4 TURBO-subsidies voor techmed onderzoek

15 november 2022
turbo
Onderzoek
Nieuws

In november 2022 zijn vier TURBO-subsidies toegekend voor nieuwe technisch-medische onderzoeksvoorstellen. Er is bijvoorbeeld een gehonoreerd project waarbij gekeken wordt of microbots bloedstolsels kunnen vernietigen. Een ander winnend team ontwikkelt een voorspellingstool om ‘comaherstel na een hartstilstand’ te voorspellen. Radboudumc en Universiteit Twente kiezen in het kader van het TURBO-programma onderzoeksgroepen van beide instellingen, die vervolgens samen een innovatief idee uit gaan werken.

Dit is het vijfde jaar dat het TURBO-programma loopt. Het doel van de TURBO-subsidies is om een project voor te bereiden op het verwerven van grotere externe subsidies, zoals van nationale en Europese fondsen en bedrijven op het gebied van gezondheidszorg en technologie.

Microbots bestrijden bloedstolsels

De gehonoreerde projecten hebben stuk voor stuk een hightech gehalte. Het eerste project, waarbij microbots bloedstolsels vernietigen, spreekt meteen tot de verbeelding. De projecttitel is ‘Navigeerbare actieve behandeling van acute ischemie van de ledematen’ en het wordt gedaan door een onderzoeksgroep van Islam Khalil (UT) en Michiel Warlé (Radboudumc). “Door perifeer vaatlijden kunnen bloedstolsels in de bloedsomloop ontstaan. Deze kunnen leiden tot een ischemie, (onder)beenamputatie en soms zelfs de dood. Khalil en Warlé onderzoeken een veelbelovende behandeling met microbots om deze bloedstolsels te lijf te gaan. Deze kleine, draadloze microbots moet hiervoor - onder invloed van een magnetisch veld - tegen de bloedstroom in zwemmen. Vervolgens kunnen ze dan de bloedstolsels vernietigen.”

Akoestische beeldvorming  

Een tweede winnend onderzoeksvoorstel gaat over het optimaliseren van akoestische beeldvorming teneinde de behandeling van orale tumoren te optimaliseren. Francis Kalloor Joseph (UT) en Chris de Korte (Radboudumc) zijn de kartrekkers. “Alleen al in 2020 waren er wereldwijd 377.000 gevallen van orale plaveiselcelkanker, ook wel OSCC genoemd. Ongeveer 30% van de patiënten met deze kanker overlijdt aan de ziekte en de meerderheid van de patiënten loopt daarnaast ernstige, blijvende schade op. In dit project onderzoeken Kalloor Joseph en de Korte of met de combinatie van fotoakoestische beeldvorming en echografie zowel structurele als functionele informatie van de OSCC tumor verkregen kan worden. Dit moet leiden tot nauwkeurigere chirurgische ingrepen en een optimale behandeling voor patiënten met zo min mogelijk nevenschade.”

Comaherstel

Het derde gehonoreerde voorstel gaat over coomaherstel na een hartstilstand en wordt geleid door Jeannette Hofmeijer (UT) en Rick Helmich (Radboudumc). “Op dit moment is de omvang van hersenschade bij patiënten die uit coma ontwaken onbekend en de voorspelling van de uitkomst is bij slechts de helft van de patiënten betrouwbaar. Dit project probeert een doorbraak te creëren in de voorspelling van herstel van alle individuele comateuze patiënten na een hartstilstand. Om dit te bereiken, zullen Hofmeijer en Helmich hun expertise op het gebied van elektrofysiologische kenmerken van coma en nieuwe MRI-metingen van de hersenstructuur en -functie combineren.”

Digitale biomarker Parkinson

Het vierde gehonoreerde project in het kader van de TURBO-subsidies betreft het monitoren van de ziekte van Parkinson met behulp van een digitale biomarker. Kartrekkers van dit onderzoeksvoorstel zijn Mark Vlutters (UT) en Vivian Weerdesteyn (Radboudumc). De ziekte van Parkinson is wereldwijd de snelst groeiende neurologische aandoening. Een belangrijke complicatie is onder meer het grote valrisico bij deze groep. “Betrouwbare en objectieve beoordeling van houdingsinstabiliteit is cruciaal voor het meten van ziekteprogressie en het daarop inzetten van een persoonlijke behandeling. De huidige gouden standaard (het handmatig omver trekken van een patiënt) is echter te variabel in de uitvoering en subjectief in de evaluatie.” Vlutters en Weerdesteyn willen met behulp van een digitale biomarker voor evenwichtsherstel een nieuwe klinische teststandaard ontwikkelen voor monitoring van de ziekte van Parkinson.