Baby’s met geelzucht thuis helpen via Bilicocoons

22 augustus 2023
Baby-Moeder
Geboortezorg
Nieuws

Moeder en Kind Centrum van Reinier de Graaf heeft drie zogeheten Bilicocoons aangeschaft waardoor baby’s met geelzucht thuis kunnen worden behandeld. Deze lichttherapie thuis is een goed voorbeeld van het principe ‘zorg dichtbij’ dat in meerdere plaatsen in Nederland wordt ingezet. Om de oplopende zorgkosten zoveel mogelijk te beperken en de zorg voor iedereen toegankelijk te houden, wordt op veel plaatsen gekeken naar het voorkomen, het verplaatsen en het vervangen van zorg.

Geelzucht komt vaak voor bij pasgeborenen. Iedere baby ziet in de eerste levensweek in meer of mindere mate geel. De oorzaak daarvan is de stof ‘bilirubine’. Bij het normale afbraakproces van rode bloedcellen komt de stof bilirubine vrij. Die stof wordt enkele dagen na de geboorte door de lever afgebroken. Bij één op de twintig kinderen moet de lever een handje worden geholpen via fototherapie. Een te hoog gehalte bilirubine (hyperbilirubine) kan namelijk de hersenen beschadigen.

Behandelingen thuis

Voorheen moest een baby met geelzucht in het ziekenhuis blijven of moest de baby in het ziekenhuis worden opgenomen. Met de komst van fototherapie is dat niet meer nodig. Via de zogeheten Bilicocoon kunnen ouders thuis de baby behandelen. In de zomer van 2023 is in het Moeder en Kind Centrum van het Reinier de Graaf ziekenhuis met de behandeling thuis begonnen.

Het thuis behandelen van patiënten is trending, want in het kader van ‘passende’ zorg wordt steeds meer zorg van het ziekenhuis naar de huiskamer verplaatst. Dat kan bijvoorbeeld door thuismonitoring, maar ook door behandelingen thuis te doen. Denk aan recente voorbeelden waarbij bijvoorbeeld nierpatiënten thuis dialyseren of patiënten die thuis via een infuus antibiotica toegediend krijgen. Thuisbehandeling is fijn voor de patiënten, maar het is ook een manier om de ziekenhuiszorg straks toegankelijk te houden voor wie het echt nodig heeft.

Hulp van Bilicocoon

De lichttherapie thuis via het Moeder & Kind Centrum van Reinier de Graaf wordt gegeven via en zogeheten Bilicocoon. Dit is een soort slaapzak die blauw licht geeft. Dat blauwe licht breekt de bilirubine af in de huid, zodat de stof wordt uitgeplast.

De tijdsduur van een behandeling verschilt per kind. Gemiddeld duurt de behandeling 24 tot 48 aaneengesloten uren. In die periode komt de verloskundige aan huis voor bloedafname bij de baby. De kinderarts bepaalt de duur van de behandeling en blijft eindverantwoordelijk.

Voordelen Bilicocoons

Door de Fototherapie Thuis hebben ouders en baby’s een verantwoord en fijn alternatief voor een behandeling in het ziekenhuis. Ziekenhuisopnames worden voorkomen en pasgeborenen mogen eerder naar huis. In het Reinier de Graaf komen door deze nieuwe behandelmethode jaarlijks minstens vijftig ligdagen vrij. Die dagen kunnen worden ingezet voor andere, zieke pasgeborenen.

Een ander voordeel van Fototherapie Thuis is dat de kans op het slagen van borstvoeding ook wordt vergroot. Immers, tijdens de lichtbehandeling thuis kan de borstvoeding gewoon door blijven gaan. Het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft drie Bilicocoons aangeschaft.