Search
Close this search box.
Search

Gepersonaliseerde zorg

Bij gepersonaliseerde zorg worden behandeling en zorg afgestemd op de individuele behoeften, voorkeuren en omstandigheden van elke patiënt. Deze benadering houdt rekening met de unieke kenmerken van elke patiënt (zoals medische geschiedenis, genetisch profiel, levensstijl en sociale omgeving) om een op maat gemaakte behandeling te bieden die het beste past bij hun specifieke behoeften. Gepersonaliseerde zorg kan leiden tot betere resultaten voor patiënten en - heel belangrijk - een meer efficiënte en effectieve gezondheidszorg.

Als de patiënt de regie heeft over zijn eigen zorg, kan die zorg meer gepersonaliseerd zijn en meer gericht op individuele behoeften, mogelijkheden en voorkeuren. De patiënt zou – in theorie – meer betrokken worden bij het behandelproces en een actieve rol spelen bij het nemen van beslissingen over zijn zorg (en dus zijn eigen leven). Dit kan meer verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de patiënt opleveren bij zijn gezondheid en welzijn. Wat weer kan resulteren in betere communicatie tussen de zorgverlener en de patiënt en in een betere kwaliteit van de zorg die wordt geleverd. 

Moderne technologie kan helpen bij het ondersteunen van deze benadering van persoonlijke zorg, door patiënten toegang te geven tot hun eigen gezondheidsgegevens en door het verstrekken van informatie op maat die is afgestemd op hun unieke zorgbehoeften. Hoe zou je dat kunnen doen? Zie onder meer mijn vorige column – van aanbod- naar vraaggestuurde zorg1.

Overdragen van regie
Het overdragen van de regie over de zorg van artsen naar patiënten, zou waarschijnlijk leiden tot een zorgsysteem dat meer gericht is op de behoeften en wensen van elke individuele patiënt. Een systeem met meer nadruk op het bieden van keuzes en opties die de patiënt zelf kan maken. Dat faciliteert meer maatwerk en samenwerking tussen de patiënt en zorgverleners. Dit kan dan weer leiden tot meer aandacht voor preventie en zelfmanagement, waardoor de patiënt meer controle heeft over zijn of haar gezondheid en welzijn. Het (hopelijke) eindresultaat: een positieve ontwikkeling in de zorgsector en meer efficiënte en effectieve gezondheidszorg. 

Eigen regie
Door meer de regie bij de patiënt neer te leggen waar mogelijk, kan de patiënt een actieve rol spelen in zijn eigen zorgproces. Het is een aanmoediging om eigen doelen te stellen, mee te denken over de behandeling, beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen gezondheid. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een patiënt samen met zijn zorgverlener een zorgplan opstelt dat aansluit bij persoonlijke behoeften en voorkeuren, maar ook dat de patiënt meer stilstaat bij wat voor hem of haar belangrijk is. Digitale middelen kunnen hier een belangrijke rol in spelen. 

Daarnaast kan patiëntparticipatie betekenen dat de patiënt meer betrokken wordt bij het nemen van beslissingen over de te ontvangen zorg. Dit kan bijvoorbeeld door middel van gedeelde besluitvorming, waarbij de patiënt en de zorgverlener samenwerken om de beste zorgopties te vinden die aansluiten bij de voorkeuren en behoeften van de patiënt.

Digitalisering
Digitalisering heeft de manier waarop we gezondheidszorg benaderen drastisch veranderd. De veranderingen die worden teweeggebracht door technologie, kunnen leiden tot meer toegankelijke informatie over gezondheid en zorg, directere communicatie tussen patiënten en zorgverleners en meer gepersonaliseerde zorg.

Digitalisering kan veel betekenen voor de patiënt en kan bijdragen aan patiëntparticipatie en de patiëntreis. 

  • Allereerst middels meer toegankelijke informatie over gezondheid en zorg, wat patiënten in staat stelt tot beter geïnformeerde beslissingen over hun zorg. Denk aan online gezondheidsportals waar patiënten hun eigen medische gegevens kunnen inzien, afspraken kunnen maken en vragen kunnen stellen aan hun zorgverleners. Dit kan bijdragen aan een grotere mate van patiëntparticipatie in het zorgproces en daarbij aan meer passende zorg.
  • Meer mogelijkheden voor communicatie tussen patiënten en zorgverleners. Zo kunnen patiënten bijvoorbeeld via een app of online platform direct contact opnemen met hun zorgverlener om vragen te stellen of zorgen te delen.
  • Middels wearables of sensoren kan de gezondheid van patiënten continu gemonitord worden. Hierdoor wordt de zorg steeds meer maatwerk. Door al deze mogelijkheden te combineren met gepersonaliseerde zorg, kan de zorg steeds meer thuis plaatsvinden.
  • En zo komen we tot een thuissituatie of ziekenhuis waar je als patiënt gewoon mens kunt zijn, een uniek mens met een eigen verhaal. 

Together we care!  

Referentie

  1. Link

Erik peters

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Door
Lees ook
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Digitale proeftuin
Digitale proeftuin maakt wegwijs in nieuw UZI-stelsel
challenge
Digivaardig in de zorg komt weer met Digifit challenge
Veertien IZA-partners hebben Digizo.nu opgericht om te helpen bij het opschalen van bewezen zorginnovaties.
Digizo.nu helpt bewezen innovaties opschalen
Robotchirurgie
Robotchirurgie in de ruimte
authenticatie
Stapsgewijs leren in pilot ZORG-ID Smart
revalidatiezorg epd
Nieuw EPD voor de revalidatiezorg
Cardiologie
Speciaal harthorloge voor thuismonitoring hartfalen
PGO-leveranciers
Meer gekwalificeerde PGO's gegevensdiensten Geboortezorg en Vaccinaties
Volg jij ons al?

Je hebt een abonnement nodig om verder te lezen.

Je 3e gratis artikel is voorbij, klik op de button onderin om een abonnement af te sluiten.