Tamara van Ark: ‘Zorg moet schokbestendiger worden’

12 februari 2021
Tamara-van-Ark-klein
Overheid
Nieuws

In juli 2020 kreeg Tamara van Ark de verantwoordelijkheid voor het stimuleren van digitalisering in de zorg als minister voor Medische Zorg & Sport. Het verder opschalen van succesvolle digitaal ondersteunde zorg en goede gegevensuitwisseling vereisen doortastendheid van de bewindsvrouw. Welke stappen wil zij daarin zetten en hoe ziet toekomstbestendige zorg voor alle Nederlanders erin haar ogen uit?

“We hebben in Nederland zeer goede en toegankelijke zorg. Wat niet wil zeggen dat er geen uitdagingen zijn”, vertelt de inmiddels demissionair bewindsvrouw in de coverstory van ICT&health 1, 2021. “De belangrijkste les die we nu leren is dat we moeten zorgen dat onze zorg schokbestendiger wordt voor plotselinge crisis, zoals de coronapandemie. Meer flexibele IC-capaciteit, voldoende beschermingsmiddel en testmateriaal, liefst uit eigen land.”

Slim combineren fysieke, digitale zorg

Voor de langere termijn ziet Van Ark vooral de noodzaak om in te zetten op slimme combinaties van fysieke en digitale zorg. De bewindsvrouw neemt u in de coverstory mee in wat volgens haar de uitdagingen voor de toekomst zijn, zoals het op langere termijn zorgen voor voldoende handen aan het bed. Ook vertelt ze welke positieve lessen er te halen zijn uit de coronacrisis. En verder: hoe houden we dat waar de zorg goed in is gebleken vast en hoe kunnen VWS en het zorgveld dit samen vasthouden en verder ontwikkelen. Wie of wat is hiervoor nodig?

Ook maakt zij ons in het gesprek deelgenoot van de versnellingsimpuls waarbij zij samen met koplopers en partijen als de NZa, het Zorginstituut, zorgverzekeraars en (vertegenwoordigers van) patiënten, professionals, zorgaanbieders en werkgevers optrekt om de opmars van digitale zorg/blended care in 2021 extra wind in de rug te geven. Erik Gerritsen, secretaris-generaal bij het ministerie van VWS en Joep de Groot, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ, stelden in ICT&health 6 dat met de impuls (in de praktijk) bewezen initiatieven van koplopers door transformatie van zorgprocessen en – paden verder opgeschaald worden.

Rugdekking, legitimering, prioriteit

“Dat doen we allereerst door er korter op te zitten en met iedereen in gesprek te blijven. Zo geven we rugdekking, legitimering en prioriteit aan deze beweging. Ieder kan z’n deel doen. De NZa doet dit door belemmeringen weg te nemen in de bekostiging. De zorgverzekeraars door afspraken te maken met zorgaanbieders om standaard digitale zorg aan patiënten aan te bieden wanneer dat mogelijk en wenselijk is. Het Zorginstituut doet dit tot slot door aanpassing van de richtlijnen en standaarden. Dit is het moment om door te pakken.”

Lees de volledige coverstory in ICT&health 1, dat op 18 februari 2021 verschijnt.