Jan-Kees van Wijnen

Bestuurder - tanteLouise

Toen we in 2014 met tanteLouise de kwaliteit van leven voor mensen met dementie spectaculair verbeterden door een combinatie van technologische en sociale innovatie, was er binnen de organisatie een grote drive om hiermee door te gaan en de lat nóg hoger te leggen. Niet omdat het kon, maar omdat het moest. De noodzaak om te innoveren werd heel snel ingezien gelet op de uitdagingen waar de zorg voor stond en nu nog steeds staat; een toenemende zorgvraag en een krapte op de arbeidsmarkt omdat de benodigde medewerkers om aan deze zorgvraag te voldoen simpelweg ‘niet geboren zijn’.

Het ‘virus’ om te innoveren kreeg mij toen ook te pakken en al snel richtten we ons niet alleen op innovaties voor onze cliënten, maar kwam er ook een focus op onze medewerkers. Anders werken in de zorg noemen we dat, waarbij arbeidsbesparende innovaties centraal staan die daarnaast de kwaliteit van zorg verbeteren en helpen zorgkosten te beheersen. Dat zijn de 3 criteria waar innovaties aan moeten voldoen, bij voorkeur ingezet in arbeidsintensieve taken (zoals ‘wondzorg’ of ‘continentiezorg’) of werkzaamheden die verstorend zijn voor het primaire proces (zoals ‘vallen’ en ‘dubbele controle van risicovolle medicatie’). Op deze manier profiteren onze medewerkers er maximaal van.

Het is mijn drive om deze innovaties niet alleen op al onze locaties en soms ook in de thuissituatie te implementeren en te ‘verzilveren’, maar ook daarbuiten! Alle kennis die opgedaan wordt binnen het programma 'Anders werken in de zorg' willen we delen met organisaties die daarbij willen aansluiten. Dat doen we al volop omdat we alleen op die manier impact kunnen realiseren en het verschil maken in de zorg.

Dit alles gaat helaas niet vanzelf, want innoveren is ook gewoon ‘hard werken’. Hoe vaak stranden betekenisvolle pilots niet in schoonheid omdat de opschaling op een of andere manier maar niet wil slagen. De uitdaging ligt in brede opschaling en dat is iets waar ik me graag voor inzet omdat we ‘postcodegeluk’ niet kunnen verkopen aan zowel onze cliënten als onze medewerkers…

Als lid van de ICT&health redactieraad wil ik graag bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de zorg. Hiervoor deel ik mijn kennis en kunde met alle betrokkenen en ga ik graag het dialoog aan.