Zorgtransformatie vergt inzetten op gen AI

10 april 2024
UMCG Groningen
AI
Nieuws

“De beste ideeën om de zorgverlening te innoveren en te verbeteren, komen toch echt van de zorgverleners zelf. Immers, doktors, verpleegkundigen en verzorgenden werken dagelijks voor en met patiënten.” Aan het woord is Stephanie Klein Nagelvoort Schuit, vicevoorzitter van de raad van bestuur van het UMCG, internist acute zorg en hoogleraar Zorg voor de toekomst. Het Groningse UMCG werkt veel samen met EPD-leverancier Epic om de zorgverlening naar een hoger plan te tillen via IT-toepassingen. Senior vicepresident voor R&D van Epic, Seth Hain, voegt toe: “Dit soort samenwerkingen versnelt innovatie.” Samen zijn ze het erover eens: wil je de transformatie in de zorg gaan realiseren, dan moet je écht inzetten op AI.

Zowel Klein Nagelvoort als Hain spreken in mei op de ICT&health World Conference 2024 in Maastricht. Beiden zien elkaars meerwaarde bij de transitie van zorg: “Juist omdat we totaal verschillende invalshoeken hebben in ons werk, vinden we elkaar. IT weet wat technisch mogelijk is en hoe het systeem moet worden geconfigureerd, terwijl artsen de visie bepalen door hun kennis en praktijkervaring
in de zorgverlening.”

Wat hen betreft moet de transformatie van binnenuit komen, door van elkaar te leren: want een transformatie kun je niet opleggen. En bij die transformatie is de inzet van generatieve AI onontbeerlijk. “Met generatieve AI is het steeds meer mogelijk om grote invloed te hebben op de zorgverlening. En dat hebben we ook echt nodig, willen we impact gaan maken op de zorg. Ik ben heel blij dat we ook met bijvoorbeeld Epic hieraan werken”, vertelt Klein Nagelvoort.

Nauwe samenwerking met AI

Sinds 2016 is Epic betrokken bij het UMCG, toen dat live ging met een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Acht jaar later is het dus ‘generatieve AI’ die centraal staat in de innovatie-plannen, weet Epic's Hain als geen ander: “Artsen wereldwijd adopteren momenteel nieuwe, generatieve AI-aangedreven tools waarmee ze snel informatie kunnen opvragen en met elkaar in verband kunnen brengen. Ze kunnen daardoor patiënten beter volgen en hebben meer tijd in de spreekkamer om met de patiënt face-to-face te kunnen praten.”

'Traditionele AI’ werkt op duidelijke gegevensinvoer en weergave. Generatieve (gen) AI gaat een stap verder door nieuwe content te creëren. Gen AI kan zaken voorspellen die bijvoorbeeld zorgverleners in hun dagelijkse werk vaak tegenkomen. De zorgverleners kunnen deze gegenereerde inzichten vervolgens evalueren en indien nodig verfijnen of aanvullen.

“Dit proces maakt het mogelijk dat zorgverleners zich voornamelijk hoeven te concentreren op het beoordelen van de resultaten van de generatieve AI en deze waar nodig aan te passen of verder te ontwikkelen. Hierdoor kunnen zij efficiënter werken en zich meer richten op aspecten van hun werk waar menselijke expertise echt onmisbaar is”, licht Klein Nagelvoort toe.

Andere rol werknemers

Een goed voorbeeld van generatieve AI is Chat- GPT. Het is een taalmodel dat op basis van gegevens in het EPD een complete samenvatting gericht op de gebruiker kan samenstellen. Dan krijgt een arts die een patiënt voor het eerst ziet op de poli een hele andere samenvatting dan een verpleegkundige die nachtdienst heeft.

Helaas besteden zorgverleners veel tijd aan het doen van de administratie, in sommige gevallen zelfs meer dan de helft van hun tijd. Kostbare tijd die niet aan de patiënt kan worden besteed, meent Klein Nagelvoort. “Artsen en verpleegkundigen hebben niet voor niets dit vak gekozen. Ze willen mensen helpen en niet onnodig met administratieve taken bezig zijn. Daarom is de komst van generatieve AI meer dan welkom. Het helpt enorm om de druk op de zorg te verlagen."

AI in de zorg zal volgens Klein Nagelvoort nooit mensen vervangen. Wel zorgt het ervoor dat de rol van de werknemers in de zorgverlening anders gaat worden. "Eigenlijk hebben we het dus over een transitie van de rol van de zorgverlener. Maar we zullen gelukkig nooit zonder de werknemers in de zorg kunnen doen. En dat is maar goed ook, want in een van de meest kwetsbare periodes in je leven heb je natuurlijk het liefst een mens aan je bed en niet alleen technologie.”

Lees het hele interview met Stephanie Klein Nagelvoort Schuit en Seth Hain in ICT&health 2, die op 12 april verschijnt. Meer weten over hun visie op AI? Kom naar de ICT&health World Conference van 14-16 mei in Maastricht.