AI zal de zorg voorgoed veranderen

14 mei 2024
AI
Nieuws

De ontwikkelingen op het gebied van generatieve AI volgen elkaar in snel tempo op. Zeker op het gebied van de gezondheidszorg en biowetenschappen. De technologie heeft enorme potentie voor de zorg en kan de resultaten van behandelingen en ervaringen van patiënten sterk verbeteren. Daarnaast kan AI leiden tot enorme kostenbesparingen en toegevoegde waarde opleveren voor de farmaceutische industrie en medische technologie.

Door het hoge tempo waarin deze technologische ontwikkelingen plaatsvinden, hebben veel organisaties moeite om bij te blijven. Uit onderzoek onder leidinggevenden in de gezondheidszorg blijkt dat driekwart van hen gelooft dat generatieve AI veel kansen biedt voor hun sector, maar dat slechts 6% een goed doordachte strategie heeft om generatieve AI ook daadwerkelijk te gaan gebruiken.

Oorzaak hiervan zijn een gebrek aan expertise en de beperkte beschikbaarheid van middelen. Uit een onderzoek dat Strand Partners in opdracht van Amazon Web Services (AWS) heeft uitgevoerd, blijkt dat 44% van de Europese bedrijven moeite heeft met het vinden van nieuwe medewerkers met de juiste skills en expertise. En dat terwijl 80% van de bedrijven verwacht dat AI de zorgsector in de komende vijf jaar zal transformeren.

Innovatieve AI-oplossingen

Het afgelopen jaar heeft Amazon Web Services (AWS) in nauwe samenwerking met partijen in de gezondheidszorg enkele innovatieve, gebruikersgerichte AI-oplossingen ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van generatieve AI bij Pfizer om wetenschappelijke data en patentaanvragen te genereren. Hierdoor komen medische innovaties sneller beschikbaar voor patiënten en kan jaarlijks bijna één miljard dollar worden bespaard.

Merck slaagde erin om het aantal foutieve afkeuringen bij de productie van medicijnen met behulp van generatieve AI meer dan te halveren. Dit komt de beschikbaarheid van medicijnen aanzienlijk ten goede en kan mensenlevens redden. En Solventum en Netsmart gebruiken AI om klinische documentatie te stroomlijnen. Zo kunnen artsen zich op richten op de zorg voor hun patiënten en wordt bovendien de patiëntervaring verbeterd.

Investeringen in AI-infrastructuur en -toepassingen

In 2023 heeft AWS veel geïnvesteerd in haar generatieve AI-infrastructuur en -toepassingen. Nieuwe GPU's, AI-chips (Trainium en Inferentia) en SageMaker-optimalisaties verbeteren de ontwikkeling van modellen. Daarnaast heeft AWS Amazon Bedrock geïntroduceerd, dat toegang geeft tot basismodellen van vooraanstaande AI-bedrijven en de mogelijkheid biedt om uitgebreide en nauwkeurige aanpassingen te doen.

Op het gebied van applicaties zijn op maat gesneden generatieve AI-oplossingen gelanceerd, zoals Amazon Q voor de interactieve ondersteuning van organisaties en AWS HealthScribe voor klinische documentatie. Ook heeft AWS haar samenwerking met belangrijke generatieve AI-partners versterkt, zoals met NVIDIA voor BioNeMo-modellen op SageMaker en AWS HealthOmics, en een partnership met Anthropic voor Claude 3 op Bedrock.

Nieuwe AI-trends in de zorg

Grote AI-bedrijven introduceren veel hoogwaardige AI-modellen, terwijl startups zich steeds meer richten op domeinspecifieke modellen voor biologische gegevens, medische beeldvorming en klinische data. Daarom is het essentieel om steeds het juiste model te kiezen of meerdere modellen te combineren, afhankelijk van de specifieke behoeften van organisaties.

Daarnaast heroverwegen partijen in de gezondheidszorg en biowetenschappen hun workflows om generatieve AI maximaal te kunnen benutten. Ze integreren bijvoorbeeld generatieve AI-agents, zoals in Amazon Bedrock, om complexe taken autonoom uit te voeren en te integreren in bestaande processen. Zo kunnen ze verschillende AI-taken combineren en samenvoegen in één gestroomlijnde workflow, bijvoorbeeld om grootschalige medicijnontwikkeling te versnellen.

Tot slot bouwen veel organisaties ook aan een solide datafundament. Services als Amazon DataZone helpen bij het catalogiseren, ontsluiten en beheren van data-assets, terwijl AI-aanbevelingen het proces van datacatalogisering en het genereren van metadata automatiseren.