IFOZ-netwerk versnelt implementatie en impact van Momo App & BedSense

27 oktober 2023
IFOZ-netwerk versnelt implementatie en impact van Momo App & BedSense
Technologie
Premium

Het innovatiefonds ouderenzorg (IFOZ) is een investeringsfonds dat innovatie in de ouderenzorg wil versnellen. Dit doet IFOZ door te investeren in startups en scale-ups die bijdragen aan de zelfredzaamheid van ouderen in de thuissituatie of het effectiever inzetten van arbeidscapaciteit in de ouderenzorg. Als IFOZ investeert in een bedrijf, dan beslist het mee over de toekomstige ontwikkeling van het bedrijf en wordt er implementatiekracht gerealiseerd door een sterk netwerk van aangesloten VVT-organisaties. Het eerste wapenfeit van IFOZ is een investering in de Momo App en de Momo BedSense van Momo Medical. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Met behulp van de Momo App hebben zorgmedewerkers in één oogopslag zicht op een aantal zaken, zoals: of ouderen in bed liggen; hoe lang zij in dezelfde houding liggen; of ze bezig zijn met uit bed komen; hoe rustig ze liggen; of er bepaalde acties nodig zijn (bijvoorbeeld het geven van wisselligging). Tevens biedt de Momo App informatie over het slaap- en rustpatroon dat gebruikt kan worden door therapeuten en behandelaren voor betere serviceverlening en preventie van letsel. 

De Momo App gebruikt hiervoor data die de Momo Bedsense genereert. De Momo BedSense is een sensorplaat die op borsthoogte onder het matras van ouderen gelegd kan worden. Hier voelen ouderen niets van. De sensoren detecteren druk, houdingen en kleine trillingen die onder andere door ademhaling en hartslag worden veroorzaakt. Dit geeft inzicht in houdingswisselingen en bewegingen en of iemand het bed verlaat, en kleine trillingen die duiden op de aanwezigheid van een hartslag en ademhaling. 

Implementatie binnen IFOZ-netwerk 

Zeven VVT-organisaties binnen het IFOZ-netwerk werken inmiddels met de Momo App en de Momo BedSense. Op basis van een ‘implementatie & impact review’ door IFOZ is inmiddels bekend dat deze organisaties in totaal ruim 2.700 BedSenses gebruiken. Vier organisaties zijn hiermee gestart naar aanleiding van de investering door IFOZ. 

De Momo App en de Momo BedSense worden alleen in verpleeg- of verzorgingshuizen gebruikt. Het systeem blijkt voornamelijk te worden ingezet voor mensen met dementie, of kortdurend bij mensen zonder dementie. Idealiter wordt Momo geïmplementeerd bij álle bewoners van een afdeling, omdat hiermee werkprocessen het beste kunnen worden aangepast. Momo wordt voornamelijk ‘s nachts gebruikt. 

De meeste organisaties zijn erg te spreken over de implementatiebegeleiding die Momo Medical biedt bij de implementatie van de Momo App en de Momo BedSense. De servicegerichtheid en goede bereikbaarheid van Momo Medical worden vaak genoemd. Technisch spelen er geen onoverbrugbare problemen. 

De BedSense (de bedsensor) zelf werkt in de meeste gevallen goed. De bijbehorende app wordt ook als zeer gebruiksvriendelijk ervaren, zelfs door mensen die minder vaardig zijn met een mobiele telefoon. Natuurlijk zijn er verbeterpunten, bijvoorbeeld de kwetsbare bedrading en het feit dat de bedsensor bij sommige – uitzonderlijke – lighoudingen minder goed functioneert. 

Succesfactoren voor implementatie 

De belangrijkste factoren voor een succesvolle implementatie in VVT-organisaties zijn: 

  • Adequate begeleiding door Momo Medical. Momo Medical investeert zoals gezegd dan ook veel tijd in het begeleiden van organisaties bij de implementaties;
  • Het betrekken van de eigen medewerkers, waardoor zij ook een intrinsieke motivatie hebben om te werken met Momo; 
  • Een kwalitatief goede en laagdrempelig bereikbare interne projectleider. Veel enthousiasme en een verpleegkundige achtergrond van de projectleider zijn volgens sommige organisaties hierbij pluspunten. 

