De noodzaak van een geautomatiseerd desinfectieproces

21 september 2021
SAM-UVC-3
Robotica
Blog

Infectiepreventie heeft momentum. In elke bestuurskamer is in de afgelopen twee jaar gesproken over het voorkomen van infecties en besmettingen. Zo ook bij ons bedrijf, Loop Robots uit Delft. Waar ons eerste doel was om ziekenhuizen met UV-C licht te helpen in de strijd tegen de coronapandemie, wordt onze UV-C Robot SAM nu breder ingezet in de strijd tegen MRSA, VRE, Norovirus en andersoortige ziekteverwekkers.

Met SAM automatiseren we het desinfectieproces om medische graad desinfectie veiliger, sneller en digitaal traceerbaar maken. Er is in ziekenhuizen en zorginstellingen veel te doen over het automatiseren van het desinfectieproces om het risico op zorginfecties te verlagen. Maar waarom is dit noodzakelijk? In deze blog leggen we het uit.

In Nederland loopt 1 op de 17 patiënten een infectie op in een ziekenhuis, COVID-19 niet meegerekend. Dit resulteert in onnodig menselijk leed en hoge kosten, want gemiddeld kost een zorginfectie €15.000,- voor een ziekenhuis. Om transmissie van pathogenen via oppervlakken te voorkomen is het belangrijk om ziekenhuisruimten en medische hulpmiddelen zorgvuldig te desinfecteren. In Nederlandse ziekenhuizen wordt handmatig gedesinfecteerd met behulp van chemische desinfectantia, veelal volgens de verouderde WIP-richtlijnen. Nu infectiepreventie zoveel aandacht krijgt, is het tijd voor verbetering.

Uitdagingen desinfectiemethodes

Het desinfectieproces wordt vastgelegd in een infectiepreventieprotocol. Hierin staat gedetailleerd beschreven hoe en met behulp van welke producten ruimtes en medische hulpmiddelen gedesinfecteerd dienen te worden.

Een correcte naleving van het protocol blijkt in de praktijk echter vrijwel onmogelijk. In studies naar de effectiviteit van ruimte desinfectie scoort handmatige desinfectie tussen de 25 en 50 procent op effectiviteit (Otter, 2013 & Jefferson, 2011). We hebben de uitdagingen van het handmatige desinfectieproces en chemische desinfectie-producten onder elkaar gezet.

Uitdagingen handmatig desinfectieproces:

  • Bacteriën, virussen en andere pathogenen zijn onzichtbaar zonder microscoop, waardoor het onduidelijk is of er goed genoeg is gedesinfecteerd.
  • Correcte naleving van het infectiepreventieprotocol is tijdrovend. Schoonmaakmedewerkers werken onder hoge tijdsdruk, waardoor de nauwkeurigheid in het gedrang komt.
  • Exacte herhaalbaarheid van handmatige taken is vrijwel onmogelijk, waardoor desinfecties niet altijd met dezelfde kwaliteit worden uitgevoerd.
  • Monitoren van de effectiviteit en kwaliteit van desinfecties is tijdsintensief en wordt alleen steekproefmatig uitgevoerd.
  • Desinfectantia vereisen een minimale contacttijd met een oppervlak voor een desinfecterende werking. Het garanderen van deze contacttijd op alle te desinfecteren oppervlakken is lastig – al dan niet onmogelijk.
  • Er is risico op gecontamineerde desinfectiematerialen (doekjes, emmers), waardoor er verspreiding van pathogenen plaatsvindt in plaats van desinfectie.

Uitdagingen chemische desinfectieproducten:

  • Chemische desinfectantia zijn schadelijk voor mensen, materiaal en de planeet. In Nederland mag er bijvoorbeeld met 250 ppm (parts per million) chloor worden gedesinfecteerd, terwijl voor het desinfecteren van oppervlakken met virale besmettingen 1000 ppm wordt geadviseerd. Deze hoeveelheid valt onder het gedoogbeleid maar is wel slecht voor de gezondheid.
  • Niet alle desinfectantia zijn effectief tegen het Norovirus, Clostridium difficile en andere hardnekkige pathogenen.
  • Er bestaat een risico dat pathogenen resistentie opbouwen tegen chemische desinfectantia en daarbij negatief bijdragen aan de strijd tegen antimicrobiële resistentie. Zo bracht de Gezondheidsraad in 2016 een rapport uit met conclusies en aanbevelingen voor het voorzichtig gebruik van biocides en desinfectantia, juist om ook ontwikkeling van resistentie bij pathogenen tegen te gaan.

Automatische desinfectie

De genoemde uitdagingen kunnen worden ondervangen door een geautomatiseerde desinfectie methode met sterk UV-C licht. Een geautomatiseerde desinfectie methode biedt herhaalbaarheid met dezelfde kwaliteit, mogelijkheden tot monitoring en elimineert onnauwkeurigheden. UV-C licht is bewezen effectief tegen bacteriën, virussen en schimmels. Een standaard patiëntenkamer is binnen 15 minuten gedesinfecteerd en er wordt geen gebruik gemaakt van chemische middelen.

De uitdagingen van UV-C licht zijn bekend: het is schadelijk voor mensen en heeft alleen een desinfecterende werking op plekken waar genoeg straling is geweest. Wij lossen deze uitdagingen op met onze slimme mobiele robot SAM-UVC. In de video hieronder wordt weergegeven hoe SAM werkt.

https://vimeo.com/538637483