Gebruik van PGO via MedMij passeert 1 miljoen aanvragen

31 januari 2024
MedMij laptop-2
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Het verzamelen van medische gegevens in een persoonlijke gezondheidsomgeving, of PGO, is in 2023 aanzienlijk toegenomen en heeft recordhoogten bereikt. Het aantal unieke PGO-gebruikers nam toe met maar liefst 458 procent, een ruime vervijfvoudiging. Die gebruikers hebben samen meer dan 1,1 miljoen keer medische gegevens opgevraagd in een PGO met MedMij-label.

Bijna een half miljoen PGO-gebruikers

Uiteindelijk kwam het aantal unieke PGO-gebruikers eind 2023 uit op 490.515. Een jaar eerder lag dat aantal nog net onder de 90.000. De groei van het PGO-gebruik versnelde met name in de tweede helft van 2023. In de laatste zes maanden van dat jaar kwam het gemiddelde aantal aanvragen per maand uit op 110.000. Ter vergelijk, in heel 2022 waren er in totaal 205.000 aanvragen. Net als bij het aantal unieke PGO-geberuikers zag MedMij ook bij het aantal aanvragen een ruime vervijfvoudiging.

Van de twintig PGO-leveranciers die het MedMij-label als dienstverlener persoon (DVP) mogen voeren hebben er in 2023 achttien ook actief gezondheidsgegevens uitgewisseld. Bij de zorgaanbieders heeft MedMij nu vijftien DVA-leveranciers. Die zorgden er afgelopen jaar voor dat nu zo'n 5.000 zorgaanbieders gezondheidsgegevens kunnen uitwisselen richting een PGO.

Steeds meer zorgaanbieders en -sectoren

MedMij meldt in haar jaaroverzicht ook dat zich steeds meer zorgsectoren aansluiten en digitale gegevensuitwisseling via een PGO mogelijk maken. Op dit moment kunnen patiënten van meer dan vier op de tien (83%) medisch-specialistische zorginstellingen een kopie van een deel van het medisch dossier, het advies van de huisarts of andere documenten opvragen. Binnen de eerstelijnszorg is dat momenteel al bij vrijwel alle huisartsen (98%) mogelijk. Alleen de GGZ loopt met bijna eenderde van de instellingen (63%) nog iets achter.

Huisartsgegevens zijn in 2023 in totaal 482.323 keer opgevraagd. Documenten werde 264.691 keer opgevraagd en een kopie van het dossier bij medische instellingen 370.162 keer. Hiermee nemen deze drie gegevensdiensten 97% van het verkeer voor hun rekening.

COVID-vaccinatie en geboortezorg

Vanaf dit jaar is het kunnen ook covid-vaccinatiegegevens en geboortezorggegevens via een PGO opgevraagd worden. Ook is al gestart met het uitwisselen van meditatiegegevens rondom het programme Medicatieoverdracht. Huisartsenpraktijken zijn vanaf 1 juli 2024 verplicht om, als patiënten daarom vragen, de medicatievoorschrift beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt. Het programma Medicatieoverdracht is ontwikkeld om de medicatieveiligheid te verbeteren door goede, digitale uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgverleners onderling en met de patiënt.