Platform als betrouwbare basis voor communicatie en continuïteit van zorg

14 december 2023
Platform als betrouwbare basis voor communicatie en continuïteit van zorg
Digitalisering
Premium

Security is niet meer weg te denken uit de bestuurskamers van zorgorganisaties. Maar hoe zit het met technologie om samenwerking en communicatie te verbeteren? Zowel tussen zorgmedewerkers onderling als met patiënten. Zeker door de komst van artificial intelligence (AI) kan er oneindig veel op dit gebied. Cisco en Cisco-partner AMR ICT brengen hun kennis samen voor onder meer ziekenhuizen zoals de Sint Maartenskliniek en het Elkerliek ziekenhuis.

“Zorgprocessen zijn afhankelijk van communicatie”, begint Jan Roggeveen van Cisco. “Zorg ís communicatie. Met technologie kan je de communicatie – en daarmee workflows – optimaliseren. Zo kan er meer zorg - en vooral ook: warme zorg - geleverd worden met hetzelfde aantal medewerkers. Ook als deze medewerkers niet op dezelfde locatie zijn, wat natuurlijk steeds meer gebeurt.” 

Elkaar beter verstaan

“Communicatie is essentieel in de zorg”, benadrukt ook Marco Tom, commercieel directeur van AMR ICT. Als voorbeeld noemt hij alarmering bij geweld op de zorgvloer. Voor veel zorgorganisaties helaas aan de orde van de dag. “Als er iets gebeurt, moeten zorgmedewerkers direct alarm kunnen slaan, elkaar kunnen bereiken. Ook in andere situaties is het van belang dat er bijvoorbeeld snel een multidisciplinair overleg opgetuigd kan worden, ook als de expertise op dat moment niet in huis is. En wat te denken van vertalingen: lang niet alle patiënten en cliënten spreken Nederlands. Dan heb je een platform nodig – zoals Cisco Webex - dat realtime vertaalt.”  

Een platform dat bovendien optimaal beveiligd is – op basis van zero trust – en communicatie zonder ruis mogelijk maakt, vult Roggeveen aan. Die ruis bedoelt hij letterlijk. “Als je een belangrijk telefoontje pleegt, moet je elkaar kunnen verstaan. Techniek – AI in dit geval – helpt om achtergrondgeluiden weg te filteren.” 

Niet voor niets heeft Cisco onlangs een nieuwe AI-strategie gelanceerd. De mogelijkheden zijn volgens Roggeveen eindeloos. “Als je boos bent en iemand een chatbericht stuurt, kan je met behulp van AI ervoor zorgen dat het wat vriendelijker van toon wordt, om te voorkomen dat het escaleert. Zo werken we ook aan het herkennen van gebaren in vergaderingen om gemiste momenten in beeld te brengen, en aan het automatisch samenvatten van meetings.”

Steeds slimmer

Ook het onderliggende platform wordt steeds slimmer. AMR ICT ontwerpt, bouwt en onderhoudt ICT-infrastructuren voor organisaties in voornamelijk de zorg. Denk ook aan verpleegoproep-, medische oproep- en medische alarmeringssystemen van IQ Messenger. 

“Camera’s zijn al lang niet alleen camera’s meer”, aldus Tom. “Onze camera’s hebben ook audio- en bewegingsdetectie en je kunt ermee communiceren. Als patiënten in isolatie liggen, is dat heel praktisch. Verpleegkundigen kunnen dan vanaf hun post met patiënten communiceren. Het scheelt enorm veel tijd als je niet iedere keer je isolatiepak aan hoeft te doen. Zonder dat de menselijke maat eraf gaat overigens, want de zorgmedewerker beschikt over alle informatie en kan juist ook op afstand mensen geruststellen. En als je efficiënter communiceert, hou je veel meer tijd over voor de echte, warme, menselijke zorg. Want je hebt veel minder tijd nodig om elkaar te vinden.”

Betrouwbare basis

“Om dat soort systemen goed te laten werken – zeker in noodsituaties – is een honderd procent betrouwbare onderlaag noodzakelijk”, vervolgt hij. “Daarom maken wij gebruik van het networking-, security- en Webex-platform van Cisco. Gebruiksvriendelijkheid is daarbij heel belangrijk: we zien in de zorg een digitale kloof. Er is een groep van met name oudere medewerkers die prima met een smartphone overweg kunnen, maar vastlopen als ze een device krijgen dat ze voor hun werk moeten gebruiken. Als je een platform zo intuïtief maakt dat het eenvoudig te begrijpen is, werkt dat voor iedereen prettig.” 

