Digitaal afschrift patiëntgegevens in vrijwel alle ziekenhuizen mogelijk

In vrijwel alle ziekenhuizen kunnen patiënten nu een digitaal afschrift krijgen van medische gegevens krijgen. 98 procent van deelnemers aan het digitaliseringsprogramma VIPP heeft binnen de deadline doelstelling A1 gehaald. Het gaat om 43 van de 44 ziekenhuizen die zich voor deze module hadden ingeschreven.

Dit betekent dat patiënten in deze ziekenhuizen nu hun medische patiëntgegevens, waaronder onderzoekuitslagen en brieven van specialisten kunnen downloaden (een digitaal afschrift). Waar voorheen het opvragen van een eigen medisch dossier een tijdrovende en ingewikkelde zaak was, ontvangt de patiënt nu binnen drie werkdagen nadat de specialist de gegevens heeft nagelopen, de gevraagde medische gegevens in een digitaal document.

Belangrijkste stap naar digitaal uitwisselen

Het voldoen aan A1 is volgens Yvonne van Rooy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), een belangrijke stap naar ‘digitaal uitwisselen van medische gegevens tussen patiënt en professional’ (met een mooie afkorting duppen genoemd).

“Anderhalf jaar geleden, bij de start van het VIPP-programma, was het binnen deze ziekenhuizen nog niet mogelijk de patiënt zijn eigen gegevens digitaal te overhandigen en zeker niet zo snel. Nu kan dat wel, dat is een enorme stap die in een korte tijd gezet is. Dit laat zien dat de VIPP-regeling echt iets oplevert: Ziekenhuizen werken gericht aan concrete doelen en als ze die halen, krijgen ze een deel van hun investering terug.”

Ziekenhuizen moesten voor 1 juli 2018 de patiënt via een download of beveiligde e-mail zijn medische gegevens kunnen aanbieden. Om dat te controleren zijn alle deelnemers getoetst door een NOREA IT-auditor. Tijdens de toets is gekeken naar data uit de periode tot en met 1 juli. De toets zelf mocht na 1 juli plaatsvinden. De afspraak voor de toets moest wel voor 1 juli gemaakt zijn.

Deadline VIPP A2: december 2019

Eén van de 44 aan A1 deelnemende ziekenhuizen heeft er voor gekozen doelstelling A1 tegelijk met A2 te laten toetsen. Dit mag op een later moment. 66 ziekenhuizen hebben zich aangemeld voor VIPP-doelstelling A2, waarvan de deadline ligt op 31 december 2019. Zodra de ziekenhuizen voldoen aan doelstelling A2, kunnen patiënten ‘duppen’ via een beveiligd patiëntenportaal of persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

De ziekenhuizen die niet meededen aan A1, voldeden voor de start van het VIPP-programma al grotendeels aan deze doelstelling. Die groep is vooral bezig met extra functionaliteiten zoals de mogelijkheid om de patiënt zelfmetingen te kunnen laten toevoegen aan het portaal of wijzigingen in de medicatie te kunnen doorgeven.

Digitaal afschrift bij categorale instellingen

Voor de 27 categorale instellingen voor medisch-specialistische zorg die meedoen aan VIPP-doelstelling A1 was 1 oktober de deadline. Om voor de VIPP-stimuleringsregeling in aanmerking te komen moeten zij op basis van data tot en met 1 oktober de toets door een NOREA IT-auditor positief doorstaan hebben. Negen instellingen hadden de toets al voorafgaand aan de deadline gehaald.

Het gaat hier om klinische revalidatie-instellingen, dialysecentra, radiotherapeutische centra, zelfstandige klinieken en overige instellingen voor medisch specialistische zorg. Inmiddels zijn er 16 categorale instellingen die A1 hebben gehaald. In totaal doen er 34 gespecialiseerde ziekenhuizen via de NVZ mee aan het VIPP-programma, waarvan 27 aan A1..

VWS-minister Hugo de Jonge liet recent weten ziekenhuizen en categorale instellingen te helpen bij het oplossen van knelpunten. Verder uitstel van deadlines ziet hij niet zitten.

Verschil met VIPP-monitor

In de VIPP-Monitor wordt gesproken over 99 procent van alle ziekenhuizen. Het verschil met de hierboven genoemde 98 procent ligt er in dat de monitor rekent met alle behaalde VIPP-elementen. Bijvoorbeeld het aantal elementen uit de BgZ dat geïmplementeerd is per instelling. 43 ziekenhuizen scoren daar nu 100 procent en 1 ziekenhuis 50 procent. Samen dus 99 procent. Vertaald naar ziekenhuizen die VIPP-doelen halen, is dat 98 procent.

Het uitgangspunt van VIPP is dat in 2020 alle Nederlanders digitaal toegang hebben tot hun eigen medische gegevens. Het VIPP-programma is ontwikkeld door de NVZ, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De uitwerking van het VIPP-programma is op 21 december 2016 gepubliceerd en het programma loopt tot eind 2019.

 

Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019
Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en 
meld u snel aan want op is op!

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
hart
Zorgverleners onmisbaar bij realiseren zorginnovaties  
thuismonitoring
Vaste plek voor Onco-Connect bij Meander MC
Covid-19 diagnostiek AI
AI-programma kan Covid-19 diagnoses stellen
World Conference
ICT&health World conference komt naar Limburg
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Digitale inclusie; NEN 7510 in Deventer; Bestuurswisselingen, en meer
Heupairbag
Succesvolle heupairbag straks ook thuis beschikbaar
Erasmus MC en Maasstad Ziekenhuis leiden een wereldprimeur met flow-gecontroleerde beademing voor ARDS-patiënten op de IC. Deze innovatie belooft minder longbelasting en potentieel minder schade.
IC-beademingspilot mikt op minder longschade  
Geneesmiddelen
Online dashboard voor doorlooptijden geneesmiddelen
Samenwerking Thuismonitoring
Thuismonitoring geeft impuls aan samenwerking en ontzorgt
ouderenzorg
Whitepaper over AI in ouderenzorg gepubliceerd
Volg jij ons al?