Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Onenigheid over studie vergoeding sensortechnologie diabetici

De Rondetafel Diabeteszorg reageert verbaasd over een kamerbrief van minister Martin van Rijn (Medische Zorg) over een mogelijk bredere vergoeding van real time Continu Glucose Meting (rt-CGM) en Flash Glucose Meting (FGM) voor diabetespatiënten. Het samenwerkingsverband stelt zich niet in de Kamerbrief van 29 juni te herkennen, waarin gesteld wordt dat onderzoek naar verbreding nog niet nodig is.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Van Rijn geeft in de brief aan dat er geen nieuw onderzoek nodig is naar verruiming van de vergoeding van de sensortechnologie voor monitoring van het glucoseniveau. Zowel vanuit het Zorginstituut als vanuit de Rondetafel Diabeteszorg zijn er geen aanwijzingen uit wetenschappelijke bronnen dat uitbreiding van indicaties voor sensortechnologie, met name rt-CGM noodzakelijk is, schrijft Van Rijn. ‘Op grond daarvan is er geen aanleiding om een nader onderzoek uit te voeren.’

Marja van Strien, directeur van de Nederlandse Diabetes Federatie en voorzitter van de Rondetafel Diabeteszorg stelt zich niet in deze bewoordingen te herkennen. “De brief is niet met ons afgestemd en we herkennen ons niet in de inhoud. Op 10 juli aanstaande komt de Rondetafel Diabeteszorg bijeen. Dan zal ook deze brief ter sprake komen en komen we met een reactie.”

Nieuwe beoordeling aanspraak

In december 2019 heeft VWS de kamer geïnformeerd over de verruiming van de FGM-aanspraak. Door het standpunt van het Zorginstituut behoort FGM vanaf december 2019 tot de basisverzekering voor patiënten met diabetes type 1 of type 2 met intensieve insulinetherapie die daarom dagelijks minimaal 4 keer moeten vingerprikken. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft Van Rijn het Zorginstituut gevraagd er aanleiding is om de aanspraak op rt-CGM opnieuw te beoordelen. Dat zou dus niet nodig zijn.

Voor het verbeteren van de kwaliteit van de diabeteszorg en het bevorderen van gepast gebruik van genees- en hulpmiddelen werkt het Zorginstituut nauw samen met de Rondetafel Diabeteszorg. Dit is een samenwerkingsverband met de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), Diabetesvereniging Nederland (DVN), Nederlandse Internistenvereniging (NIV), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Verpleegkundigen en verzorgenden Nederland (V&VN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Zorginstituut Nederland.

Momenteel werkt de Nederlandse Diabetes Federatie met alle betrokken partijen aan de actualisering van een landelijke kwaliteitsstandaard voor diabeteshulpmiddelen, stelt Van Rijn. In die kwaliteitstandaard worden ook de criteria voor een veilige, doelmatige en persoonsgerichte inzet van sensortechnologie (rt-CGM en FGM) nader beschreven. De bewindsman verwacht dat daarmee beter gewaarborgd wordt wie wanneer in aanmerking komt voor FGM of rt-CGM en dat diabetespatiënten een passend hulpmiddel krijgen om hun bloedglucose te kunnen meten.

Uitbreiding vergoeding sensortechnologie

In mei 2018 stelde het Zorginstituut Nederland dat glucosemetingen met Flash Glucose Monitoring (FGM) voor vier groepen mensen met diabetes wordt vergoed. FGM zoals via FreeStyle Libre is verzekerde zorg voor diabetespatiënten die al in aanmerking komen voor vergoeding van real time continu glucose monitoring (RTCGM). Het recht op vergoeding van FGM voor deze patiëntengroepen ging in met terugwerkende kracht vanaf 27 november 2017.

In oktober 2019 besloten zorgverzekeraars dat een groep jonge diabetespatiënten die FGM gebruiken om hun bloedsuikerwaarden te meten, deze zorg ook ná hun 18e vergoed krijgen. De afspraak daarbij is wel dat patiënten zich aantoonbaar aan het behandelplan hebben gehouden.

De rt-CGM zit sinds 2010 in het basispakket. Het behoort tot bewezen effectieve, noodzakelijk en verzekerde zorg voor vijf indicaties binnen de diabetespopulatie:

  1. Kinderen met diabetes type 1;
  2. Volwassenen met slecht ingesteld diabetes type 1
  3. Zwangere vrouwen met bestaande diabetes (type 1 en 2).
  4. Vrouwen met zwangerschapswens bij preconceptionele diabetes (type 1 en 2)
  5. Patiënten met diabetes type 1, met herhaalde ernstige hypoglykemieën en /of die ongevoelig zijn om deze waar te nemen (‘hypoglycemia unawareness’).

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen