Vernieuwt Volgjezorg moet grip burgers op LSP verbeteren

ma 2 juli 2018 - 09:28
pexels-photo-874242
Digitalisering
Nieuws

LSP-beheerder VZVZ heeft een aantal verbeteringen doorgevoerd in de website Volgjezorg. De verbeteringen zijn aangedragen door gebruikers zelf. De VZVZ lanceerde de website in november 2017, zodat mensen kunnen inzien welke medische gegevens er via het Landelijk Schakelpunt gedeeld worden en toestemming kunnen geven voor inzage. Komend najaar komt er een publiekscampagne om de mogelijkheden van de website beter onder de aandacht te brengen.

Op Volgjezorg kunnen patiënten sinds eind 2017 toestemming regelen voor het delen van hun medische gegevens. Ook kunnen ze nagaan wie hun medische gegevens daadwerkelijk hebben gedeeld en opgevraagd. Dit zijn twee verschillende portalen waarop de patiënt kan inloggen met DigiD met sms. Deze persoonlijke omgevingen voor de patiënt zijn nu verbeterd en verduidelijkt naar aanleiding van gebruikersonderzoek en suggesties van patiënten. Vanaf nu komen patiënten na inloggen in hun persoonlijke omgeving op een Dashboard terecht vanuit waar ze alle functionaliteiten van beide portalen kunnen bereiken. Dit portaal is ook volledig mobile responsive. De verbetering en verduidelijking van de portalen is nog niet afgerond. Zo zal het hoofdportaal ook in het Engels beschikbaar komen. Nog dit jaar wordt gestart met de verbetering van het toestemmingenportaal. Ook dit portaal wordt mobile responsive gemaakt en qua styling en functionaliteit geoptimaliseerd.

Over het LSP

Het Landelijk Schakelpunt werd ingevoerd nadat de Eerste Kamer in 2011 tegen invoering van het Landelijke elektronische patiëntendossier (L-EPD) stemde. Aan het LSP werd al gewerkt in de aanloop naar het L-EPD. Het werd ingevoerd omdat er wel behoefte was aan het veilig digitaal kunnen uitwisselen van medische gegevens. Het Landelijk Schakelpunt bestaat sinds 2012 en wordt beheerd door de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). Het Landelijk Schakelpunt is een zorginfrastructuur: een netwerk waar zorgaanbieders op kunnen aansluiten. Via dit netwerk kunnen zij medische gegevens over hun patiënten raadplegen in elkaars systemen. Het Landelijk Schakelpunt is geen database en dus geen alternatief landelijk EPD: er worden geen medische gegevens in opgeslagen. Die gegevens blijven staan in de dossiers bij de huisarts en apotheek. Daar kunnen andere zorgaanbieders, via het Landelijk Schakelpunt, de belangrijkste informatie bekijken.

LSP voorziet in behoefte

Afgelopen april bleek uit onderzoek dat de elektronische uitwisseling van medische gegevens via het LSP nadrukkelijk in een behoefte voorziet. Het rapport ‘Effecten en baten gebruik zorginfrastructuur’ schetste dat het LSP een belangrijk hulpmiddel voor gegevensuitwisseling geworden is in de Nederlandse gezondheidszorg, aldus beheerder VZVZ. Er worden gemiddeld één miljoen berichten per dag uitgewisseld. 12 miljoen Nederlanders hebben hun toestemming voor dergelijke uitwisseling gegeven. 75 procent van alle huisartsen en 99 procent van de apotheken is aangesloten op het LSP. Er zijn ook huisartsen die het LSP niet veilig genoeg vinden. Onder meer in Amsterdam wordt er gewerkt met het alternatief Whitebox.

Publiekscampagne over LSP, Volgjezorg

Het onderzoek toonde ook aan, dat er nog veel winst valt te behalen op het gebied van communicatie naar burgers over het geven van toestemming voor uitwisseling van medische gegevens en wat dat dan precies behelst. Ook kan er meer bekendheid worden gegeven aan het feit dat burgers via het inzageportaal Volgjezorgkunnen volgen aan wie zij toestemming hebben gegeven om gegevens beschikbaar te stellen voor opvraging, en welke zorgverleners gegevens hebben opgevraagd. Dat was voor VZVZ aanleiding om de website www.volgjezorg.nl op te zetten, evenals komend najaar een bijbehorende publiekscampagne.