Digital Health Center, het startpunt voor innovatie

Door toenemende technische ontwikkelingen, zoals robotica, wearables, domotica, serious gaming, internet of things, drones, big data, artificial intelligence en 3D printing, dienen zich vele potentiële innovaties aan voor de zorgmarkt. Deze ontwikkelingen, in combinatie met de financiële druk op de zorgsector, maken dat zorginstellingen er steeds meer voor openstaan om technologische toepassingen te integreren in de zorgprocessen. De praktijk blijft echter achter en veel innovaties stranden na de pilotfase.

In de afgelopen jaren zijn vele zorginstellingen gestart met e-health, door spelenderwijs te experimenteren en op ontdekkingsreis te gaan. Deze leercurve heb je als organisatie nodig om een goede basis te leggen voor innovatie. De tijd is nu rijp om een volgende fase in te gaan en kansen te verzilveren. Dit doen we door vanuit open innovatie, slim met elkaar samen te werken. En dat vraagt om lef!

Waarom hebben we elkaar nodig? Door de bundeling van krachten ontstaat er een duurzaam innovatie- en kennisnetwerk, waardoor we sneller en beter in staat zijn om innovaties op te schalen. Uit de praktijk blijkt immers dat we daar onvoldoende succesvol in zijn. En zoals een Keniaans gezegde luidt: wil je snel gaan, ga je alleen. Wil je verder komen, ga je samen.
Kortom, er is behoefte aan een accelerator die het ecosysteem tussen zorginstellingen en bedrijven met innovatieve producten faciliteert, stimuleert en innovaties uit het pilotniveau haalt. Het Digital Health Center gaat deze rol als maatschappelijke onderneming vervullen.

Waarom een Digital Health Center?

Het Digital Health Center (DHC) staat voor open innovatie. Vanuit deze openheid vervult het DHC de rol van accelerator door de opzet van een ecosysteem, waarbij cliëntgedreven technologie het uitgangspunt is. Binnen dit ecosysteem weten zorginstellingen en innovatieve bedrijven elkaar goed te vinden en spreken ze elkaars taal. Ook zorgt het DHC voor een sluitende innovatieketen, waarbij diverse samenwerkingspartners worden gezocht. Dit bevordert de snelheid en effectiviteit van de innovatie en zo werken we aan een gezondere, inclusieve samenleving, waarin cliënten met behulp van technologie zo zelfstandig mogelijk zijn.

Het DHC zal straks een groot (inter)nationaal netwerk hebben, bestaande uit zorginstellingen, kennisinstituten, bedrijven en startups. Het heeft de ambitie om het tempoverschil van innovatie tussen zorg en technologie te overbruggen onder het motto: riding the wave of exponential technology.

Missie

Onze missie is om alle technologie ter wereld beschikbaar en toegankelijk te maken voor iedereen. Dit doen we vanuit een maatschappelijke onderneming, om zorg en technologische innovatie op structurele wijze bij elkaar brengen. En om de mogelijkheden van technologische innovatie te benutten vanuit cliëntperspectief, zodanig dat dit leidt tot meer en snel toepasbare innovaties op het gebied van zelfregie en zelfredzaamheid voor iedereen. Ons doel is om het gebruik van innovatieve technologische mogelijkheden die bijdragen aan de zelfredzaamheid van de cliënten exponentieel toe te laten nemen. We starten in de gehandicaptenzorg en jeugdzorg, maar hebben de ambitie om uit te breiden naar andere zorgsectoren.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
wervelkolom
MST Introduceert nieuwste robot voor neurochirurgie
Kind in ziekenhuis
Studie naar ‘minder piepjes en alarmen’ op IC gehonoreerd
Innovaties Radiologie
Philips toont nieuwste innovaties op radiologieconferentie
duurzaamheid
Zorgaanbieders moeten samen richting geven aan duurzaamheid
Prostaatonderzoek MRI
Ontwikkeling AI-oplossingen voor MRI- prostaatonderzoek
ICT rukt snel op in de zorg en is bij steeds meer toepassingen nodig. Investeringen in ICT blijven volgens de ICT Benchmark Ziekenhuizen om verschillende redenen achter, waardoor de zorgtransitie lastiger verwezenlijkt kan worden.
Beperkte ICT-investeringen remmen zorgtransformatie
Radiologie Beeldbeschikbaarheid
De sneltrein naar de Rijkszorgdatastaat
RIVM
Rapportage RIVM: Data bewijst effectiviteit gecombineerde leefstijlinterventie
Sensoren Prothese
Sensoren in prothese-enkel zorgen voor evenwicht
Digitaal contact
Digitaal contact via de app groeit bij Bravis
Volg jij ons al?

Je hebt een abonnement nodig om verder te lezen.

Je 3e gratis artikel is voorbij, klik op de button onderin om een abonnement af te sluiten.