Impact 

Het werken met de Momo App en de Momo BedSense heeft bij de meeste IFOZ-partners het werk voor zorgmedewerkers veranderd. Door een eenvoudig en toch gedetailleerd inzicht in hoe het met ouderen gaat, zijn werkprocessen aangepast. Organisaties gaan gerichter te werk en zorgmedewerkers lopen minder onnodige rondes. Hierdoor ervaren de meesten een tijdsbesparing en hebben zij meer tijd voor onder andere persoonsgerichte zorg en andere (administratieve) taken op de afdeling. 

Ook voeren enkele organisaties roosterwijzigingen door na de implementatie van de Momo App en de Momo BedSense. Op enkele grote locaties is – niet altijd tot tevredenheid van zorgmedewerkers – al een nachtdienst bespaard en vinden er experimenten plaats met nieuwe roosters.

Datagedreven werken

De gegevens die de Momo App genereert, bieden potentie om meer datagedreven te werk te gaan, bijvoorbeeld door de zorg af te stemmen op geregistreerde slaappatronen. Deze functionaliteit krijgt op dit moment nog relatief weinig aandacht. 

Sommige zorgmedewerkers benoemen dat meer werkplezier ervaren wordt door het feit dat ze meer rust ervaren, terwijl anderen aangeven dat ze geen impact ervaren op werkplezier of werkdruk. Managers benoemen overigens bijna unaniem dat de app en de sensor een positieve impact hebben op het gevoel van rust en werkdruk. 

Ouderen lijken door het systeem een betere nachtrust te ervaren. Daarnaast krijgen zij vaker zorg op het juiste moment en wordt hen meer privacy geboden doordat zij niet meer onnodig worden gestoord.

Toekomstige stappen

De IFOZ-partners hebben veel ideeën over wenselijke doorontwikkelingen van het Momo-systeem. Het meest genoemd hierbij is een koppeling met de notificaties vanuit slim incontinentiemateriaal (hier werkt de aanbieder momenteel ook aan). Dan hoeven zorgmedewerkers niet te werken met verschillende apps. De Momo App zou hierbij als platform kunnen dienen waarop alle relevante informatie van beide functionaliteiten wordt gepresenteerd. Diverse partners beschouwen integratie van Momo-functionaliteiten in het platform van de eigen domotica-leverancier als zeer wenselijk.

Hoe gaat het vooralsnog verder? Vijf van de zeven IFOZ-partners die de Momo App en de Momo BedSense hebben geïmplementeerd, willen het verder opschalen binnen de organisatie of hebben dit al gedaan. Twee IFOZ-partners hebben nog geen besluit genomen over opschaling en willen dat eerst de door hen ervaren knelpunten worden opgelost. 


De Momo BedSense is een sensorplaat die op borsthoogte onder het matras van ouderen gelegd kan worden.

Over IFOZ

Archipel Zorggroep, Envida, tanteLouise, Thebe en CbusineZ hebben als Founding Partners krachten gebundeld in IFOZ. Maar juist het netwerk met acht implementatieversterkers maakt IFOZ een krachtig vehikel om schaalgrootte te realiseren. Dit zijn Avoord, Mijzo, Surplus, Topaz, de Wever, de Zorggroep, Zorg in Oktober, en Vitalis WoonZorg Groep. 

Doordat IFOZ zowel investeringsexpertise als zorgexpertise in huis heeft, kan het mede de ontwikkelagenda bepalen van de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd. Zo borgen we dat de doorontwikkelingen die start- en scale-ups maken goed aansluiten bij de actuele uitdagingen van VVT-organisaties én dat er een gezond bedrijf kan worden gebouwd.