Search
Close this search box.
Search

Bent u tegen innovatie? Richt dan een innovatie-afdeling op!

Triest word ik er van! Tienduizenden euro’s worden besteed aan aparte innovatie-afdelingen (of ‘Digitale Afdelingen’ of ‘Chief Digital Officers’). Initiatieven die ergens op de campus een kantoortje hebben, bemand door evangelisten, van waaruit de organisatie verbeterd zal worden. De CEO en de Raad van Bestuur waren overtuigd dat de organisatie zich dringend moet bewapenen met nieuwe technologieën en de oprichting van een nieuwe afzonderlijke afdeling is hét antwoord.

Op de innovatie-afdeling wordt heel hard gewerkt én gevochten tegen de gevestigde orde. Druk wordt er gespeculeerd en gefantaseerd hoe de ideale wereld er uit zou kunnen zien.  Na enkele jaren sterft de afdeling een stille dood. Het team is uitgeblust wegens onbegrip, de CEO en Raad van Bestuur zien géén resultaten en op de werkvloer wordt de afdeling beschouwd als een verzameling fantasten.

Daar waar het concept van innovatie-afdeling op zich goed is, laat de executie veelal te wensen over. Wat gaat er zoal mis tijdens de executie?

  • De innovatie-afdeling werkt apart in de zin van  ‘geïsoleerd’.
  • Alle initiatief komt vanuit de afdeling en wordt als zodanig uitgerold naar de organisatie.
  • Het voornaamste doel is nieuwe technologie brengen.
  • CEO en/of Raad van Bestuur zijn niet écht   overtuigd van het nut van de afdeling, maar moesten op een bepaald moment wel een beslissing nemen. De oprichting van de afdeling was hun antwoord en wat er binnen de afdeling gebeurt wordtt (zonder enthousiasme) ‘gedoogd’.
  • Bij oprichting van de afdeling is de briefing/communicatie naar de werkvloer (als die er al is) doorspekt met Engelstalige en technologische termen.
  • Zorgspecifiek: de patiëntenvereniging(en) werd niet ingelicht over de oprichting van de afdeling. Het nut daarvan werd niet ingezien.

Zijn nu al zulke initiatieven per definitie ten dode opgeschreven? Helemaal niet! Zoals al aangehaald is het concept op zich goed, maar is het cruciaal dat het goed geïmplementeerd wordt (execution is everything!).

Initiatief overal borgen

Voornaamste advies hier is dat het initiatief geborgd wordt in alle geledingen van de organisatie. Daar waar het enerzijds verstandig is de expertise te bundelen in een aparte afdeling, mag ‘innovatie’ anderzijds géén afzonderlijke unit zijn die afgesloten werkt van de organisatie. Iedereen moet mee op de (innovatie-)bus!

Het nauw betrekken van de mensen op de werkvloer (uiteraard inclusief patiënten + mantelzorgers) én de verzekering van het management krijgen dat ontwikkelde bevindingen 

en initiatieven ten volle ondersteund zullen worden, zijn de bouwstenen voor een dynamisch en succesvol innovatiebeleid. Het inzetten op de beweging van onder naar boven is minstens even belangrijk als de beweging van boven naar beneden.

Belang van goede implementatie

Over het belang van goede implementatie gesproken: de volgende startups hebben dit blijkbaar ook ter harte genomen, want ze hebben allen een forse som aan investeringen binnen gehaald. Welkom bij de miljoenendans.

6 miljoen voor spring health

Spring Health is een digitaal wellness platform dat het mentale welzijn van werknemers bevordert.

Het platform dient als een online kliniek voor geestelijke gezondheid, die gepatenteerde klinisch gevalideerde kunstmatige intelligentie gebruikt om gepersonaliseerde aanbevelingen aan te bieden voor wellness, met inbegrip van specifieke behandelingsopties, voorgestelde oefeningsregimes en zelfhulpbronnen. Gebruikers registreren zich en vullen vervolgens een dynamische vragenlijst in die zich aanpast aan hun antwoorden.

