VWS stimuleert e-health thuis met nieuwe SET-subsidie

di 19 juli 2022 - 11:00
Mature Woman Wearing Blue Light Blocking Eye Glasses, Using Tablet
Digitalisering
Nieuws

Het ministerie van VWS komt met een nieuwe subsidieronde voor de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). VWS heeft in totaal 12,5 miljoen euro geoormerkt voor de nieuwe SET. Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2022 worden ingediend. Reden voor het heropenen van de SET is volgens onderzoeksfinancierder ZonMW het grote succes ervan in de afgelopen jaren.

De Stimuleringsregeling E-health Thuis ging in 2019 van start en maakte deel uit van het overheidsprogramma Langer Thuis. De regering investeerde daar de afgelopen jaren ruim 340 miljoen euro in, waaronder 90 miljoen euro SET-subsidie. Doel van de SET was destijds het gebruik van e-health toepassingen op te schalen en te borgen. Hierdoor kunnen ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of een beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis blijven wonen.

Voorbeelden van toepassingen zijn valsensoren, elektronische sleuteloplossingen, wondverzorging op afstand, communicatieplatforms tussen professionals onderling en de cliënt, leefstijlmonitoring. Verder kan ingezet worden op technologie die een mantelzorger in staat stelt op afstand in de gaten te houden hoe het met zijn of haar naaste gaat. In 2020 werd de regeling uitgebreid, terwijl er na het uitbreken van de coronacrisis in maart en juli 2020 ook spoedregelingen bij kwamen (SET COVID 19 1 & 2).

Verdere digitalisering ouderenzorg

Op 4 juli maakte Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg, in een Kamerbrief bekend vol in te zetten op verdere digitalisering van de ouderenzorg. Niet alleen om de kosten in toom te houden maar ook vanwege het problematische personeelstekort in combinatie met verdergaande vergrijzing. Beeldbellen moet bijvoorbeeld de norm worden maar ook sensoring, de PC en slimme domotica kunnen breder worden ingezet.

Met de inzet van diverse vormen van e-health kunnen patiënten en cliënten meer eigen regie en krijgen en langer zelfstandig thuis blijven wonen. Tegelijkertijd kan kostbare tijd van zorgpersoneel worden bespaard en kunnen zij worden ingezet op plekken waar zij onmisbaar zijn. De nieuwe SET-subsidie moet in dit kader als stimulans dienen om stappen te zetten met e-health in een zorgorganisatie, aldus ZonMW.

Goede resultaten SET-subsidie

ZonMW stelt dat er in de afgelopen drie jaar al veel goede resultaten geboekt zijn met behulp van de SET-subsidie. Deze resultaten en ervaringsverhalen staan op de SET-resultatenwebsite. In de ervaringsverhalen van andere zorgorganisaties staat hoe de SET hen geholpen heeft én wat de SET voor nieuwe aanvragers kan betekenen.

ZonMW biedt de komende tijd spreekuren aan waar belangstellende uitleg over de SET kunnen krijgen van ZonMw- en RVO-adviseurs. Ook zijn er spreekuren er voor mensen die in een lopend SET-subsidietraject zitten en aanvullende vragen hebben.

Over langer Thuis

Het programma Langer Thuis was samen met de programma’s Eén tegen Eenzaamheid en Thuis in het Verpleeghuis onderdeel van het Pact voor de Ouderenzorg waarmee begin 2018 tientallen partijen zich committeerden aan het verbeteren van de zorg voor onze ouderen door de strijd aan te gaan tegen eenzaamheid, de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren en thuiswonen beter mogelijk te maken.