Regionale samenwerking tussen zorgpartijen komt steeds meer van de grond, mede dankzij de impact van het Integraal Zorgakkoord.

Regionale samenwerking groeit mede dankzij IZA

Een jaar na het sluiten van het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn er goede stappen gezet als het gaat om de juiste zorg op de juiste plek. Het gelijknamige programma (JZOJP) heeft een plek gekregen binnen het IZA, en de focus op regionale samenwerking zoals in het akkoord benadrukt werpt vruchten af. Reden om met programmamanager JZOJP Adriaan Brouwer en programmadirecteur IZA Klaas Beniers terug te blikken op de afgelopen twaalf maanden.

Toen het kabinet afgelopen zomer viel, vroegen alle 14 ondertekenaars van het IZA aan de Tweede Kamer om uitvoering van het akkoord niet controversieel te verklaren. Dat tekent het draagvlak voor het akkoord, stelt Beniers in een artikel op de website van JZOJP. Draagvlak dat zich onder meer vertaald in groeiende regionale samenwerking.

Zo schetst Bernier experimenten met domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden. Een deel ervan zou ook zonder het IZA al begonnen zijn, maar met de regiobeelden en -plannen zoals in het akkoord geschetst, raakte de beweging naar afstemming en samenwerking in een versnelling. Daarnaast is er 2,8 miljard euro aan transformatiemiddelen beschikbaar gemaakt om samenwerking en nieuwe plannen te stimuleren. Het IZA werkt dus als een soort katalysator.”

Opstellen regiobeelden

Brouwer onderstreept dat regionale zorgpartijen elkaar vooral dankzij de stimulans van het IZA in toenemende mate vinden om regiobeelden op te stellen. Daarin hebben zij vraag en aanbod van vandaag en in de toekomst in kaart gebracht (de regiobeelden zijn gepubliceerd op ‘De juiste zorg op de juiste plek‘). De samenwerking heeft ook het inzicht vergroot in elkaars belangen en knelpunten. Zij zien volgens de programmamanager de gezamenlijke opdracht om de zorg ook straks kwalitatief van hoog niveau, toegankelijk en betaalbaar te houden.

Dit alles is volgens Brouwer de opmaat naar het regionaal organiseren van integrale gezondheidszorg, een van de ambities van het IZA. Afspraken hierover leggen partijen in zorg en ondersteuning vast in regioplannen, stelt Brouwer. “Bij het opstellen van de regiobeelden kwam veel positieve energie los. Ik hoop dat partijen die meenemen naar de volgende fase. Het maken van afspraken wordt nog wel spannend. Dan gaat het over wie wat gaat doen. Dat vraagt moed en creativiteit.”

Ondersteuning bij samenwerking

Hoewel VWS geen partij is bij de samenwerking in de regio, biedt het ministerie wel ondersteuning. Zo zijn er diverse regelingen en subsidies om samenwerking te stimuleren. Brouwer hierover: “We hebben een overzicht van het ondersteuningsaanbod gemaakt dat partijen kunnen downloaden. Verder hebben we regiocontactpersonen die actief helpen om samenwerking tot stand te brengen.” Bijvoorbeeld door mee te denken over het oplossen van knelpunten in de regio en contact te leggen tussen partijen.

Het opstellen van regioplannen zal zeker nog tijd en inspanning vergen, maar volgens Brouwer is er een belangrijke basis gelegd met de regiobeelden. Hij ziet een transformatie over de volle breedte van de zorg. Niet alleen door de impact van het IZA, maar ook door die van programma’s zoals het Gezond en Actief leven Akkoord (GALA), Wonen, Zorg & Ondersteuning voor Ouderen (WOZO), Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (TAZ) en de Hervormingsagenda Jeugd. “Ze hebben elkaar nodig en versterken elkaar.”

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Philips
Philips ondertekent Green Deal Duurzame Zorg
Meisjes krijgen steeds vaker te maken met mentale problemen. Een nieuwe e-learning voor professionals én cliënten kan helpen bij een meer gendersensitieve behandeling en het vergroten van de autonomie van cliënten.
Nieuwe e-learning kan ggz-wachtlijsten verkorten
Het Ikazia Ziekenhuis stapt over naar vloeibare zuurstof waarmee het de CO₂ -uitstoot met 86 procent verminderd.
Ikazia kiest voor duurzaam en stapt over op vloeibare zuurstof
monsters
Medicatie testen in een orgaanmachine
toestemming
Campagne gegevensuitwisseling: geef toestemming (of niet)
Innovatieplatform samenwerking onderzoek oncologie
Innovatieplatform voor effectievere ontwikkeling kankermedicatie
tumorgraad
Nauwkeurige tumorgraad meting met machine-learning
hart
Zorgverleners onmisbaar bij realiseren zorginnovaties  
thuismonitoring
Vaste plek voor Onco-Connect bij Meander MC
Covid-19 diagnostiek AI
AI-programma kan Covid-19 diagnoses stellen
Volg jij ons al?