‘Doorbraak in digitale dienstverlening’

ma 4 juli 2016 - 06:20
Nieuws

Minister Schippers (VWS) heeft hoge verwachtingen van eHealth. Zorginstellingen moeten het voor patiënten makkelijker maken online hun zorgzaken te regelen. Daarvoor is een betrouwbaar identiteitsstelsel nodig, waarmee instellingen eenvoudig en veilig de identiteit kunnen vaststellen van degene die inlogt. Idensys maakt dat mogelijk. In april startte Nictiz (expertisecentrum voor standaardisatie en e-health) met pilots in de zorg. Pharmeon, een Amsterdamse ontwikkelaar van webapplicaties voor eerstelijns zorgverleners, werkt daar graag aan mee, vertelt directeur Gideon Kreytz. Lees alles over Idensys in de komende uitgave van ICT&health die begin juli verschijnt.

Gevoelige informatie

Een apotheek die een online herhaalrecept service aanbiedt of een huisartsenpraktijk die via haar website informatie uitwisselt met patiënten. ’ Technisch is dat allemaal mogelijk’, zegt Kreytz. ‘Maar je krijgt wel te maken met privégegevens van mensen. Gevoelige informatie. Als zorgverlener wil je zeker weten dat degene die een online verzoek doet, daadwerkelijk is wie hij zegt te zijn. Natuurlijk bieden wij zorgverleners onze eigen authenticatiemethode. Die vereist dat je aan iedereen die een account aanmaakt voor online dienstverlening, vraagt om langs te komen om zich te legitimeren. Dat is bewerkelijk voor zowel zorgverleners als patiënten. Helemaal omdat die laatste groep voor elke zorginstelling een ander inlogaccount nodig heeft, met weer andere gebruikersnamen en wachtwoorden. Met Idensys hoeft dat niet meer’ aldus Kreytz.

Gebruiksgemak

Kreytz twijfelde dan ook niet toen hij hoorde van de pilots rond Idensys. ‘We doen graag mee’, vertelt hij. ‘Mensen hebben met Idensys straks de beschikking over één sleutel, waarmee ze bij meerdere organisaties kunnen inloggen. Daarvoor hoeven ze zich bovendien maar één keer aan te melden. Ik heb dat zelf ook gedaan; heel eenvoudig. Je meldt je aan en dan komt er iemand langs, in mijn geval iemand van KPN, voor een face-to-face verificatie. Voor zorginstellingen geldt dat zij de identiteit van cliënten die een account aanmaken niet meer zelf hoeven te verifiëren.’

Tijdswinst

Pharmeon vond twee huisartsenpraktijken bereid Idensys uit te proberen. Kreytz: ‘Zij benaderen nu op hun beurt in totaal 500 patiënten. De praktijken zijn zeer geïnteresseerd in de uitkomsten. Natuurlijk zullen zij nu extra tijd in de proef moeten steken, maar Idensys kan ze straks ook een behoorlijke tijdswinst opleveren.’ Pharmeon investeert zelf naast tijd ook geld in de pilot. ‘Daar staat tegenover dat we één van de eerste deelnemers zijn’, zegt Kreytz. ‘We lopen dus voorop. Dat is me wel iets waard.’

Doorbraak

Of Idensys een succes wordt, staat of valt volgens Kreytz met het aantal deelnemers. ‘Het is belangrijk dat zoveel mogelijk instanties er gebruik van maken’, meent hij. ‘En dat de kosten voor instellingen, leveranciers en consumenten binnen de perken blijven. Het moet betaalbaar blijven.’ Maar Kreytz heeft er alle vertrouwen in. ‘Ik merk in mijn omgeving dat er veel over Idensys wordt gesproken. Het zou een doorbraak kunnen zijn in de digitale dienstverlening in het algemeen en de online zorg in het bijzonder. Ik raad organisaties dan ook aan Idensys goed in de gaten te houden.’