Digitale communicatie versnellen door te leren van buitenland

vr 24 december 2021 - 10:30
Zorgmedewerkers-zorg-tablet
Onderzoek
Nieuws

Nictiz heeft het rapport ‘Leren van andere landen’ gepubliceerd. Het rapport moet antwoorden geven op vragen zoals hoe digitale gegevensuitwisseling en de IT-infrastructuur voor de zorgsector in het buitenland georganiseerd zijn. Andere landen hebben vergelijkbare uitdagingen omtrent digitale communicatie in de zorg, zo stelt het kennisinstituut. Dit rapport belooft inzicht in de oplossingen die andere landen hebben gekozen, waar Nederland van kan leren.

Bij de verdere ontwikkeling van digitale gegevensuitwisseling in Nederland is er nog altijd een aantal knelpunten. Zo heeft het Informatieberaad Zorg in de notitie Versnelling en Verbetering digitale communicatie geconstateerd dat het tempo rondom digitalisering en de daarvoor benodigde zorginfrastructuur fors omhoog moet. Verder moet er een zorgbrede visie komen op data (her-) gebruik, meer samenhang in het programmaportfolio en een concreet plan en tijdpad voor generieke functies, aldus het Informatieberaad afgelopen november.

Stand van zaken digitale communicatie

Om te kijken naar voorbeelden uit het buitenland, heeft Nictiz het rapport ‘Leren van andere landen’ gemaakt op verzoek van het Informatieberaad. Het rapport geeft voor de Verenigde Staten (VS), Finland, Oostenrijk en Duitsland een overzicht van de stand van zaken op het gebied van digitale communicatie in de zorg.

Nictiz heeft voor deze landen gekozen omdat zij een gevarieerd beeld zouden bieden van de verschillende manieren waarop de zorg is georganiseerd en digitale communicatie en interoperabiliteit worden bevorderd. Van de aanpak van deze landen op gebieden als wet- en regelgeving, financiering, standaardisatie en generieke voorzieningen kan Nederland leren.

Internationale voorbeelden

Met het lagenmodel van Nictiz als structuur, biedt het rapport internationale voorbeelden op het gebied van interoperabiliteit. Eén daarvan is Information Blocking in de VS. Dit belangrijke onderdeel van de Amerikaanse gezondheidswet Cures Act faciliteert veilige toegang tot gezondheidsgegevens.

In de Cures Act worden interoperabiliteitsvereisten afgedwongen, zodat gegevens naadloos kunnen ‘stromen’ door de verschillende IT-systemen. Daarmee heeft de VS een versnelling kunnen realiseren. De Cures Act stelt een patiënt of burger in staat een claim op Information Blocking te melden. Zorginstellingen en specialisten krijgen dan niet volledig betaald zolang zij gezondheidsgegevens niet aan de patiënt beschikbaar stellen.

Nationale visie, strategie

Nictiz heeft voor het rapport deskresearch gedaan en gebruikgemaakt van de vele internationale contacten en kennis. Voor het oplossen van de knelpunten is echter meer nodig dan een ‘kijkje bij de buren’. Het rapport is dan ook slechts één van meer onderwerpen die het Informatieberaad in het kader van versnellen en verbeteren heeft uitgezet. Zij dienen als input voor het bepalen van een stip op de horizon voor het zorginformatiestelsel in Nederland - ofwel een nationale visie en strategie voor de Nederlandse zorg & ICT.

Omdat er meer te leren valt van andere landen, is dit rapport niet het eindpunt, stelt Nictiz. Het dient als inspiratie en basis voor verder onderzoek. Nictiz wil graag samen met het Informatieberaad een verdiepingsslag maken. Bijvoorbeeld naar welke lessen kunnen worden getrokken voor het Nederlandse Informatiestelsel om daarmee versnelling te realiseren.