Data Nurse: datagedreven werken in wijkverpleging

vr 3 december 2021 - 11:30
Thuis-zorg-verpleging
Technologie
Nieuws

Om data op het gebied van wijkverpleging beter te benutten, hebben onder meer Hogeschool Utrecht, Amsterdam UMC, Stichting Omaha System Support en Vilans het consortium Data Nurse opgericht. Vanuit het ZonMw-programma Verpleging en Verzorging heeft Data Nurse een subsidie ontvangen om de komende vier jaar aan de slag te gaan met het optimaliseren en inzetten van wijkverpleegkundige data.

In de wijkverpleging is volgens de initiatiefnemers een enorme hoeveelheid data beschikbaar om het effect van interventies te meten en te verbeteren. Dat potentieel wordt echter nauwelijks benut. Het consortium Data Nurse wil hier gericht verandering in brengen middels meer datagedreven wijkverpleging. Zo moet de zelfstandigheid van cliënten met wijkverpleging geoptimaliseerd worden.

Voor veel thuiswonende ouderen is dit behoud van zelfstandigheid een belangrijk doel. Er is weinig bekend over effectieve strategieën in de wijkverpleging om dit doel te bereiken. Ook wordt er tot op heden weinig gebruik gemaakt van de beschikbare data uit de zorgplannen om de kwaliteit van zorg te optimaliseren. De deelnemers aan Data Nurse willen de kwaliteit van de verpleegkundige digitale data optimaliseren en deze data benutten voor het leren en verbeteren, zodat op cliëntniveau en op wijkniveau ouderen langer zelfstandig kunnen functioneren.

Datagedreven werken

Datagedreven werken is in het bedrijfsleven al ingeburgerd – denk aan concepten zoals business intelligence en data mining. In de zorg is er echter nog een grote slag te slaan. Inzichten distilleren uit data kan helpen het zorgaanbod beter af te stemmen op de behoeften en wensen van individuele cliënten.

In de wijkverpleging werkt 80 tot 85 procent van de professionals met het classificatiesysteem Omaha System. Dit biedt een groot potentieel om de beroepspraktijk te meten, te sturen en te verbeteren. Met het project Data Nurse willen de betrokken partijen de kwaliteit van data uit de wijkverpleging optimaliseren, zodat deze gebruikt kan worden om te leren en te verbeteren. Met die inzichten kunnen op den duur de meest effectieve strategieën worden ingezet om de zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen te behouden.

Persoonsgerichte interventiestrategie

Aan het door ZonMW gesubsidieerde project doen zes organisaties mee die met zo’n 6.000 zorgprofessionals wijkverpleging aanbieden en zorg leveren aan 50.000 cliënten. Het consortium beoogt de wetenschappelijke infrastructuur voor de wijkverpleging te versterken. Uiteindelijk willen ze realiseren dat elke gekozen interventiestrategie persoonsgericht is en dat de data zinvol kan worden gebruikt en het werken ondersteunt. Daarmee moet het project bijdragen aan een samenleving waarin mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.