Gebruik patiëntdata ConsultAssistent niet conform AVG-regels

21 juli 2020
Doktor-Computer-Tafel-1
Privacy
Nieuws

Om er achter te komen hoe dit heeft kunnen gebeuren is het HagaZiekenhuis, samen met een externe partij, gestart met een onderzoek. Daarbij wordt ook gekeken naar wat nodig is om ervoor te zorgen dat de procedure rondom de vragenlijsten van ConsultAssistent zo ingericht wordt dat deze wel aan de AVG-regels voldoet.

Naast het stoppen met ConsultAssistent heeft het ziekenhuis er ook meteen voor gezorgd dat de reeds ingevulde en opgeslagen gegevens niet meer gebruikt kunnen worden door de Outcome Measurement, de ontwikkelaar van de digitale tool en vragenlijsten.

In strijd met AVG-regels

Patiënten die de KNO poli van het HagaZiekenhuis bezochten vulden voor en na een afspraak vragenlijsten in. Het gebruik van die data was, zo is nu gebleken, echter niet geheel conform de AVG-regels. Het ziekenhuis zegt in een bericht op haar website dat men betreurt dat de vragenlijsten en de procedures niet voldeden aan de kwaliteitseisen die het HagaZiekenhuis hanteert.

"De gegevens uit de vragenlijsten werden opgeslagen in het patiëntdossier bij het HagaZiekenhuis en in een database bij ConsultAssistent. Voor het gebruik van de gegevens in de ConsultAssistent database werd niet op de juiste manier en met de juiste informatie toestemming gevraagd aan patiënten", aldus het ziekenhuis.

Schending toevallig ontdekt

Het feit dat ConsultAssistent niet geheel voldoet aan de AVG-regels werd min of meer toevallig ontdekt. Door de positieve resultaten met het gebruik van de digitale vragenlijsten op de KNO-poli onderzocht het HagaZiekenhuis of de ConsultAssistent ook op andere poli's ingezet zou kunnen worden. Tijdens dat onderzoek werd duidelijk dat ConsultAssistent op een aantal punten niet aan de AVG voldoet:

  • Er is niet goed uitgelegd op welke manier de ingevulde gegevens werden gebruikt;
  • De toestemming voor het gebruik van deze gegevens werd niet duidelijk genoeg gevraagd;
  • Er was geen geldige overeenkomst tussen het HagaZiekenhuis en het bedrijf Outcome Measurement.

Behalve het direct stopzetten van het gebruik van ConsultAssistent heeft het HagaZiekenhuis van het incident en de bevindingen ook een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

ConsultAssistent helpt bij diagnose

ConsultAssistent is een digitale vragenlijst die patiëntdata gestructureerd verzamelt en analyseert en een nauwkeurigere prognose mogelijk maakt. ConsultAssistent werd al sinds 2017 gebruikt bij de KNO-poli. De antwoorden die patiënten die de vragenlijsten gebruikten, invulden, hielpen KNO-artsen om sneller een diagnose te stellen en het resultaat van de behandeling te volgen. Door het analyseren van de betreffende gegevens kon bovendien een beter inzicht verkregen worden in factoren die bijdragen aan een succesvolle behandeling.

ConsultAssistent is ontwikkeld door Outcome Measurement. Een van de eigenaren van dat bedrijf is - en dat is bij het ziekenhuis bekend - medisch specialist in het HagaZiekenhuis.