VR verrijkt visuele revalidatie na beroerte

20 december 2023
VR
Onderzoek
Nieuws

Innovatieve zorg voor mensen die na een beroerte visuele klachten ervaren, krijgt een belangrijke impuls door een project waarbij VR wordt ingezet voor thuisrevalidatie. Dit onderzoek, onder leiding van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Koninklijke Visio, wordt gesteund met een subsidie van 2,7 miljoen euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het zogeheten VR4eVR-project, dat zes jaar zal lopen, omvat niet alleen de toepassing van VR in de thuissituatie maar heeft ook een bredere missie.

Tijdens dit onderzoeks- en innovatieproject dienen meerdere locaties als proeftuin, waarin de nieuwe zorg wordt ontwikkeld, onderzocht en toegepast.  Koninklijke Visio, een Nederlandse stichting gespecialiseerd in het ondersteunen van personen met een visuele beperking, speelt een sleutelrol in dit project. Haar expertise in revalidatie, onderwijs en ondersteunende diensten voor slechtzienden en blinden draagt namelijk bij aan de ontwikkeling van deze nieuwe vorm van zorg.

Halfzijdige blindheid

Het project richt zich op personen met hemianopsie, een halfzijdige blindheid die vaak voorkomt na een beroerte. Iemand die hemianopsie heeft, ziet een deel van de omgeving niet of nauwelijks. Het kan zelfs zo zijn dat de hele linker- of rechterkant van het gezichtsveld ontbreekt. Deze aandoening heeft ingrijpende gevolgen voor het dagelijks leven en sociale participatie. De VR-thuistrainingen stellen patiënten in staat om in hun vertrouwde omgeving en op eigen tempo te werken aan hun herstel, waardoor de druk op de zorg verlicht wordt en revalidatie toegankelijker wordt.

VR in de zorg

De inzet van VR in de zorg is niet nieuw en wordt, naast deze  toekomstige optie rond visuele revalidatie, op diverse plekken al met succes in de praktijk gebruikt. Denk onder meer aan toepassingen zoals pijnbestrijding bij bevallingen of realistische (mixed reality) trainingssimulaties voor medewerkers. Je kunt tegenwoordig hiernaast ook thuis fysiotherapie oefeningen doen met een VR-bril. Je krijgt dan bijvoorbeeld in een speelse omgeving te zien welke beweging je moet maken. Bij sommige brillen krijg je ook een sensor om. Die meet dan bijvoorbeeld de hoeveelheid stress in je lichaam. De behandelaar houdt de bewegingen eventueel in de gaten op een tablet of computer.

Kijktraining met VR

Met de inzet van VR in thuisrevalidatie zet Koninklijke Visio een belangrijke stap naar toegankelijke en betaalbare zorg voor mensen met een visuele beperking. Het VR4eVR-project, dat zes jaar zal lopen, omvat niet alleen de toepassing van VR in de thuissituatie maar heeft ook een bredere missie. Het streeft ernaar familieleden, collega's, en zorgprofessionals intensiever te betrekken bij het revalidatieproces. Dit bevordert een dieper begrip en bewustzijn van de uitdagingen waarmee personen met hemianopsie geconfronteerd worden.

Kwaliteit van leven na beroerte

Het uiteindelijke doel is om de maatschappelijke en professionele integratie van deze individuen te ondersteunen en een hogere kwaliteit van leven na een beroerte. Het ontwikkelen van een VR-gebaseerde kijktraining voor thuis ligt volledig in lijn met de visie en strategie van Visio om de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden: zelfstandig en thuis als het kan, op locatie en specialistisch als het nodig is.

Het VR4eVR consortium wordt aangevoerd door Prof. Frans W. Cornelissen, hoogleraar Visuele Neurowetenschappen aan de faculteit Medische Wetenschappen van het UMCG. Andere partners binnen het consortium zijn onder andere de Rijksuniversiteit Groningen, het Donders institute in Nijmegen, Tilburg University, Universiteit Utrecht , Hanze University en Koninklijke Visio. Naast de subsidie vanuit NWO krijgt het project VR4eVR financiële steun vanuit Visio Foundation.