Empathische woonomgeving past zich aan bij wensen bewoners

16 april 2024
thuiswonen-ouderen
Wetenschap
Nieuws

Als het wetenschappelijk hart van het ICT&health World Conference gaat Smart Healthy Environments 2024 (SHE24) aan de slag met het ontwikkelen van de toekomstvisie op het gebied van slim en gezond wonen vanuit een wetenschappelijk perspectief. Centraal staat de verbinding met praktijk en eindgebruiker

“Door onderzoek te verrichten in de zogeheten livinglabs worden de wetenschappelijke wereld en de praktijk met elkaar geïntegreerd. LivingLabs spelen een cruciale rol in het creëren van een slimme en gezonde omgeving. We verdiepen ons in hoe omgevingen kunnen worden gemaakt en op onze behoeften kunnen reageren”, zegt Leonie van Buuren, promovendus aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en medeorganisator van SHE2024.

Deze universiteit is samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) initiatiefnemer van Dutch Enabling Environment LivingLabs (DEEL). DEEL is hét kennisplatform voor Het Nieuwe Wonen. “Binnen DEEL willen we de zelf- en samenredzaamheid van mensen in het wonen bevorderen, met behulp van technologische en sociale innovaties. DEEL is een leergemeenschap van bewonersinitiatieven, woningcorporaties, zorgorganisaties en kennisinstellingen in samenwerking met het bedrijfsleven en de overheid”, licht Van Buuren toe.

LivingLabs

Tijdens de SHE2024 worden mondiale uitdagingen op het gebied van wonen en zorg behandeld. Voorbeelden hiervan zijn: de problemen die de vergrijzende samenleving met zich meebrengen, de toenemende sociaaleconomische gezondheidsverschillen, de noodzaak van duurzame en mensgerichte oplossingen en het tekort aan (zorg)professionals. De conferentie dient voor DEEL als podium om het samenwerkingspotentieel van de LivingLabs te verkennen.

“Tijdens de drie dagen van SHE2024 gaan wetenschap en praktijk hand-in-hand op weg naar een empathische woonomgeving. De wetenschappelijke invalshoek staat centraal op deze dagen. De eerste twee dagen live en op de derde dag bieden we ook een hybride vorm aan. Dus voor mensen die niet live in Maastricht aanwezig kunnen zijn, is er toch een mogelijkheid om naar enkele van onze keynote sprekers te luisteren. Ook zijn er tijdens deze dagen panelgesprekken onder meer over gezondheid & technologie en over de sociale gezondheid. Er komen niet alleen professionals aan het woord maar ook burgers. Verder is er de mogelijkheid om workshops en paperpresentaties te volgen. Een greep uit deze onderwerpen is: empathic & caring living environment, adaptive & regenerative built environment, healthy cities & nature-based living (with care) concepts en smart homes & inclusive communities”, vertelt Van Buuren.

Gezonde en slimme woonomgeving

Tijdens de driedaagse SHE2024 op de ICT&health World Conference worden de laatste inzichten op het gebied van slim en gezond wonen voor de toekomst gedeeld. Doordat dit een breed veld is, worden veel thema’s behandeld maar altijd vanuit een integraal en mensgericht perspectief. “Bezoekers van de sessies kunnen een dynamische verkenning verwachten waar veel ideeën en innovaties samenkomen op het gebied van gezond en duurzaam leven. Deze grote, gezamenlijke brainstormsessie moet bijdragen aan het ontwikkelen van praktische inzichten en handvatten voor toekomstgericht bouwen”, zegt Van Buuren.