Van daaruit adviseert AI een gepersonaliseerd wellness plan dat met grote waarschijnlijk effectief zal zijn voor het individu. Het plan is gebaseerd op gegevens uit geaggregeerde klinische studies en duizenden elektronische gezondheidsdossiers.

Patiënten worden uiteindelijk via eigen matching-algoritmes via het netwerk van leveranciers van Spring Health naar een personal care navigator (getrainde clinicus) of een gediplomeerd psychiater geleid.

5 miljoen voor oura

Wel een originele aanpak. Naast borst-straps, smartwatches en slimme T-shirts is er nu ook een ring die je vitale parameters opmeet. De Oura-ring en bijhorende app (uit Finland) laten zien hoe het lichaam reageert op een bepaalde levensstijl door het analyseren van slaap, activiteitsniveaus, dagelijkse patronen en de fysiologische reacties in het lichaam. Oura is gepersonaliseerd en begeleidt gebruikers naar een betere slaap, herstel en prestaties. Het heeft gebruikers in meer dan 60 landen. Meerdere universiteiten, onderzoeksinstellingen, slaapklinieken en bedrijven gebruiken de gegevens en de inzichten die het bedrijf verstrekt.

Miljoen voor Carepoynt

Carepoynt (US) is een gezondheidsgericht beloningsprogramma, -platform en -netwerk dat is opgebouwd rond een multi-channel, cloud-gebaseerd Rewardsware for Healthcare. Op het platform kunnen leden connecties maken, betrokken raken en beloond worden binnen een netwerk van gezondheidsgerichte leveranciers, verzekeraars, werkgevers en strategische partners. Met Carepoynt kunnen leden inwisselbare Poynts verdienen door deel te nemen aan gezonde activiteiten, deel te nemen aan zorgplannen of -promoties en slimme aankopen te doen op het gebied van gezondheid en welzijn.

Het platform kan ook gebruikt worden voor werkgever- of verzekeringsgebaseerde welzijnsprogramma’s. Interessante term trouwens die ‘Rewardsware’, een term die uitdrukt dat een beloning vervat zit in een component.

9,5 Miljoen voor Sentryhealth

Sentryhealth (US) werd opgericht in 2010 en levert zorg op de werkplaats namens werkgevers die de gezondheid van hun werknemers willen verbeteren terwijl het de medische ongeschiktheid wil verminderen. De zorg wordt verleend op de werkplek, in een kliniek op korte afstand of op afstand via telezorg, op basis van een proactieve benadering.

Het technologieplatform van het bedrijf gebruikt zelf-ontwikkelde algoritmes en programma-elementen om werknemers met een chronische ziekte of risicoprofiel te identificeren. Het organiseert vervolgens de inspanningen die nodig zijn om die risicomedewerkers te activeren en geëngageerd te houden.

admin

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
DigiPunt zorg
DigiPunt, thuismonitoring astmapatiënten en digitale recepten
Financiering passende zorg
Subsidieoproep passende zorg in verpleging en verzorging
diagnostiek
Goede zorg begint met goede diagnostiek
transformatieplan CWZ
Positieve beoordeling voor transformatieplan CWZ
Regioplannen NZa
NZa pleit voor meer meetbare doelen in regioplannen
e-learning
E-learning breder ingezet bij digitalisering ziekenhuizen
De WHO heeft onlangs de kick-off gegeven voor het Global Initiative on Digital Health (GIDH). Het doel van het initiatief is om de implementatie van de ‘Wereldwijde strategie voor digitale gezondheidszorg 2020-2025’ te versterken en te versnellen.
Global Initiative on Digital Health officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Volg jij ons al?

Je hebt een abonnement nodig om verder te lezen.

Je 3e gratis artikel is voorbij, klik op de button onderin om een abonnement af te sluiten.