NVZ stapt in BeterDichtbij

ma 17 januari 2022 - 12:51
Beterdichtbij-a
Digitalisering
Nieuws

Het behoeft nauwelijks nog uitleg dat de implementatie van digitale zorg, of e-health toepassingen, de afgelopen twee jaar een enorme groei doorgemaakt heeft. Waar in 2019 beeldbellen, om maar eens een voorbeeld te noemen, nog een uitzondering was, is het nu voor veel huisartsen en ziekenhuizen bijna 'business as usual'. Die ontwikkeling heeft niet alleen een aantal nieuwe initiatieven doen ontstaan, ook bestaande oplossingen zijn doorgebroken. De participatie van de NVZ in BeterDichtbij is daar een goed voorbeeld van.

Gestart in januari 2018, samen met de vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ), was BeterDichtbij een van de eerste oplossingen voor veilig digitaal contact, via chat of videogesprek, tussen patiënten en zorgverleners. Ten tijde van het begin van de coronacrisis werd de applicatie door ongeveer 25 ziekenhuizen gebruikt.

Onder druk van de coronapandemie, en de contactbeperkende maatregelen, groeide dat aantal tot 38 (huidige situatie). In november 2020 startte ook de eerste VVT-zorginstelling met het gebruik van de BeterDichtbij app en -dienst. Naast nieuwe gebruikers besloten een groot aantal zorginstellingen die al langer met BeterDichtbij werkten, zoals het Flevoziekenhuis, de dienst voor meer patiënten en poli's beschikbaar te maken.

BeterDichtbij uitbreiden naar meer ziekenhuizen

Vandaag is bekend gemaakt dat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) gaat participeren in BeterDichtbij. Concreet betekent dit dat de NVZ, samen met BeterDichtbij het voortouw wil nemen in de doorontwikkeling van de e-health toepassing voor alle Nederlanders. Met de ondersteuning vanuit de NVZ kan de dienst de komende periode versneld bij meerdere ziekenhuizen onder de aandacht gebracht worden, voor zover dat nog nodig is. De toetreding van de NVZ is hoe dan ook een volgende stap in het verder beschikbaar stellen en de doorontwikkeling van de digitale tool voor contact tussen patiënt en zorgverlener.

"Het is een makkelijke dienst en werkt hetzelfde als WhatsApp, en is erg goed beveiligd. Deze manier van contact sluit aan bij de veranderingen in de maatschappij en de verwachtingen van mensen. Het is echt belangrijk om deze nieuwe dienst, waarin patiënten persoonlijk contact kunnen hebben met hun zorgverlener, een prominente plek te geven in het digitale zorglandschap", aldus Ad Melkert, voorzitter van de NVZ.

"De zorg staat voor grote uitdagingen waar digitale zorg een belangrijke rol in kan spelen. Samen investeren in deze patiëntendienst, vergroot de impact van digitaal contact via BeterDichtbij. Het is goed beveiligd en heeft goede verbindingen met andere systemen in de zorg. Het is onze ambitie om digitaal contact met je zorgverlener voor alle Nederlanders mogelijk te maken. Daar kunnen we succesvol naartoe groeien in nauwe samenwerking met de NVZ ziekenhuizen", vertelt Godfried Bogaerts, oprichter en directeur van BeterDichtbij.