CWZ, Zaans Medisch Centrum zetten stappen in digitaal versturen recepten

do 4 april 2019 - 07:23
Zaans-medisch-Centrum-2
Digitalisering
Nieuws

Het CWZ (Nijmegen) en het Zaans Medisch Centrum hebben nieuwe stappen gezet op weg naar digitalisering van de uitwisseling van medicatiegegevens. Zorgverleners van CWZ kunnen via het LSP voortaan een overzicht bekijken van de medicijnen die zijn voorgeschreven en patiënten krijgen een actueel overzicht van het medicatiegebruik via het patiëntportaal. Het ZMC verstuurt voortaan elektronisch recepten naar omringende apotheken.

Mensen gebruiken steeds vaker gelijktijdig verschillende medicijnen, zo stelt het CWZ. Ieder medicijn heeft andere risico’s, bijwerkingen of interacties met andere geneesmiddelen. Controle op medicijngebruik wordt dus steeds belangrijker. Digitale informatie uitwisseling heeft hierin de laatste jaren al veel veranderd én verbeterd. Voor het landelijke VIPP-programma van NVZ/VWS is de medicijncontrole op basis van gegevens van apotheken van het Landelijk Schakelpunt (LSP) nu getoetst. CWZ is daarvoor naar eigen zeggen geslaagd.

Het CWZ maakte eind februari al bekend dat artsen van het Nijmeegse ziekenhuis vanaf 1 maart voorgeschreven poliklinische recepten vanuit het elektronisch patiëntendossier (EPD) via een digitale koppeling rechtstreeks naar apotheken in de regio sturen. Nijmegen is volgens de betrokken partijen één van de eerste regio’s waar het digitaal uitwisselen van medicatierecepten tussen ziekenhuis en apotheken breed wordt uitgerold.

Juiste medicatie

Verkeerd medicijngebruik kan leiden tot risico’s. Apothekers, apothekersassistenten, dokters en sinds kort ook doktersassistenten van het CWZ zorgen dagelijks dat de medicatieveiligheid op orde is. Ze inventariseren welke medicijnen patiënten gebruiken als ze bij CWZ komen. Ze verstrekken de juiste medicatie tijdens de behandeling. Ze informeren bij ontslag de huisarts of thuiszorg over de medicijnen die de patiënt mee naar huis krijgt. In patiëntportaal MijnCWZ heeft de patiënt zelf ook inzicht in zijn actuele medicijngebruik.

Volgens Marien Pluim, ziekenhuisapotheker van CWZ, wordt het controleren van medicijngebruik steeds belangrijker. “Mensen worden gemiddeld genomen ouder, zieker en verblijven steeds korter in het ziekenhuis. Ze komen met meer medicijnen binnen en krijgen ook meer medicijnen mee naar huis. Dit stelt hoge eisen aan de zorg rondom medicijnen. Ons proces is hierin meegegroeid. Dankzij digitale informatie die op elk moment beschikbaar en uitwisselbaar is, kunnen we de juiste zorg bieden.”

Overzicht via LSP

Via het Landelijk Schakel Punt (LSP), waarop de meeste apothekers en huisartsen uit de regio zijn aangesloten, kunnen zorgverleners van CWZ nu een overzicht bekijken van de medicijnen die zijn voorgeschreven. Dat is alleen zo als de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven, maar in de regio Nijmegen zijn dat bijna alle mensen.

De apothekersassistenten gaan bij opname in het ziekenhuis in gesprek met de patiënt, aan de hand van het overzicht van het LSP. Alleen als het nodig is dat de dokter weet welke medicijnen mensen gebruiken, wordt het medicijngebruik doorgenomen. Afhankelijk van de polikliniek gebeurt dat door de dokter, de apothekersassistent of de doktersassistent. pluim: “Samen met de patiënt zorgen we ervoor dat er een actueel overzicht klaarstaat in het elektronisch patiëntendossier. Zodat de dokter de juiste behandeling kan instellen.’’

Elektronisch versturen

Het Zaans Medisch Centrum schrijft dat het papieren recepten afschaft en is begonnen met het elektronisch versturen van de recepten naar de omliggende apotheken. Dit is gemakkelijker voor de patiënten, geeft minder kans op fouten en de medicijnen liggen vaak al klaar als de patiënt aankomt bij de apotheek.

Patiënten hoeven bij de apotheek minder lang te wachten, omdat apotheken eerder aan de slag kunnen met het voorbereiden een recept. Voor het ziekenhuis is het een voordeel dat recepten met één druk op de knop door de arts verzonden kunnen. Patiënten van het ZMC kunnen tijdens het spreekuur bij hun arts aangeven bij welke apotheek zij hun medicijnen willen ophalen. De huisartsen in de regio werken al langer met het digitaal versturen van recepten.