Eetbuien voorkomen met diepe hersenstimulatie

1 september 2022
Eetbuien
Onderzoek
Nieuws

De drang of hunkeringen die mensen met een eetverslaving, en ongecontroleerde eetbuien, ervaren kunnen, zo blijkt uit de pilot studie die gepubliceerd is in Nature Medicine, met behulp van deep brain stimulation (DBS) onderdrukt worden. Aan het onderzoek deden twee patiënten mee die lijden ernstige obesitas.

Tijdens de 'obesitas-studie' werd responsieve diepe hersenstimulatie (DBS) bij hen gebruikt om de elektrofysiologie van de nucleus accumbens (NAc) te monitoren, vlak voordat zich een eetbui voordeed. Uit eerder onderzoek bij muizen bleek al dat een verhoogd laagfrequent oscillerend vermogen in de NAc9 vooraf gaat aan een eetbui. Het stimuleren van de nucleus accumbens (NAc) met elektrische schokken deed die activiteit, en de eetbuien, bij de onderzochte muizen afnemen.

Eetbuien onderdrukken met DBS

Gedurende de testperiode, die zes maanden duurde, werd het toedienen van elektronische schokken bepaald aan de hand van de activiteit van de nucleus accumbens (NAc). Tijdens de testperiode werd bij de twee proefpersonen een verbetering geconstateerd in de zelfbeheersing van voedselinname en gewichtsverlies. Dankzij de hersentimulatie kon de drang om te eten worden onderdrukt. De twee patiënten aten daardoor minder en vielen zelfs af.

De wetenschappers realiseren zich deze test, met twee patiënten, nog geen definitief bewijs levert dat DBS eetstoornissen kan genezen. Daarvoor is onderzoek met een grotere groep patiënten nodig, inclusief een controle-groep.

Meer zelfregulatie met DBS

Tijdens de pilot studie zijn de wetenschappers gestart met het identificeren van de veranderingen in NAc-elektrofysiologie die verband houden met momenten van verlangen naar voedsel en LOC-eten (loss of control). Vervolgens is bij de twee proefpatiënten rDBS geïmplementeerd, geactiveerd door NAc-elektrofysiologie in gedrags- en naturalistische beoordelingen.

Tijdens de stimulatiefase rapporteerden beide proefpersonen een verhoogd gevoel van zelfregulatie en controle over voedselinname die specifiek is voor onbedwingbare hunkering naar voedsel en het daaraan gekoppelde eetgedrag. Daarnaast meldden beide proefpersonen ook een afname in de gerapporteerde frequentie van LOC-eetgebeurtenissen.

Diepe hersenstimulatie is een methode die de afgelopen jaren voor de behandeling van steeds meer ziekten wordt overwogen en onderzocht. Zo onderzoekt het Amsterdam UMC de mogelijkheid om DBS in te zetten bij de behandeling van chronische depressies. Daarnaast is de meerwaarde van DBS bij Parkinson patiënten al meerdere keren onderzocht, met goede resultaten.