Search
Close this search box.
Search

Verkenning van een alles-in-één smart device

Patiënten die binnen en buiten ziekenhuis zelf vitale functies meten. Voor mensen met een chronische aandoening is het vaak heel normaal om zelf vitale functies of andere gezondheidsparameters te meten. Zo bepalen mensen met diabetes de concentratie glucose in hun bloed. De laatste jaren wordt ook steeds vaker thuis zelf de bloeddruk gemeten. Een toenemend aantal artsen moedigt dit aan. Deze ontwikkelingen zijn mogelijk omdat de tegenwoordig beschikbare apparatuur steeds kleiner, slimmer en gebruiksvriendelijker is. Ook kunnen apparaten steeds meer functies tegelijk meten. Het Radboudumc doet onderzoek naar een dergelijke smart device.

Dit onderzoek vindt plaats bij de afdeling interne geneeskunde, in samenwerking met innovatieafdeling REshape, beide onderdeel van het Radboudumc te Nijmegen. Dr. Bas Bredie, internist en hoofdonderzoeker, geeft aan: “Naast het verkennen van logistieke voordelen en patiënttevredenheid sluit dit onderzoek ook aan bij de trend dat we toenemend buiten het ziekenhuis metingen aan onszelf verrichten en onze gezondheid in de gaten houden, al dan niet in het kader van herstel na ziekte. We vinden het vanuit het Radboudumc belangrijk dat patiënten die het kunnen én willen, zelf een grotere rol spelen bij het monitoren van hun gezondheid”.

Studie 1: validiteit bloeddrukmetingen
In een eerste studie onderzocht het team de validiteit van bloeddrukmetingen met de Checkme (1). Het op een nieuwe manier meten van de bloeddruk – zonder de welbekende band om de arm – stond hierbij centraal. Een veelgehoorde klacht gaat namelijk over de knellende band, die je zelfs uit je slaap kan houden, bijvoorbeeld bij een 24-uurs bloeddrukmeting. In de veilige omgeving van het ziekenhuis werd bij 52 patiënten op de polikliniek de bloeddruk gemeten door een arts (gouden standaard) en vergeleken met metingen van patiënten zelf met de Checkme. Er waren drie groepen, waaronder mensen met een te hoge, te lage en een normale bloeddruk. Het standaard validatieprotocol van de Europese vereniging voor Hypertensie werd gevolgd. De belangrijkste bevindingen waren dat de correlatie tussen de gouden standaard en de Checkme metingen goed was. Dit is te zien in figuur 1. In 76 procent van de metingen was het verschil kleiner dan 5mmHG, wat een klein verschil is. Bij vijf mensen was het verschil groter dan 15mmHG. Bas Bredie: “Bloeddruk verandert snel, dat is normaal. Ik schrik dus niet zo van deze verschillen. Ze liggen in lijn van wat je tegen komt bij validatie onderzoek van bloeddrukmeters.”

Klinische beslissingen kun je ook beter niet nemen op basis van één meting, maar op basis van een trend. Uit dit onderzoek moeten we leren of verschillen door de Checkme zelf veroorzaakt worden. Het kan zijn dat mensen hem verkeerd vasthouden, waarbij het niet op harthoogte houden ook een rol speelt.” De onderzoekers beschrijven verder dat er nog geen protocol bestaat om het meten van bloeddruk zonder band te valideren. Ze vragen zich af in hoeverre eenmaal kalibreren met een andere bloeddrukmeter toereikend is. Over beide zaken bestaat internationaal nog geen consensus.

Figuur 1: Bland-Altman grafiek van de verschillen tussen de Gouden Standaard (RM) en de Checkme (verticale as), voor verschillende bloeddrukken (horizontale as) . De onderbroken lijnen geven het 95% betrouwbaarheidsinterval aan.

 

admin

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Door
Lees ook
Dragon Medical One MCL
Dragon Medical One bespaart MCL-artsen tot 45 minuten per dag 
preventie
Europese subsidies beschikbaar om preventie digitaal te ondersteunen
Onderzoeksdata Lowlands
Onderzoeksdata verzamelen tijdens Lowlands
Nierschade onderzoek
Zoektocht naar eerder vaststellen nierschade met AI
Longaandoeningen
Nieuwe perspectieven bij longaandoeningen
AI
AI in de diagnostiek van kinderen met een ontwikkelingsachterstand
Kankeronderzoek
UMCU studenten doen kankeronderzoek met Genmab
Thuismonitoring
Isala voegt 23 zorgpaden toe aan thuismonitoring
DigiPunt zorg
DigiPunt, thuismonitoring astmapatiënten en digitale recepten
Financiering passende zorg
Subsidieoproep passende zorg in verpleging en verzorging
Volg jij ons al?

Je hebt een abonnement nodig om verder te lezen.

Je 3e gratis artikel is voorbij, klik op de button onderin om een abonnement af te sluiten.