Beoordeling fundusfoto's voor 'Glaucoom in Beeld' gestart

wo 14 oktober 2020 - 13:59
Oog
Innovatie
Nieuws

Het AI-project 'Glaucoom in Beeld' van het Oogziekenhuis is inmiddels anderhalf jaar onderweg. Doel van het project is het onderzoeken van de mogelijkheid om kunstmatige intelligentie (AI) in te zetten bij de beoordeling van oogfoto's en het vroegtijdig diagnostiseren van glaucoom. Begin oktober is gestart met de zogenoemde AI-training, het beoordelen van meer dan 100.000 fundusfoto's.

Deze zomer kondigde het Oogziekenhuis aan dat men voor het project een samenwerking aangegaan was met EyePACS. Daardoor kreeg het Glaucoom in Beeld project de beschikking over een database met meer dan 100.000 fundusfoto's. Behalve dat dit veel tijd bespaart die met het maken van oogfoto's gemoeid gaat, betekende dit ook een vliegende start én een flinke kostenbesparing voor het project.

Specialisten beoordelen fundusfoto's

Met de inmiddels 110.000 foto's worden de computers met behulp van AI 'getraind' op het herkennen van glaucoom. Hiervoor worden alle fundusfoto's eerst door twee specialisten beoordeeld. Die gegevens worden, samen met de foto's in het computersysteem ingevoerd. Vervolgens wordt gekeken of de computer dezelfde diagnose stelt als de specialisten. Door de enorme hoeveelheid aan foto's en beoordelingen zal de computer, met behulp van AI (kunstmatige intelligentie) leren om aan de hand van een fundusfoto te bepalen of het betreffende oog glaucoom heeft.

Het eerste deel van de AI-training, het beoordelen van de 110.000 fundusfoto's door oogspecialisten, is begin deze maand gestart. Tien buitenlandse en tien Nederlandse beoordelaars hebben inmiddels meer dan 1.000 foto's beoordeeld. Deze maand worden er nog tien beoordelaars aan het team toegevoegd. Verwacht wordt dat het beoordelen van alle foto's zes tot acht maanden in beslag zal nemen.

AI-training voor glaucoom diagnose

Daarna kan worden gestart met bekijken in hoeverre de computer zelfstandig glaucoom kan ontdekken. Indien het project slaagt, en de computer dus net zo goed glaucoom kan diagnostiseren als een specialist, dan wordt het mogelijk om een fundusfoto, gemaakt bij een opticien of optometrist, automatisch worden beoordeeld zonder tussenkomst van een specialist. Op deze manier kan glaucoom mogelijk op grote schaal bij veel mensen vroegtijdig worden ontdekt.

Glaucoom is wereldwijd één van de belangrijkste oorzaken van blijvende blindheid en slechtziendheid. Een van de belangrijkste oorzaken daarvan is het feit dat de aandoening vaak te laat ontdekt wordt. Het Oogziekenhuis wil daar met het project verandering in aanbrengen. Vroegtijdige diagnose van glaucoom kan in de meeste gevallen blijvende blindheid en slechtziendheid voorkomen.