Veilig communiceren is zorgen voor elkaar

23 november 2023
Stressed And Overworked Mature Female Doctor Wearing White Coat
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Het is steeds belangrijker dat medewerkers van zorgorganisaties veilig omgaan met informatie en zich bewust zijn van de risico’s van bijvoorbeeld phishingmails of het onbeveiligd delen van persoonsgegevens. Toch is de informatieveiligheid op de werkvloer niet altijd vanzelfsprekend. De oorzaken zijn divers/ Medewerkers herkennen bijvoorbeeld phishing-mails niet. Of zij weten niet wanneer en waar een datalek gemeld moet worden. Ook is niet altijd bekend wat wel en wat geen veilig communicatiekanaal is om patiëntgegevens te delen. Deze problemen zijn niet uniek. Daarom komt het ECP | Platform voor de InformatieSamenleving met de toolkit Veilig communiceren.

Veel zorginstellingen worstelen met vragen over hoe je veilig informatie uitwisselen combineert met laagdrempelig informatie uitwisselen. Het programma Informatieveilig gedrag in de zorg zette in de zoektocht naar antwoorden kennis en expertise van 14 ervaringsdeskundigen in voor de ontwikkeling van de toolkit Veilig communiceren.

Bewust maken van veilig communiceren

De werkgroep heeft verschillende middelen uitgewerkt die ingezet kunnen worden om zorgmedewerkers bewust te maken van het belang van veilig communiceren. Daaronder een animatievideo en een presentatietemplate om collega’s meer te vertellen over veilig communiceren, maar ook een checklist die zorgmedewerkers erop wijst wat nodig is om veilig te kunnen communiceren en tips over zaken zoals waar patiënten/cliënten terecht kunnen met vragen.

De zogeheten Implementatieroute is ontwikkeld voor medewerkers die werken aan informatieveilig gedrag in de organisatie. De route is een duidelijke weergave van de stappen die je neemt als je ziet dat er niet of weinig veilig wordt gecommuniceerd. Bij de stappen vind je een korte uitleg en linkjes naar handige documenten en tips. De toolkit helpt om veilig communiceren efficiënt in te richten én te borgen. Met als belangrijkste boodschap: veilig communiceren is zorgen voor elkaar.

“De werkgroep heeft in korte tijd een praktische toepassing opgeleverd voor een probleem waar veel zorginstellingen mee worstelen”, stelt Mariët de Waal, Implementatiedeskundige programma Informatieveilig gedrag zorg, in editie 6 van ICT&health. “We zijn het eerste programma dat de werkgroep methodiek, ontwikkeld door het Vliegwiel, heeft toegepast. Daar zijn we trots op. Vanuit verschillende perspectieven hebben we kennis en ervaring gebundeld. Samen hebben we de toolkit Veilig communiceren gemaakt. Deze is nu te gebruiken door andere organisaties in de zorg.”

Zinvolle bijdrage

Ervaringsdeskundigen Gerry van Tol, Coördinator Informatie Beveiliging bij Libra Revalidatie & Audiologie, en Marja Bakker, Projectleider ICT in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ), vertellen over hun deelname aan de werkgroep.

“We nemen deel aan de werkgroep ‘veilig communiceren’ omdat we een zinvolle bijdrage willen leveren aan het bevorderen van informatieveilig gedrag in de zorgsector. Veel zorginstellingen stuiten op dezelfde uitdagingen op het gebied van informatieveiligheid. In plaats van steeds zelf op zoek te gaan naar een werkbare oplossing, doen we dat nu met elkaar. Dit bespaart niet alleen tijd, maar leidt ook tot waardevolle relaties.”

Lees het hele artikel in ICT&health 6, die op 16 december verschijnt. Of kijk hier voor meer informatie over de toolkit.