Blended POH-GGZ model voor betere zorg

6 maart 2024
Depressed-Woman
Innovatie
Nieuws

Het personeelstekort in de zorg treft ook de praktijkondersteuners voor geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) bij huisartsen. Een in 2023 gestarte samenwerking tussen huisartsen-coöperatie Flexdokters, ggz-instelling Sol Psychotherapie, IT-leverancier NiceDay en zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft geleid tot een innovatief Blended POH-GGZ model met hybride (digitale) zorg.

Pilot Blended POH-GGZ model

Het Blended POH-GGZ model is de afgelopen periode in een pilot in de praktijk getest en onderzocht. Doel van de pilot wat het verbeteren van de toegankelijkheid en kwaliteit van de GGZ. Om dat doel te kunnen bereiken wordt binnen het innovatieve model een combinatie van persoonlijke interacties en digitale hulpmiddelen ingezet.

De resultaten van de pilot zijn onderzocht door Equalis. Uit dat onderzoek blijkt dat Blended POH-GGZ goed werkt en dat de digitale ondersteuning door patiënten als toegankelijk en persoonlijk ervaren wordt. De conclusie is dan ook dat het Blended POH-GGZ model geschikt is om in te zetten als alternatief of aanvulling op de traditionele POH-GGZ in de huisartsenpraktijk.

Hybride geestelijke gezondheidszorg

Bij de Blended POH-GGZ aanpak worden de cliënt en de huisarts ondersteund door een POH-GGZ die niet fysiek in de praktijk aanwezig is, maar gedetacheerd voor de huisartsenpraktijk werkt. Voor het maken van een afspraak kan de cliënt gebruikmaken van de NiceDay app. Die app wordt behalve voor de communicatie tussen cliënt, huisarts en POH-GGZ ook gebruikt voor vastlegging van de problemen en voortgang, en specifieke ondersteuningsprogramma’s. Daarvoor is een beveiligde online omgeving gecreëerd.

Het Blended POH-GGZ model zorgt ervoor dat de POH-GGZ altijd aanwezig is op het moment dat de cliënt daar behoefte aan heeft. Dit in tegenstelling tot de fysieke, aan de huisartsenpraktijk gekoppelde, praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg die doorgaans alleen op een vooraf bepaalde, vaste, dag in de week aanwezig zijn.

"Voor POH’s GGZ betekent dit dat ze onderdeel zijn van een team van POH’s GGZ en niet volledig individueel werken. Daardoor biedt het model hen ook de mogelijkheid om intervisie te doen met collega’s en samen te werken aan continue verbetering. Ook geeft het toegang tot diepere expertise vanuit Sol Psychotherapie, de aangesloten ggz-instelling, om zo de kwaliteit te verbeteren", aldus de initiatiefnemers.

Positieve impact

Het onafhankelijke onderzoek bevestigt ook de positieve impact op zowel cliënten als zorgverleners. Zo blijkt onder meer dat de toegankelijkheid tot POH-GGZ zorg via dit model goed is en dat de wachttijden korter worden. Daarnaast laat het onderzoek ook zien dat de klachten afnemen en cliënten aangeven dat Blended POH_GGZ hen heeft geholpen beter om te gaan met hun klachten.

Het onderzoek toonde ook aan dat het Blended POH-GGZ model ervoor zorgt dat het aantal onnodige doorverwijzingen naar de tweedelijnszorg afneemt. Dat heeft uiteraard een positieve invloed heeft op de kosteneffectiviteit van de geestelijke gezondheidszorg. De Blended POH-GGZ zorg is daarmee een waardevolle aanvulling op de bestaande POH-GGZ zorg, zo stelt het onderzoek.

De behoefte aan alternatieve (hybride) oplossingen om ook de geestelijke gezondheidszorg op peil en toegankelijk te houden is groot. Zo heeft ZonMw eind vorig jaar vanuit het ‘Onderzoeksprogramma ggz’ 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om hybride zorg in de geestelijke gezondheid te stimuleren. Daarbij ligt de focus, net als bij het Blended POH-GGZ model, op de inzet van slimme combinaties van digitale zorg en fysieke zorg.