Opticien krijgt zicht op dreigende hartaanval

17 maart 2022
oog2
Innovatie
Nieuws

Een onderzoeksteam onder leiding van University Leeds heeft een zelflerend systeem ontwikkeld. Hiermee kunnen (aankomende) hart- en vaatproblemen worden getraceerd door het scannen van de ogen. Met dit AI-gestuurde systeem worden mensen die binnen het jaar een groot risico op een hartaanval lopen automatisch geselecteerd. Maar ook lichtere aankomende hart- en vaatproblemen kunnen met een scan van met name de kleine bloedvaatjes in de ogen, worden getraceerd. Een interessante screeningsmogelijkheid die de opticien een verrassende rol kan gaan geven in de preventieve gezondheidszorg.

Wetenschappers hebben een AI-systeem ontwikkeld dat ogen op een bijzondere wijze scant. Zo kunnen patiënten met een hoge kans op een hartaanval bij een routinebezoek aan de opticien worden ontdekt. Specifieke veranderingen in de kleine bloedvaatjes in het oog blijken indicatoren te zijn voor (aankomende) hart- en vaatproblemen. Een uitkomst die in de toekomst de opticien een preventieve rol in de gezondheidszorg kan geven.

Tijdens het onderzoek werden ‘deep learning techniques’ gebruikt om een AI-systeeem te trainen. Dat systeem analyseert automatisch oogscans en identificeert mensen die in het komend jaar groot risico op een hartaanval lopen. De studie betreft een wereldwijde samenwerking van onderzoekers en wetenschappers, ingenieurs en artsen. Het onderzoeksproject wordt geleid door de Leeds University. Wetenschappers  melden in het magazine Nature Machine Intelligence dat het AI-systeem voor zeventig tot tachtig procent accuraat is.  

Preventie hartaanval

Professor Alex Frangi van de University of Leeds:  “Hart- en vaatziekten, inclusief hartaanvallen, zijn wereldwijd de grootste oorzaak van vroeg overlijden. Tevens veroorzaken hart- en vaatziekten veel ellende en chronische ziektelast in de hele wereld. De nieuwe techniek maakt een revolutie mogelijk omtrent de screening van hart- en vaatproblemen. Oogscans zijn relatief goedkoop en kunnen gewoon bij de opticien plaatsvinden. Met de resultaten van de geautomatiseerde screening kunnen patiënten met een hoog risico doorgestuurd worden naar een cardioloog. Ook kunnen de scans worden gebruikt om vroege signalen voor aankomende hartproblemen te herkennen."

Nederlands hartonderzoek met AI  

Ook in Nederland is interessant onderzoek omtrent preventie van hart- en vaatziekten. Een goed voorbeeld is het project COMBAT-VT. Onderzoekers van het Catharina Hart- en Vaatcentrum en de TU Eindhoven werken met KI, in de hoop te kunnen voorspellen welke patiënten in de jaren na een infarct mogelijk hartritmestoornissen zullen ontwikkelen. Binnen het onderzoeksproject COMBAT-VT wordt met behulp van big data en AI een patiënt specifiek model ontwikkeld. Hiermee moet een cardioloog kunnen bepalen hoe groot de kans op de ontwikkeling van hartritmestoornissen is.