Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
17 oktober 2018
Artikel delen

Digitaal afschrift patiëntgegevens in vrijwel alle ziekenhuizen mogelijk

In vrijwel alle ziekenhuizen kunnen patiënten nu een digitaal afschrift krijgen van medische gegevens krijgen. 98 procent van deelnemers aan het digitaliseringsprogramma VIPP heeft binnen de deadline doelstelling A1 gehaald. Het gaat om 43 van de 44 ziekenhuizen die zich voor deze module hadden ingeschreven.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Dit betekent dat patiënten in deze ziekenhuizen nu hun medische patiëntgegevens, waaronder onderzoekuitslagen en brieven van specialisten kunnen downloaden (een digitaal afschrift). Waar voorheen het opvragen van een eigen medisch dossier een tijdrovende en ingewikkelde zaak was, ontvangt de patiënt nu binnen drie werkdagen nadat de specialist de gegevens heeft nagelopen, de gevraagde medische gegevens in een digitaal document.

Belangrijkste stap naar digitaal uitwisselen

Het voldoen aan A1 is volgens Yvonne van Rooy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), een belangrijke stap naar ‘digitaal uitwisselen van medische gegevens tussen patiënt en professional’ (met een mooie afkorting duppen genoemd).

“Anderhalf jaar geleden, bij de start van het VIPP-programma, was het binnen deze ziekenhuizen nog niet mogelijk de patiënt zijn eigen gegevens digitaal te overhandigen en zeker niet zo snel. Nu kan dat wel, dat is een enorme stap die in een korte tijd gezet is. Dit laat zien dat de VIPP-regeling echt iets oplevert: Ziekenhuizen werken gericht aan concrete doelen en als ze die halen, krijgen ze een deel van hun investering terug.”

Ziekenhuizen moesten voor 1 juli 2018 de patiënt via een download of beveiligde e-mail zijn medische gegevens kunnen aanbieden. Om dat te controleren zijn alle deelnemers getoetst door een NOREA IT-auditor. Tijdens de toets is gekeken naar data uit de periode tot en met 1 juli. De toets zelf mocht na 1 juli plaatsvinden. De afspraak voor de toets moest wel voor 1 juli gemaakt zijn.

Deadline VIPP A2: december 2019

Eén van de 44 aan A1 deelnemende ziekenhuizen heeft er voor gekozen doelstelling A1 tegelijk met A2 te laten toetsen. Dit mag op een later moment. 66 ziekenhuizen hebben zich aangemeld voor VIPP-doelstelling A2, waarvan de deadline ligt op 31 december 2019. Zodra de ziekenhuizen voldoen aan doelstelling A2, kunnen patiënten ‘duppen’ via een beveiligd patiëntenportaal of persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

De ziekenhuizen die niet meededen aan A1, voldeden voor de start van het VIPP-programma al grotendeels aan deze doelstelling. Die groep is vooral bezig met extra functionaliteiten zoals de mogelijkheid om de patiënt zelfmetingen te kunnen laten toevoegen aan het portaal of wijzigingen in de medicatie te kunnen doorgeven.

Digitaal afschrift bij categorale instellingen

Voor de 27 categorale instellingen voor medisch-specialistische zorg die meedoen aan VIPP-doelstelling A1 was 1 oktober de deadline. Om voor de VIPP-stimuleringsregeling in aanmerking te komen moeten zij op basis van data tot en met 1 oktober de toets door een NOREA IT-auditor positief doorstaan hebben. Negen instellingen hadden de toets al voorafgaand aan de deadline gehaald.

Het gaat hier om klinische revalidatie-instellingen, dialysecentra, radiotherapeutische centra, zelfstandige klinieken en overige instellingen voor medisch specialistische zorg. Inmiddels zijn er 16 categorale instellingen die A1 hebben gehaald. In totaal doen er 34 gespecialiseerde ziekenhuizen via de NVZ mee aan het VIPP-programma, waarvan 27 aan A1..

VWS-minister Hugo de Jonge liet recent weten ziekenhuizen en categorale instellingen te helpen bij het oplossen van knelpunten. Verder uitstel van deadlines ziet hij niet zitten.

Verschil met VIPP-monitor

In de VIPP-Monitor wordt gesproken over 99 procent van alle ziekenhuizen. Het verschil met de hierboven genoemde 98 procent ligt er in dat de monitor rekent met alle behaalde VIPP-elementen. Bijvoorbeeld het aantal elementen uit de BgZ dat geïmplementeerd is per instelling. 43 ziekenhuizen scoren daar nu 100 procent en 1 ziekenhuis 50 procent. Samen dus 99 procent. Vertaald naar ziekenhuizen die VIPP-doelen halen, is dat 98 procent.

Het uitgangspunt van VIPP is dat in 2020 alle Nederlanders digitaal toegang hebben tot hun eigen medische gegevens. Het VIPP-programma is ontwikkeld door de NVZ, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De uitwerking van het VIPP-programma is op 21 december 2016 gepubliceerd en het programma loopt tot eind 2019.

 

Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019
Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en 
meld u snel aan want op is op!

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen