In 2030 toonaangevend zijn in de ouderenzorg

14 december 2023
In 2030 toonaangevend zijn in de ouderenzorg
Premium

De ouderenzorg staat voor aanzienlijke uitdagingen om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar zorg door de steeds groter wordende groep ouderen. Halverwege 2022 introduceerde minister Conny Helder (Langdurige Zorg & Sport) het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO).

Het doel van het programma is om een omslag te maken in de organisatie van de zorg en ondersteuning van ouderen. De betrokken partijen hebben een gemeenschappelijk beeld van de opgave: we willen, moeten én kunnen anders. Daarbij is een nieuwe norm geformuleerd: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. 

Eén van de betrokken partijen is Tamara Pieterse, bestuurder bij ouderenzorgorganisatie Zorgbalans, een van de grootste werkgevers in de regio Kennemerland en Zuid-Holland Zuid. Zorgbalans helpt mensen met een zorgbehoefte zo lang mogelijk zelfstandig en op een eigen wijze vorm en inhoud te geven aan hun leven. De ambitie van Zorgbalans is om in 2030 toonaangevend te zijn met oplossingen voor de exploderende vraag naar ouderenzorg. Hoe Zorgbalans deze maatschappelijke uitdaging heeft opgepakt en wat nog op stapel staat, leest u in de eerste editie van ICT&health 2024.


Hoe kun je grenzen tussen zorg en techniek overschrijden?

'We zitten op een ander voertuig, maar we gaan dezelfde weg af'. Dit citaat komt uit een interview met de trekker van een project waarbij e-health werd geïmplementeerd in de thuiszorg van een grote zorg- en welzijnsorganisatie. Daarbij zouden in drie jaar tijd 600 thuiszorg-cliënten van een betrokken zorgverzekeraar worden ‘aangesloten’ op e-health toepassingen. Doelen van het project waren: verbetering van de ervaren kwaliteit van zorg; gezondheid van cliënten; verlaging van de kosten per verzekerde. 

In de volgende twee edities van ICT&health tonen onderzoekers Sophie Bouwens, Inge Logghe, Eveline Wouters en Louis Neven hoe de benadering van boundary crossing bij projecten zoals hierboven beschreven kan helpen om inzicht te krijgen in het samenkomen van diverse praktijken en eventuele problemen/uitdagingen daarbij. Maar ook handvatten kan bieden om daarmee om te gaan en de kansen die deze ook bieden te kunnen benutten.