Aantal FMD-alerts in Nederland moet fors omlaag

21 december 2020
Medicijnen-in-hand-Apotheker
Onderzoek
Nieuws

Driekwart van de onterechte Falsified Medicines Directive-alerts (FMD) blijkt veroorzaakt te worden door problemen met scanners. Dat is de conclusie uit een onderzoek naar de oorzaak van het hoge aantal alerts door de Nederlandse Medicijnen Verificatie Organisatie (NMVO). Nederland kent, vergeleken met andere Europese landen een veel hoger aantal alerts over vermeend vervalste geneesmiddelen; 2 procent versus 0,4 procent.

Het is belangrijk dat het aantal onnodige alerts omlaag gebracht wordt zodat zoveel mogelijk alleen echte FMD-alerts van vervalste geneesmiddelen overblijven. De onterecht alerts worden tijdens het scannen van medicijnen veroorzaakt. Om dat aantal te verminderen zijn de NMVO en KNMP gezamenlijk acties gestart.

Acties om FMD-alerts te verminderen

Momenteel bezoeken zij samen met softwareleveranciers apotheken om advies te geven over het instellen van scanners. Daarnaast ontwikkelt de NMVO een testtool voor scanners waarmee apothekers de scanner zelf kunnen controleren op de juiste instellingen. Deze tool zal naar verwachting begin 2021 beschikbaar komen. Om het aantal FMD-alerts nog verder terug te dringen wordt ook gewerkt aan rapporten waarin de oorzaken en mogelijke oplossingen staan vermeld.

De rapporten worden vervolgens naar apotheken gestuurd die bovengemiddeld veel alerts laten zien. Zij zijn de zogenoemde testgroep. Na evaluatie door de KNMP en NMVO, en eventuele aanpassingen, ontvangen in het eerste kwartaal van 2021 alle apotheekhouders overzichten van hun alerts.

Samenwerking en aansluiting NMVS

Het onderzoeksbureau dat het hoge aantal alerts onderzoekt, concludeert dat samenwerking in de keten nodig is om het aantal alerts te verlagen. Daarvoor heeft het onderzoeksbureau, Zorgvuldig Advies, een werkagenda opgesteld. Daarop wordt onder andere de organisatie van een bijeenkomst om het onderlinge begrip te vergroten bij stakeholders voor de complexiteit voor de oplossing van het probleem van de FMD-alerts vermeld.

Ook adviseert het bureau dat brancheorganisaties al hun leden oproepen zich aan te sluiten op het Nederlands Medicijnen Verificatie Systeem (NMVS) dat beheerd wordt door de NMVO. Dit is onder meer van belang vanwege het feit dat de de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) per 1 januari 2021 de mogelijkheid heeft om zonder waarschuwing boetes op te leggen bij apotheekhoudenden die niet zijn aangesloten op het NMVS.

Onderzoek IGJ en VWS

Begin volgend jaar start de IGJ ook haar onderzoek naar de opvolging van de FMD-regels door apotheekhoudenden. Zodra een startdatum bekend is, dan zal de IGJ de KNMP informeren die op haar beurt dan al haar leden daarover kan berichten. Over het verlengen van de FMD-certificaten, waar veel apotheken binnenkort mee te maken krijgen, zal de MVNO met de betreffende apotheken contact opnemen.

Voor het aangekondigde FMD-kostenonderzoek zijn apotheekhoudenden inmiddels al door het ministerie van VWS geïnterviewd. De resultaten van dat onderzoek worden eind januari verwacht. Het kostenonderzoek is voorwaarde voor vergoeding van onkosten met betrekking tot FMD aan apotheekhoudenden.