E-dagboek onderzoek: minder migraine tijdens lockdown

26 januari 2021
Migraine-Vrouw
Onderzoek
Nieuws

Onderzoekers van het Hoofdpijncentrum van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) hebben tijdens de eerste lockdown onderzoek gedaan naar de effecten van die lockdown op patiënten die last hebben van migraine. De resultaten zijn met recht bijzonder te noemen. De migrainepatiënten hadden tijdens de lockdown namelijk gemiddeld minder migrainedagen dan normaal. In totaal werden met de e-tool dagelijkse gegevens verzameld van meer dan 2.000 migrainepatiënten.

De coronamaatrdegelen van de eerste lockdown, die in maart van 2020 van kracht werden, zorgden voor grote veranderingen in de leefstijl van veel mensen. Onderzoekers van de Leidse Hoofdpijnkliniek wilden onder leiding van prof. dr. Gisela Terwindt het effect van deze veranderingen op patiënten die last hebben van migraine onderzoeken.

E-dagboek voor migraine

Voor het onderzoek hielden ruim 2.000 migrainepatiënten elke dag op hun smartphone gegevens bij in een zogenoemde E-dagboek. Met deze data hebben arts en patiënt real-time inzicht in onder andere het aantal hoofdpijn-, migraine- en medicatiedagen. Op die manier kan efficiënt het effect van behandeladviezen met een video-of E-consult worden geëvalueerd.

Tijdens het onderzoek naar de effecten van de lockdown op migrainepatiënten werden de dagboekgegevens anoniem door arts-onderzoeker Iris Verhagen geanalyseerd. Daaruit bleek dus dat patiënten tijdens de lockdown minder migrainedagen hadden dan in de maand daarvoor. De betreffende migrainepatiënten noemden de vrijheid die zij tijdens de lockdown hadden om hun eigen tijd in te delen als de belangrijkste oorzaak voor de daling van het aantal migrainedagen. Die vrijheid stelde hen namelijk in staat op het moment van een migraineaanval de nodige rust nemen.

Opvallende resultaten

De Leidse Hoofdpijngroep noemt de resultaten van het onderzoek opvallend. “Er zijn namelijk ook andere factoren die mogelijk juist hebben bijgedragen aan een toename van het aantal migrainedagen bij patiënten in deze periode. Sommige patiënten zaten bijvoorbeeld middenin een wisseling van behandeling. Bij patiënten die stoppen met medicatie zien we normaal gesproken juist vaak even een toename van het aantal migrainedagen”, aldus de onderzoekers.

Ondanks dat de deelnemende migrainepatiënten over het algemeen een daling van het aantal klachten rapporteerden, was er ook een groep bij wie de gevolgen van de lockdown en coronamaatrdegelen een negatief effect hadden. “Patiënten hebben mogelijk meer stress ervaren over het behouden van hun werk, of over de combinatie tussen werk en de zorg voor de kinderen. Eigenlijk is het dus verrassend dat er ondanks deze mogelijk negatieve factoren de lockdown gemiddeld een positief effect heeft gehad op migrainepatiënten”, zo stelt het onderzoek.

Het LUMC en de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) werken aan de ontwikkeling van snellere diagnostiek en betere behandelingen voor epilepsie en migraine. Daarvoor wordt binnenkort gestart met het op grote schaal thuis monitoren van patiënten met epilepsie en migraine.