Waarom opschaling AI een vereiste is voor succes

17 april 2024
philips Radiologie
Innovatie
Nieuws

Onder de naam ReplicAId willen Deloitte en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) met marktpartijen een snelle en doelgerichte opschaling bewerkstelligen van de AI-initiatieven die in de ziekenhuizen worden ontwikkeld. Het uitgangspunt is dat AI nodig is om de grootste uitdagingen in de zorg het hoofd te kunnen bieden, én dat die opschaling de enige manier is om AI te laten renderen en echt arbeidsbesparend te kunnen laten zijn.

In ziekenhuizen gebeurt al het nodige op het gebied van AI-ontwikkeling: veel toepassingen op dit gebied hebben betrekking op de radiologie. “Het besef dat AI de oplossing kan bieden voor veel van de huidige problemen in de zorg is er wel”, zegt Mark van Buchem, hoogleraar en afdelingshoofd radiologie in het LUMC. “Maar we zien wel een beetje dat ieder ziekenhuis hierbij zijn eigen wiel aan het uitvinden is.”

Geen business case

Ook de early adaptors op dit gebied lopen daarbij aan tegen het probleem dat ze geen businesscase kunnen maken om de investering in de ontwikkeling terug te verdienen. Een AI-tool kost al gauw twintig- à dertigduizend euro per jaar. En dat bedrag moet je tientallen malen uitgeven als je er echt je workflow mee wilt veranderen, stelt Van Buchem: “Afgezien daarvan vraagt het effectief uitvoeren van AI zowel technisch als intermenselijk een mate van expertise die niet altijd aanwezig is in de ziekenhuizen.”

Het feit dat de ziekenhuizen hun handtekening hebben gezet onder het Integraal Zorgakkoord maakt het logisch dat ze hierin de samenwerking met elkaar zoeken. “Je ziet inderdaad initiatieven ontstaan om de krachten te bundelen”, vervolgt Van Buchem. “Het verklaart ook waarom wij nu met het initiatief ReplicAId komen. Hiermee willen we de uitdaging aangaan om AI from PowerPoint to practice te brengen.”

Duidelijke voordelen AI

De initiatiefnemers zijn ervan overtuigd dat AI een rol kan spelen om de opdrachten van het IZA ten uitvoer te brengen. “Toepassing van AI kan in de zorg op veel aspecten belangrijk voordeel bieden”, vertelt Maurice Fransen, partner AI en data & future of health lead bij Deloitte. “Denk aan administratie en dossiervorming, ondersteuning van logistieke processen, of ondersteuning in het zorgproces zelf, met beeldbeoordeling in de radiologie als bekend voorbeeld.”

Met ReplicAId is het de bedoeling de mogelijkheden om tot quadruple aim te komen voor de toepassing van AI ten volle te benutten. “Zoals gezegd zijn veel ziekenhuizen al bezig met de ontwikkeling van AI-toepassingen, echter opschalen naar andere ziekenhuizen gebeurt vrijwel niet”, zegt Maurice Hartevelt, Senior Consultant Customer Strategy & Design bij Deloitte. “De businesscase voor AI zit juist in de opschaling hiervan.”

Rol zorgverzekeraars

Een van de sterke punten van ReplicAId is dat het de zorgverzekeraars aan boord heeft. “Dat is in de eerste plaats belangrijk om in aanmerking te komen voor de IZA-transformatiemiddelen waarvoor we een aanvraag willen gaan indienen”, zegt Van Buchem. “Maar het is ook belangrijk omdat veel applicaties om een investering vragen die pas later winst voor de zorg oplevert in het zorgproces voor de patiënt. Om dat te kunnen bekostigen, hebben we de zorgverzekeraars echt nodig.”

Lees het hele artikel in ICT&health 2, die afgelopen vrijdag verschenen is.