Big data maakt grote sprongen mogelijk bij preventie ziektes

ma 30 mei 2016 - 13:07
Nieuws

Big data kan zorgaanbieders en zorgprofessionals helpen bij het maken van grote sprongen in het promoten van een gezonde leefstijl en in het voorkomen van ziekten. Nog nooit zijn de mogelijkheden hiervoor groter geweest dan nu, met sensors in smartphones en wearables die steeds meer ruwe data over het menselijk lichaam en activiteiten bieden. Niet alleen de kwantiteit wordt groter, ook de kwaliteit neemt toe.

Het is tijd om alle data op een zo optimaal mogelijke manier in te gaan zetten, schrijft Bernard Marr in een artikel voor website Forbes. Big data kan hier helpen, met een invloed op ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de medische wetenschap die even groot is als in willekeurig welke andere sector: het verandert de manier waarop we denken over alles van sales tot human resources, en in dit geval over hoe de gezondheidszorg ingericht moet worden.

De potentie voor doorbraken en verandering groeit exponentieel mee met de kwantiteit en kwaliteit van data. Zo ook de mogelijkheden om de focus in de gezondheidszorg te verschuiven van bete3r maken naar voorkomen dat iemand ziek wordt. Dat is onder de streep veel efficiënter voor zowel zorgaanbieders als voor patiënten, en bovendien veel goedkoper voor burgers en overheden die de kosten voor zorg al jaren sterk zien stijgen. Hier geldt het aloude adagium: ‘een ons preventie is een pond genezing waard’.

Nu al helpen health en fitness apps en devices zoals smartphones en smart watches mensen bij de adaptie van een gezondere leefstijl en bij een efficiëntere behandeling van chronische aandoeningen zoals diabetes, Parkinsons en hart- en vaatziekten. Onderzoekers zijn volgens Marr nu bezig om een groot deel van deze data samen te voegen in zeer nuttige databases om betere inzichten te verkrijgen op het snijvlak van leefstijl en ziekten.

Meer objectieve data

Het gaat er niet alleen om dat data meer inzichten geeft om mensen te helpen met hun leefstijl of met de behandeling van een chronische aandoening, stelt Marr. Het analyseren van ruwe data kan ook helpen bij het verkrijgen  van meer objectieve inzichten. Het probleem met veel medische studies is dat het gedrag van patiënten door hen zelf gerapporteerd wordt, wat kan leiden tot sociaal wenselijke antwoorden of tot antwoorden om zichzelf in een beter daglicht te stellen.

Smartphones en wearables rapporteren echter onpartijdig: zij verzamelen en geven de data door zoals die binnenkomt, zoals het aantal gezette stappen of de hartslag. Het ego van een patiënt of diens mening wegen niet mee. Daarmee komt meer objectieve en accurate data beschikbaar voor onderzoekers.