Nederlandse take aways uit de Future Health Index

27 oktober 2023
Nederlandse take aways uit de Future Health Index
Digitalisering
Premium

100 Nederlandse zorgbestuurders en 100 jonge professionals hebben bijgedragen aan de Future Health Index 2023. Léon Kempeneers, managing director van Philips Benelux, gaat kort in op de Nederlandse take aways uit het rapport, op gebieden zoals personeel, AI en duurzaamheid.

  • Uit het rapport Future Health Index 2022 bleek dat de tevredenheid en het behoud van personeel de topprioriteit is van Nederlands bestuurders. We zien dat bestuurders actie blijven ondernemen om de impact van personeelstekorten te verminderen.
  • Tegelijkertijd hebben bestuurders te maken met financiële druk: 80 procent van de Nederlandse ziekenhuizen dreigt verlies te leiden als gevolg van sterk stijgende exploitatiekosten.
  • Slechts 14 procent van de bestuurders in Nederland zegt dat hun ziekenhuis of instelling digitale gezondheidstechnologie gebruikt of van plan is te gebruiken om de impact van personeelstekorten te verminderen. Dit is beduidend minder dan leiders wereldwijd (56%), in Europa als geheel (49%) en met name in Duitsland (66%).
  • Wel is één op de drie Nederlandse bestuurders (31%) op zoek naar manieren om processen te stroomlijnen, bijvoorbeeld door geautomatiseerd afspraken te maken, en 28 procent stroomlijnt interne processen, bijvoorbeeld door administratieve taken te automatiseren.
  • Nederlandse bestuurders schakelen liever partners (uitzendbureaus) in om de gevolgen van personeelstekorten te beperken. Voor bijna de helft (41%) zijn uitzendbureaus de meest geselecteerde partner.
  • Jongere zorgprofessionals in Nederland vielen wereldwijd op door hun voorkeur voor AI die de operationele efficiëntie optimaliseert. Het was hun eerste keuze (30%) in technologie die hun werktevredenheid zou verbeteren, hoger dan het wereldwijde gemiddelde (17%), waar het op de zevende plaats belandde.
  • Een kwart (25%) van de Nederlandse bestuurders en jongere zorgprofessionals samen zien interoperabiliteitsproblemen, zoals gegevensstandaarden tussen technologische systemen en platforms, als de grootste technologische uitdaging die moet worden opgelost om het ecosysteem van de gezondheidszorg succesvol te laten werken. Dit was hoger dan het wereldwijde gemiddelde van 17 procent.
  • Van de Nederlandse bestuurders zegt 43 procent dat ze deze initiatieven voor duurzaamheid een lagere prioriteit geven, terwijl het ook een manier is om a) kosten te besparen en b) voor met name jongere professionals een aantrekkelijker werkgever te zijn. 

"Van de Nederlandse bestuurders zegt 43 procent dat ze initiatieven voor duurzaamheid een lagere prioriteit geven"

Lees de volledige index hier of in de fysieke editie Nr. 5 van ICT&health