Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Gezamenlijk medicatiebeheer thuiszorg in Noord-Holland Noord

Zorginstelling Omring is eerder deze maand met vier andere thuiszorgorganisaties, een reeks apotheken en apotheekhoudende huisartsen in de regio Noord-Holland Noord gestart met een gezamenlijk digitaal systeem voor het toezien op en registreren van medicatie in de thuiszorg. De andere thuiszorgorganisaties zijn De Zorgcirkel, Evean, Woonzorggroep Samen en WilgaerdenLeekerweideGroep. Volgens Omring staan veel andere organisaties op het punt om ook met het systeem te gaan werken.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Binnen het samenwerkingsverband ZWplus werken 21 zorgorganisaties in de regio Noord-Holland Noord al langer samen. Deze partijen hebben, samen met apothekers, (apotheekhoudende) huisartsen en ziekenhuizen een regionaal convenant Medicatieveiligheid afgesloten. Het doel is de kwaliteit van medicatiebeheer verder te verbeteren.

Investeren in beter medicatiebeheer

De voorzitter van het arbeidsmarkt platform ZWplus NHN, tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van Omring, is Jolanda Buwalda: “Vanuit het convenant willen we graag samen investeren in medicatieveiligheid voor cliënten en gemak voor zorgprofessionals”, stelt Buwalda, die al langer werkt aan digitalisering van samenwerking in de zorgketen. “Digitalisering via een elektronisch toedienregistratiesysteem (eTRS) blijkt een goede oplossing.” Het eTRS – CareXS Meddy van Connected Health Solutions – geeft een actueel overzicht van het medicijngebruik van iedere cliënt.

Volgens Joke Jetten, thuiszorgmanager bij De Zorgcirkel, werken de aangesloten organisaties al intensief samen. “Zo sluit het systeem zo goed mogelijk aansluit bij al onze wensen; nu en in de toekomst. Daarnaast werken wij samen op het gebied van de opleiding van de medewerkers.”

Apotheker Reinier Bax uit Den Helder voegt hieraan toe te verwachten dat door de gezamenlijke keuze voor één eTRS de samenwerking in de medicatieketen verder verbetert. “We denken dat we zo efficiënter kunnen werken, dat er een heldere communicatie binnen de medicatieketen ontstaat en dat we de medicatieveiligheid verder verbeteren.”

Collectief voordeel

De deelnemende organisaties gaan gedurende een langere periode samenwerken om het gezamenlijke eTRS tot een succes te maken. Zij hebben een gezamenlijk contract afgesloten zodat alle deelnemende organisaties (klein en groot) van collectief voordeel profiteren. Digitale samenwerking op het gebied van medicatiebeheer moet een extra impuls geven aan trends zoals regionale samenwerking en specialistische zorg thuis (Juiste Zorg op de Juiste Plaats).

De gegevens van de cliënten komen via de apotheek in het eTRS terecht. De thuiszorgprofessionals zien in een app op hun telefoon of tablet welke medicijnen ze moeten overhandigen of toedienen. Ze tekenen het gelijk af in de app, zodat het systeem up to date is. Bij sommige medicijnen is het nodig om een extra controle uit te voeren of het medicijn wel mag worden gegeven. Ook dat doet de medewerker via de app. Notities tussen alle professionals worden beveiligd via de app verstuurd.

Het belangrijkste voordeel is volgens Omring dat medicijnen nu nog veiliger worden toegediend omdat het eTRS altijd up to date is. Het werk voor apotheken, thuiszorgprofessionals én de organisaties wordt zo eenvoudiger. Via de app kunnen apotheken en thuiszorgorganisaties beter samenwerken. Daarnaast hebben de thuiszorgorganisaties altijd een totaaloverzicht van alle gebruikte medicijnen.

Groei van werkgebied

Geografisch moet het werkgebied voor het gezamenlijke eTRS groeien van (initieel) de regio Noord-Holland Noord tot (uiteindelijk) de regio ‘boven het Noordzeekanaal’. Zo kunnen zorgaanbieders zoals De Zorgcirkel en Evean, die in beide gebieden werken, maar ook apothekers in het grensgebied van de regio NH-Noord, met één en dezelfde eTRS-toepassing werken.

In eerste instantie zijn thuiszorgorganisaties en apothekers/apotheekhoudende huisartsen aangesloten bij CareXS Meddy. Als dit wenselijk blijkt, kunnen ook verpleeg- en verzorgingshuizen, dienstapotheken en diagnostische centra zoals de trombosedienst aansluiten.

Op 10 juni zijn de eerste trainingen van medewerkers gestart. Voor na de zomervakantie hebben de deelnemers een flinke opschaling gepland. Vanaf dat moment worden ook nieuw toegetreden deelnemers aangesloten.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen