Amigo! uitgebreid voor gegevensuitwisseling SEH en huisarts

wo 9 maart 2022 - 16:40
SEH-Amigo-Uitbreiding
Digitalisering
Nieuws

Nictiz heeft het kennisplatform voor de ondersteuning van zorgaanbieders bij digitale gegevensuitwisseling, Amigo!, uitgebreid. Het platform voorziet nu ook in de praktische informatie voor de implementatie van het sturen van de voorwaarschuwing van huisarts naar de meldkamer van de SEH en de bevestiging vanuit de meldkamer naar de huisarts. Dit betekent dat nu alle implementatiestappen voor de berichten uit de informatiestandaard Acute Zorg in Amigo! zijn opgenomen.

De voorwaarschuwing stelt de SEH in staat zich beter voor te bereiden op de komst van de patiënt. De bevestiging naar de (waarnemend) huisarts zorgt ervoor dat die de patiënt en familie op de hoogte kan stellen van de komst van de ambulance. Deze gegevensuitwisseling zorgt voor meer zekerheid en geruststelling bij de patiënt en familie. Zij krijgen daarmee direct inzage in gegevens zoals de verwachte aankomsttijd van de patiënt.

Met Amigo! biedt Nictiz, stapsgewijs, de stappen die nodig zijn voor het implementeren van gestandaardiseerde gegevensuitwisseling. In het stappenplan is alles opgenomen wat binnen een zorgorganisatie van belang is voor gegevensuitwisseling, zoals organisatiebeleid, zorgprocessen, informatie, applicatie en de IT-infrastructuur. Met deze acties kunnen zorgorganisaties een plan van aanpak maken.

Gegevensuitwisseling acute zorg

In de voorwaarschuwing die van de meldkamer naar de SEH gestuurd wordt zijn de volgende gegevens opgenomen:

  • persoonsgegevens van de patiënt;
  • incidentgegevens met het tijdstip waarop het incident heeft plaatsgevonden. Hierin staan de datum/tijd van de melding, gegevens van de zorgaanvrager die de melding gedaan heeft, de urgentiecode (A1, A2, B) van de rit die de meldkamer heeft toegekend en eventuele notities toegevoegd door de meldkamer;
  • triagegegevens met onder andere de ingangsklachten, urgentiecategorie, vervolgacties en een toelichting van de triagist.

De bevestiging van de meldkamer naar de (waarnemend) huisarts bevat op haar beurt deze gegevens:

  • persoonsgegevens van de patiënt;
  • meldingsgegevens: datum/tijd van de melding, gegevens van de zorgaanvrager die de melding gedaan heeft, de urgentiecode(A1, A2, B) van de rit die de meldkamer heeft toegekend en eventuele notities toegevoegd door de meldkamer;
  • ritgegevens: de ambulancevoorziening, het ritnummer, het ambulancenummer en de verwachte aankomsttijd bij de patiënt (ETA).

Doorontwikkeling Amigo!

Het Amigo! platform van Nictiz wordt continu doorontwikkeld. Op het platform is naast handvatten bij de implementatie van informatiestandaarden uit diverse zorgdomeinen ook andere informatie te vinden. Nictiz wil via Amigo! het hele zorgveld op een laagdrempelige en toegankelijke wijze met kennis ondersteunen bij de implementatie en het gebruik van gestandaardiseerde gegevensuitwisseling.

Onlangs werd Amigo! nog uitgebreid met handvatten voor de stappen die nodig zijn voor de implementatie van het verwijsbericht van meldkamer en SEH naar huisarts en huisartsenpost.