farmaceutische sector ontkent collectief het bestaan van informatierisico´s

20 oktober 2017
Big-Data3
Wetenschap
Nieuws

De farmaceutische sector ontkent collectief het bestaan van informatierisico´s, blijkt uit onderzoek van Iron Mountain. Weliswaar heeft 90 procent van de bedrijven informatiebeleid ontwikkeld, maar slechts 47 procent neemt de moeite om te controleren of dit ook echt werkt.

Datalekken brengen hoge kosten met zich mee en vormen daardoor een groot risico voor de branche, stelt de grootste informatiemanager ter wereld. Voor het onderzoek heeft PwC de senior managers bij zeshonderd Europese bedrijven van 250 tot 2.500 medewerkers in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Spanje en het Verenigd Koninkrijk ondervraagd. Naast de farmaceutische sector komen de respondenten uit de juridische, productie-, verzekerings- en technologiesector. Kostenpost ‘Datalekken zijn een kostbare aangelegenheid,’ weet Jeroen Strik van Iron Mountain. ‘Uit recent onderzoek naar datalekken blijkt dat de kosten die een datalek met zich meebrengt in zwaar-gereguleerde sectoren zoals de farmaceutische sector, aanzienlijk hoger zijn dan in andere sectoren. Gemiddeld bedragen de kosten van een datalek in de farmaceutisch sector omgerekend €152 per hoofd van de bevolking. Gerekend over alle sectoren is dat €100 per hoofd van de bevolking. Het gaat om aanzienlijke kosten, zeker in de wetenschap dat het aantal datalekken met 50 procent per jaar toeneemt.’ In deze berekeningen wordt nog geen rekening gehouden met de gevolgen voor de bedrijfsreputatie, de concurrentiepositie en de klantentrouw. Dagelijkse bedrijfsvoering Zorgwekkend is volgens Iron Mountain dat meer dan een derde van de farmaceutische bedrijven (35 procent) datalekken en dataverliezen beschouwt als een onvermijdelijk onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Opmerkelijk is dat meer dan de helft (54 procent) beweert geen zaken te willen doen met organisaties die zijn getroffen door datalekken of dataverlies. Het onderzoek signaleert dat de grootste valkuil een zelfgenoegzame houding is. ‘Kennis is van levensbelang in de farmaceutische sector. Van ruwe data uit experimenten, tot complexe chemische formules; van zorgvuldig uitgevoerd geneesmiddelenonderzoek, tot intellectuele eigendomsrechten - zonder deze informatie is de sector niet in staat te presteren. Het kost immers jaren om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen en de kosten hiervan nemen alleen maar toe. Bij verlies of beschadiging van deze vertrouwelijke informatie, brengt een organisatie zichzelf en zijn klanten onherroepelijk in gevaar. Bewustwording en een verantwoord beheer van informatierisico´s zijn van vitaal belang voor het gezond functioneren van de Europese farmaceutische sector,’ aldus Strik.