Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Aanpak administratielasten is combinatie van korte en lange termijn

De hoge administratielasten voor medisch specialisten moeten met een combinatie van korte- en lange-termijnplannen aangepakt worden. Dat stelde Marcel Daniëls, algemeen voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) tijdens een onlangs gehouden ‘schrapsessie administratielast’. Negen schraponderwerpen (zoals minder regulering en verbeterde digitale systemen) kwamen aan de orde.

“We willen samen spreekwoordelijk een mand vullen met laaghangend fruit, maar daarmee gaan we niet voorbij aan de investering op de lange termijn waarmee we gezamenlijk de administratielast drastisch weten te verminderen,” zo stelde Daniëls tegenover ruim 40 medisch specialisten en 20 vertegenwoordigers van onder meer VWS, IGJ, ZIN, verzekeraars en ziekenhuizen. “Ik verwacht ook commitment van alle betrokkenen bij trajecten die een langere adem vergen, zoals die betreffende EPD’s.”

Drie oplossingsrichtingen

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) werkt al enige tijd aan een actie-agenda met kansrijke en duurzame oplossingen om de administratielast te verminderen. Hiervoor worden drie oplossingsrichtingen als uitgangspunt genomen: ICT/EPD, personele ondersteuning, schrappen van overbodige regels en verbeteren van de bestaande registraties.

De negen schraponderwerpen van de schrapsessie kwamen voort uit de enquête die de Federatie met de VvAA in het najaar 2017 heeft uitgevoerd. Daarnaast zijn ook de uitkomsten van de Denktank (Ont)Regel de Zorg en de schrapconferentie op 18 november 2017 meegenomen. In maart wordt de voortgang besproken met minister voor Medische Zorg, Bruno Bruins.

ICT kan last beperken

Uit de enquête in november 2017 bleek dat medisch specialisten en artsen in opleiding gemiddeld twee dagen per week kwijt zijn aan administratieve werkzaamheden. Bijna de helft daarvan wordt als onzinnig beschouwd. Het inzetten van ICT-gerelateerde oplossingen kan volgens de respondenten bijdragen aan het beperken van onnodige of tijdrovende administratieve handelingen.

Bij enkele onderwerpen kwam naar voren dat er op het gebied van communicatie en kennis nog een wereld te winnen is. Het afschaffen van een maatregel betekent niet dat dit in de praktijk ook direct wordt doorgevoerd. Zo werd opgemerkt dat er situaties zijn waar (herhaal)machtigingen niet meer nodig zijn. Zorgverzekeraars zouden dit in 2015 hebben vastgesteld. Bij veel deelnemers leidde dit tot grote verbazing omdat er nog steeds om (herhaal)machtigingen wordt gevraagd.

Overal hoge administratielast

Niet alleen medisch specialisten hebben te maken met een hoge administratieve werkdruk. Het kost medewerkers in de jeugdzorg, de langdurige zorg en de ggz gemiddeld een dagdeel per week om elektronische zorgdossiers bij te werken, aldus een onderzoek van automatiseringsbedrijf Ictivity in januari.

Een overzichtelijk en makkelijker ICT-systeem kan helpen de als te hoog ervaren administratieve werkdruk onder zorgverleners te verminderen, meldde kennisinstituut Nivel in december 2017 op basis van een vragenronde onder het Panel Verpleging & Verzorging.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen