Digitale zorgverbetering vergt goed datamanagement

di 3 juli 2018 - 08:14
werkbezoek-informatieberaad
Digitalisering
Nieuws

Datamanagement speelt een steeds belangrijkere rol bij het realiseren van de bedrijfsdoelen van Philadelphia. Dat bleek bij een werkbezoek van vertegenwoordigers van het Informatieberaad Zorg aan de locatie van Philadelphia in Amersfoort. Het doel van het werkbezoek was om van elkaar te leren, waarbij data, data-analyses en gestandaardiseerde informatie-uitwisseling in de zorg centraal stonden.

Philadelphia ondersteunt ongeveer 7.800 mensen met een beperking. Verspreid over zo’n 600 kleinschalige locaties zorgen de professionals van Philadelphia voor ondersteuning op maat. Onder andere ergotherapeuten, fysiotherapeuten, gedragsdeskundigen en logopedisten zetten zich dagelijks in voor de mensen die bij Philadelphia wonen en/of intensieve zorg of ambulante begeleiding ontvangen. Vorig jaar oktober sloot Philadelphia een overeenkomst met netwerkleverancier Cisco om via het initiatief Digitale Versnelling Nederland de digitalisering van de zorgaanbieder te versnellen.

Zorgverbetering met e-health

Steeds vaker zet Philadelphia digitale en e-health toepassingen in om de zorg te verbeteren. Een bekend voorbeeld is dat van de sociale robot Phi, die na een pilotfase sinds november 2017 breder ingezet wordt. De volgende stap is een platform bouwen waarmee begeleiders van cliënten zelf de robot kunnen afstemmen op persoonlijke behoeften van een cliënt. Verder past Philadelphia sinds maart 2017  slim incontinentiemateriaal toe, waar inmiddels al 130 bewoners van profiteren. Zorgmedewerkers hebben via een app realtime inzicht in de verzadiging van het materiaal. Zo kunnen ze elke bewoner verschonen op het juiste moment en alleen als het echt nodig is.

Data op orde

Het werkbezoek omvatte onder meer een inleiding door Matt Janssens, directeur Innovatie en Projecten van Philadelphia. Janssens stelde dat als je als organisatie je data op orde wilt hebben, je datamanagement nodig hebt. Hij constateerde onder andere dat zowel de hoeveelheid als de diversiteit van de data bij Philadelphia toenemen. Daarbij is het in- en extern reguleren van het beheersen van de datastromen van groot belang. Daarom is datamanagement organisatiebreed opgepakt. Het verzamelen, verrijken en verwerken van data verhoogt de waarde van de data, wat ten goede komt aan de bedrijfsdoelen van Philadelphia. Jasper Drent, lead business analist, gaf vervolgens een kijkje in de ‘data-keuken’ van Philadelphia gegeven. Drent legde uit dat zij over veel brongegevens beschikken en hoe zij tot stuurinformatie komen. De datawarehouse die zij gebruiken is gebruiksvriendelijk gemaakt voor de medewerkers. De ontwikkeling van het datawarehouse is mede volgens het principe van ‘Privacy by design’ tot stand gekomen en door gebruikers actief te betrekken tijdens de ontwikkelingsfase. Dit biedt steeds meer stuurinformatie. Zo werd voor alle deelnemers aan het werkbezoek duidelijk hoe de vertaling van data naar informatie en wat je daarmee kan er concreet in de praktijk uitziet.