Co-creatie, samenwerken en moed tonen om ehealth verder te brengen

vr 10 juni 2016 - 15:11
Nieuws

Ruim 2.300 regeringsvertegenwoordigers, medische professionals en ehealth-experts hebben de ehealth Week in Amsterdam bezocht. De beurs duurde van 8-10 juni en werd gehouden in de Beurs van Berlage, mede onder auspiciën van het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Raad werd op woensdagavond onder meer een drukbezochte High Level Receptie gehouden in het Rijksmuseum, waar minister Schippers van VWS het belang benadrukte van structureel samenwerken van politiek, bedrijfsleven en stakeholders uit de gezondheidszorg om van ehealth meer te maken dan digitale technologie alleen. De organisatie van de eHealth Week was in handen van HIMSS, in samenwerking met het ministerie van VWS.

Gedurende de driedaagse conferentie in Amsterdam kwamen diverse onderwerpen aan bod, waaronder het managen van chronische ziekten, big data en eMental health. Ook zaken zoals privacy en regulering werden informeel en formeel (zoals tijdens de plenaire sessies) besproken. Voorbeelden zijn het wel of niet mogen gebruiken van diensten zoals WhatsApp en Dropbox waarmee gezondheidsspecialisten data en foto’s van patiënten uitwisselen.

Nut van co-creatie bij ehealth

Partijen zoals EPD-leverancier Epic, Apple en Philips onderstreepten allemaal het belang van samen nadenken over het nut van ehealth en co-creatie van apps, devices en platforms, waarbij alle gebruikers al in een vroegtijdig stadium en structureel betrokken moeten worden om te komen tot  toepassingen die ook echt gebruikt worden. Nu leidt fragmentatie vaak tot een gebrek aan overkoepelend beeld van hoe digitale technologie de gezondheidszorg echt kan transformeren, zo stelde CEO, Connected Care & Health Informatics van Philips tijdens zijn speech.

Volgend jaar vindt de zevende eHealth Week van 10 tot en met 12 mei plaats in Malta, voorzitter van de Europese Raad in de eerste helft van 2017. Deze editie richt zich op de grensoverschrijdende uitwisseling van persoonlijke gezondheidsgegevens. De eHealth Week in Amsterdam had digitalisering van de gezondheidszorg met de patiënt in het centrum als thema.

Moed tonen

In het afsluitende plenaire debat vroeg Lucien Engelen, Director REshape Center for Innovation bij de radboud Universiteit, nogmaals aan medische instellingen om de moed te tonen nieuwe stappen te zetten op digitaal gebied. Zo is het UMC Radboud niet op de lauweren gaan rusten na toetreden tot de HIMMS EMRAM Stage 7 groep van medische instellingen.

""


In 2015 werd het UMC een van vier volledig papierloze ziekenhuizen in Europa. Dit jaar rolt het ziekenhuis een toepassing uit op basis van Apples healthKit ter ondersteuning van zijn ziekenhuisinformatiesysteem. Verder zal er een open onderzoeksplatform komen waar patiënten zelf mee kunnen werken aan onderzoek op basis van vergaarde medische data.

Eu Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Andriukaitis vind het tijd dat e-health in de volgende fase belandt. 'It is now time to make a move from developing and testing to actual implementation of eHealth solutions'. Dit zei hij tijdens de afsluitende middag van de eHealth Week. Andriukaitis noemde een aantal uitdagingen voor Europa, waaronder de vergrijzing, waardoor ook het aantal mensen met een chronische ziekte toeneemt.

Gedragscode mHealth Apps

De EU presenteerde ook de finale versie van de Privacy Code of Conduct voor mHealth Apps. In de komende tijd zal het succes van de code moeten blijken. Vooral communicatie richting App ontwikkelaars, overheden en zorgverleners is hierbij cruciaal, aldus het expertpanel op de conferentie.

De gedragscode is ontwikkeld door stakeholders uit de industrie en bevat richtlijnen voor app-ontwikkelaars. De richtlijnen geven aan hoe zij rekening kunnen houden met gegevensbescherming tijdens het ontwikkelen van een mHealth app. De definitieve versie van de gedragscode is verstuurd naar de Artikel 29-werkgroep, het onafhankelijke advies -en overlegorgaan van Europese privacytoezichthouders. Zodra de gedragscode is goedgekeurd, treedt de gedragscode in werking.