Search
Close this search box.
Search

Veel cliënten en medewerkers positief over beeldschermzorg

Ruim 70 procent van de cliënten in zorgorganisaties is tevreden met de werking van beeldschermzorg in de langdurende zorg. Daarnaast geeft ruim 40 procent van de cliënten aan dat de kwaliteit van zorg toeneemt door het gebruik van beeldschermzorg. Onder andere deze resultaten kwamen uit de thematranche Technologie van In voor zorg!, waarin 22 zorgorganisaties technologie implementeerden in hun zorgproces of een visie ontwikkelden op technologie.

Elf organisaties implementeerden beeldschermzorg als bijdrage aan de toekomstbestendigheid van hun organisatie. Voor sommige organisaties lag de primaire motivatie in het vergroten van de zelfstandigheid van cliënten, mensen het vertrouwen te geven om langer extramuraal te blijven wonen en de kwaliteit van de zorg te vergroten. Voor andere organisaties was het primaire doel een financieel gezonde situatie behouden: het verhogen van de productiviteit onder meer door het verminderen van de reistijd.

Zes organisaties die beeldschermzorg implementeerden voor extramurale zorg, voerden metingen uit om de ervaringen met deze nieuwe technologie inzichtelijk te maken. De nametingen zijn uitgevoerd bij drie organisaties met GGZ-cliënten, twee organisaties met ouderen en één organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. In tabel 1 staat beschreven hoeveel cliënten de vragenlijsten hebben ingevuld per organisatie.

Beeldbellen is bij de deelnemende organisaties op verschillende manieren ingezet. Het grootste deel van de organisaties gebruikt beeldbellen voor geplande zorg. Andere maken ook gebruik van beeldbellen voor ongeplande zorg op initiatief van de cliënt, voor ongeplande zorg op initiatief van de medewerker en beeldbellen met naasten en beeldbellen tussen naasten en zorgmedewerkers. Daarnaast zijn er grote verschillen in de duur van het gebruik. Sommige cliënten maakten pas sinds enkele weken gebruik van beeldbellen, terwijl anderen er al langer dan een jaar gebruik van maakten. Ook de intensiteit van gebruik varieerde. Een klein deel van de cliënten gebruikte beeldbellen dagelijks, terwijl anderen het slechts een paar keer per maand gebruikten.

Tevredenheid cliënten
41 procent van de cliënten die de vragenlijst invulde, geeft aan dat de kwaliteit van zorg is toegenomen door het gebruik van beeldbellen. De redenen die zij hiervoor geven, zijn bijvoorbeeld het feit dat er direct contact met de zorg kan worden opgenomen naast de geplande zorg, meer vrijheid in het indelen van de tijd en meer controlemomenten. De 27 procent die geen verbetering in de kwaliteit ervaart, geeft aan dat ze geen verschil ondervinden of merken op dat ze beeldschermzorg onpersoonlijker vinden dan live contact.
Ondanks de grote variatie in type gebruik, duur en intensiteit laten de nametingen een opvallend eenduidig beeld zien over de wenselijkheid van en tevredenheid over beeldschermzorg. 72 procent van de cliënten geeft aan dat ze tevreden zijn over de werking van beeldschermzorg. Slechts 14 procent geeft aan niet tevreden te zijn met beeldschermzorg, zij geven hierbij aan dat zij technische problemen hebben met het gebruik. De overige 12 procent gaf aan neutraal te staan tegenover beeldschermzorg.

Meerderheid raadt beeldbellen aan
81 procent van de cliënten vindt het prettig om contact te hebben via beeldschermzorg (10% is neutraal en 9% is niet positief). Ook zou de meerderheid van de cliënten (82%) beeldbellen aanraden aan anderen. Cliënten geven aan dat ze meer flexibiliteit ervaren, doordat het beeldbelmoment makkelijker aan te passen is dan een fysiek contact. Ze vinden het fijn dat ze er niet voor thuis hoeven te blijven. Verder geeft een aantal cliënten aan dat de komst van een tablet in huis ervoor heeft gezorgd dat ze nu ook kunnen internetbankieren. Ook hebben ze dankzij de tablet meer contact met naasten.
Over de effecten van beeldschermzorg zijn de resultaten minder eenduidig. Cliënten reageren erg verdeeld (van ‘ja, zeker wel’ tot ‘nee, zeker niet’) op de vraag of ze meer vrijheid ervaren om zelf hun dagritme te kunnen bepalen, minder eenzaam zijn, of het gevoel hebben langer thuis te kunnen blijven wonen. De spreiding in resultaten komt waarschijnlijk doordat elke organisatie beeldbellen voor andere doeleinden gebruikte, de duur en intensiteit van het gebruik per cliënt verschilde en beeldbellen op verschillende manieren is geïmplementeerd.

Tevredenheid medewerkers
Ook het merendeel van de medewerkers (65%) die de vragenlijst invulden, geeft aan dat ze het wenselijk vinden dat er gebruik wordt gemaakt van beeldschermzorg voor de cliënt. 67 procent geeft aan dat ze tevreden zijn over de werking van beeldschermzorg en 71 procent van de medewerkers zou beeldschermzorg (waarschijnlijk) aanraden aan collega’s. Tevens geeft het merendeel van de medewerkers (84%) aan dat de werkdruk hetzelfde is gebleven. 55 procent van de medewerkers geeft zelfs aan dat er meer cliënten in dezelfde tijd kunnen worden geholpen.
Een ander mooi resultaat is dat vooraf 46 procent van de medewerkers de verwachting had dat het contact met de cliënt minder persoonlijk zou worden. Bij de nameting blijkt dat slecht 17 procent dit ook daadwerkelijk zo ervoer.

Dat naasten makkelijker te informeren zijn over de zorg van cliënten en dat er makkelijker eenvoudige zorgtaken kunnen worden overgedragen aan mantelzorgers, wordt slechts ervaren door respectievelijk 20 en 15 procent van de medewerkers.

admin

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Hartecho
Sneller hartecho maken met robot
cardioloog
Ieder hart heeft eigen elektrische vingerafdruk
Dragon Medical One MCL
Dragon Medical One bespaart MCL-artsen tot 45 minuten per dag 
preventie
Europese subsidies beschikbaar om preventie digitaal te ondersteunen
Onderzoeksdata Lowlands
Onderzoeksdata verzamelen tijdens Lowlands
Nierschade onderzoek
Zoektocht naar eerder vaststellen nierschade met AI
Longaandoeningen
Nieuwe perspectieven bij longaandoeningen
AI
AI in de diagnostiek van kinderen met een ontwikkelingsachterstand
Kankeronderzoek
UMCU studenten doen kankeronderzoek met Genmab
Thuismonitoring
Isala voegt 23 zorgpaden toe aan thuismonitoring
Volg jij ons al?

Je hebt een abonnement nodig om verder te lezen.

Je 3e gratis artikel is voorbij, klik op de button onderin om een abonnement af te sluiten.