Twee studies geven nieuw inzicht in relatie microbiome en gezondheid

vr 6 mei 2016 - 12:19
Nieuws

De menselijke microbiome, de volledige genenpool van micro-organismen in het menselijk lichaam, is via twee studies in Nederland en België iets beter in kaart gebracht. Dat schrijft de Amerikaanse technologiesite The Verge.

Op basis van onderzoek naar darmbacteriën bij 4.000 mensen uit Nederland en België concluderen bij de twee onderzoeken betrokken wetenschappers dat er nieuw bewijs is om te onderbouwen dat de leefstijl en het dieet van iemand een ingrijpend effect kan hebben op de darmflora en dat bacteriën op hun beurt een significant effect kunnen hebben op de gezondheid van hun menselijke gastheren.

De 4.000 proefpersonen uit de twee studies hebben poepmonsters verzameld en ingevroren, waarna onderzocht werd hoe micro-organismen interacteren met menselijk gedrag en de algemene gezondheidstoestand van hun gastheer. De resultaten van beide studies lijken volgens The Verge uit te wijzen dat een meer divers microbiome in ieder geval bepaalde relaties heeft met een betere algemene gezondheidstoestand.

Zo werd er een klein maar duidelijk verband gevonden tussen een minder divers biome-systeem en een hogere BMI. Dit verband werd gesuggereerd door eerder onderzoek, maar bleef controversieel. De Belgische en Nederlandse onderzoekers vonden ook een positieve correlatie tussen een meer divers biome en een dieet met veel fruit en groenten.

Tegelijk blijven er van persoon tot persoon grote verschillen bestaan tussen de variatie in darmbacteriën. Verder is duidelijk dat er nog zeer weinig bekend is van de microbiome. Zo kwamen slechts 14 soorten bacteriën gevonden in de poepmonsters bij vrijwel alle mensen voor (95% van de onderzoekspopulatie), van 664 bacteriën die in de monsters werden gevonden.