Veel werk aan de winkel voor digitale medicatieoverdracht

di 14 september 2021 - 13:40
Medicijnen-in-hand-Apotheker
Digitalisering
Nieuws

Uit een peiling van V&VN blijkt het het digitaal uitwisselen van meditatiegegevens nog niet heel erg veel gebruikt wordt. Daarnaast zijn er per sector grote verschillen in de mate van digitalisering. Doel van de peiling was het verkrijgen van inzicht op de stand van zaken rondom het verbeteren en digitaliseren van de medicatieoverdracht. De conclusie moge duidelijk zijn, zo stelt V&VN: er is nog veel werk aan de winkel!

De overdracht van medicatiegegevens leidt bij veel verpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgprofessionals vaak tot frustratie. De overdracht is foutgevoelig en verloopt vaak moeizaam. Bovendien kost het veel tijd en energie. Helaas lijden fouten elk jaar ook tot overlijdens. De Kwaliteitsstandaard Medicatieoverdracht uit 2019 legde de basis voor een betere medicatieoverdracht. Die verbetering is met name te vinden bij de digitalisering. Uit een eerdere V&VN peiling, van een jaar geleden, bleek ook al dat het verbeteren van de digitale medicatieoverdracht

Verschillen in digitale medicatieoverdracht

Uit de peiling blijkt dat de mate van digitalisering bij het uitwisselen van medicatiegegevens per zorginstelling en -sector sterk varieert. In de ziekenhuizen gaat bij 95% van de respondenten zowel het voorschrijven als de toedienregistratie digitaal. In de wijkverpleging wordt 53% van de toedieningen digitaal geregistreerd, zo blijkt. In de VGZ geeft ruim 81% van de respondenten aan dat het voorschrijven digitaal gaat, in tegenstelling tot de toedienregistratie.

“Ik werk op twee plekken. In het verpleeghuis werken we digitaal met Medimo. Hier ben ik heel tevreden over. Bij de kleinschalige woonvorm is alles op papier en dit klopt niet altijd. Ik moet er regelmatig achteraan bellen”, aldus een van de respondenten van de peiling. Deze reactie toont aan dat ook binnen een sector nog grote verschillen bestaan.

Genoeg knelpunten en uitdagingen

De grootste uitdaging, zo blijkt uit de peiling, zit in het uitwisselen van medicatiegegevens bij de overdracht van patiënten tussen zorgorganisaties. Van de respondenten geeft bijna een derde aan dat het (heel) vaak voorkomt dat er bij overdracht geen actuele toedienlijst beschikbaar is in de avond-, nacht- en weekenduren. Het ontbreken van een kloppend actueel medicatieoverzicht is ook één van de meest voorkomende knelpunten.

De knelpiunten ten spijt, blijkt uit de peiling ook dat het de goede kant op gaat. Bijna de helft (48%) van de respondenten geeft aan dat in hun werkomgeving de voorschrijver, apotheker en toediener met dezelfde digitale applicatie werkt voor het medicatieproces. "Wij werken al 5 jaar met een digitale medicatieoverdracht en dit gaat steeds beter! Het is vooral een kwestie van iedereen goed stimuleren om zich aan de voor hen geldende afspraken te houden", aldus een respondent.

In meer dan een derde (35%) van de gevallen wordt de toedienlijst al digitaal gedeeld. In meer dan twee derde (69%) van de gevallen krijgt een patiënt bij de overdracht naar een andere zorgorganisatie de toedienlijst op papier mee.

De eerste stappen op de weg naar digitale medicatieoverdracht worden gezet. Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten hebben niet alleen behoefte aan informatie over afspraken rondom het nieuwe medicatieproces (50%), maar willen hier ook graag invloed op uitoefenen. 300 respondenten hebben aangegeven actief te willen meedenken met het programma Medicatieoverdracht.