Die kloof is er ook aan patiënt- en cliëntkant, ziet Roggeveen: “Er zijn mensen die liever bellen en mensen die alles digitaal willen afhandelen. Je moet dus een platform hebben dat met verschillende profielen kan omgaan. Daarbij voorzien de onderliggende dashboards de IT-teams van inzicht en controle, om waar nodig snel actie te kunnen ondernemen.” Het uitgangspunt van Cisco is dan ook dat iedere vorm van communicatie altijd moet werken, hoe je ook met elkaar in contact bent.  De juiste informatie moet altijd beschikbaar zijn, vervolgt Roggeveen. “Vergader je met elkaar, dan moet iedereen gelijkwaardig kunnen deelnemen, ook degenen op afstand. Dan helpt het bijvoorbeeld als je groot in beeld bent en goed hoorbaar.” 

Daarom hoort bij Webex ook hardware – waaronder camera’s, desk devices en grote videoschermen - die ook integreert met andere systemen zoals Microsoft Teams, Pexip, Google Meet of Zoom.

Krakend zorgsysteem

De mogelijkheden zijn volgens Tom eindeloos. “Ik zie bijvoorbeeld nog veel kansen voor videobellen binnen de ziekenhuismuren. Als je opgenomen bent als patiënt en je hebt een vraag voor een specialist of fysiotherapeut, moet je wachten tot die weer in huis is. Met het virtuele spreekuur kan je vanuit bed altijd contact hebben met je zorgverlener.” 

De noodzaak voor dit soort innovaties is hoog, volgens de samenwerkingspartners. Roggeveen hierover: “Het zorgsysteem kraakt aan alle kanten. De werkdruk is hoog, patiënten moeten lang wachten op diagnoses. Er is nog zoveel te winnen. Inmiddels bestaat videocommunicatie al jaren, maar het werkelijk doorzetten van veranderingen gaat maar langzaam. Terwijl de noodzaak steeds groter wordt. Om veranderingen te versnellen, is daadkrachtig bestuur nodig. Dat is spannend, want je moet ingrijpend veranderen en intussen moet de trein wel door blijven rijden. Maar niets doen, is geen optie.” 

Proven technology

Toch zijn nog lang niet alle zorginstellingen voorbereid op dit soort innovaties, zien Cisco en AMR ICT. “Ziekenhuizen moeten zich erop voorbereiden dat patiënten hun eigen devices gaan meenemen om te communiceren”, geeft Tom als voorbeeld. “Je ziet nu al dat er bijna geen entertainment aangeboden hoeft te worden in ziekenhuizen, want bijna iedereen heeft NPO Start of Netflix." 

De volgende stap is het gebruiken van het eigen device als aanvulling op bijvoorbeeld het verpleegoproepsysteem. Om via een menu een gesprek aan te vragen met de behandelaar bijvoorbeeld. Patiënten willen dat bij voorkeur zelf regelen. Tom: "Het zou mooi zijn als je een QR-code kunt scannen en dan automatisch op een platform als Webex terechtkomt. Ik denk dat dat sneller gaat gebeuren dan veel mensen zich realiseren.”

Het is van groot belang dat bestuurders zich hierover laten informeren, vindt Roggeveen. “Hoe beter zij geïnformeerd zijn over wat technologie voor hun organisatie kan betekenen hoe meer daadkracht ze hebben om het in gang te zetten en essentiële stappen te zetten in ons zorgsysteem dat onder druk staat. En dan niet als pilot, maar echt in het proces. En gedegen.” 

Het is natuurlijk prima om te teamen met een innovatieve startup die data visualiseert in een dashboard, maar richt je kritische zorgcommunicatie in op basis van een platform ontwikkeld met proven technology (99.999% uptime) en met referenties in verschillende marktsegmenten, benadrukt Roggeveen. “En werk samen met een partij die op strategisch niveau met je kan meedenken, kan adviseren en financieel krachtig is. Neem bijvoorbeeld Cisco’s Digitale Versnelling Nederland-programma.”

Roggeveen benadrukt dat het belangrijk is nú te beginnen. ”Op een gegeven moment kan het niet meer anders, maar laat het zover niet komen. Ga de dialoog aan en wissel ervaringen uit met collega ziekenhuizen en zorgorganisaties die de leercurve al doorlopen hebben qua communicatie, networking en security.” 

Door innovation partner