Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

1800 COVID-19 patiënten behandeld door huisartsen

Er is veel bekend over de coronapatiënten die in ziekenhuizen en op IC’s behandeld worden. Die cijfers worden dagelijks door het RIVM geüpdatet. Over kwetsbare COVID-19 patiënten die daarnaast nog behandeld worden was tot nu toe niet heel veel meer bekend dan een aan zekerheid grenzende wetenschap dat die groep bestaat.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Uit onderzoek blijkt nu dat Nederlandse huisartsen de afgelopen weken ongeveer 1.800 kwetsbare COVID-19 patiënten, buiten het ziekenhuis, behandeld hebben. Bij het grootste deel van die groep werd, ondanks dat er een sterke klinische verdenking op COVID-19 bestond, geen test uitgevoerd.

Het nog lopende onderzoek naar de zorg voor kwetsbare patiënten met COVID-19 wordt uitgevoerd door het Consortium Huisartsgeneeskunde in samenwerking met het platform ZorgDomein. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een speciaal meldsysteem dat sinds een week ik de lucht is. Gedurende de resterende looptijd van het onderzoek zullen de resultaten wekelijks geüpdatet worden.

Meldsysteem voor COVID-19 patiënten

Het meldsysteem werd ruim een week geleden gepresenteerd. Het wordt gebruikt voor het in kaart brengen van de COVID-19 patiënten die intensieve en palliatieve zorg van huisartsen buiten het ziekenhuis ontvangen. Eind vorige week kwam daaruit naar voren dat inmiddels 764 niet geteste patiënten op basis van een sterke klinische verdenking aan COVID-19 overleden.

Ook maakten huisartsen melding van 759 patiënten met COVID-19 bij wie bewust werd afgezien van ziekenhuiszorg. De voornaamste redenen om af te zien van ziekenhuiszorg zijn de wens van de patiënt zelf, de kwetsbaarheid door stapeling van ziekten en het vooruitzicht op isolatie in het ziekenhuis. “Maar ook kwetsbare patiënten die deze ziekte krijgen, kunnen gelukkig gewoon opknappen”, aldus Marco Blanker, huisarts, universitair hoofddocent bij het UMCG en coördinator van het Consortium Huisartsgeneeskunde.

Platfom Zorgdomein

Vrijwel alle huisartsen gebruiken het platform ZorgDomein voor beveiligde gegevensuitwisseling zoals verwijsbrieven naar het ziekenhuis. Hetzelfde platform wordt nu, ook met terugwerkende kracht, ingezet voor het invoeren van meldingen over over overleden COVID-19 patiënten.

“Het onderzoek geeft nu al een goede indruk over de intensieve zorg die huisartsen leveren aan kwetsbare patiënten thuis of in het verzorgingshuis. Zo weten we hoe vaak medicijnen als morfine of midazolam worden ingezet om klachten te verlichten in de palliatieve fase. Maar ook of huisartsen voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen hadden”, zegt Jochen Cals, huisarts in Sittard, hoogleraar aan de Universiteit Maastricht en projectleider.

Een overzicht van de belangrijkste onderzoeksgegevens is op deze website te vinden.

Openingsmanifestatie 2022
Wilt u op 09 mei 2022 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen