GGzE, CZ willen met e-health overeenkomst regierol cliënten vergroten

12 februari 2018
GGze-meerjarencontract_met_cz
eHealth
Nieuws

Zorgaanbieder GGzE wil de komende jaren e-health breed inzetten om cliënten meer regie over hun leven en hun zorg te bieden. Om dat te kunnen realiseren, heeft de GGZ-instelling hebben we een meerjarenafspraak gemaakt met zorgverzekeraar CZ.

De meerjarenafspraken van GGzE (Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en De Kempen) zijn volgens beide partijen gebaseerd op een gezamenlijk streven van gepersonaliseerde zorg in ketens, waarbij de regie zoveel mogelijk bij de cliënt zélf komt te liggen. Door middel van verdergaande digitalisering van de zorg hopen GGzE en CZ een impuls te geven aan het vergroten van de autonomie en keuzevrijheid van de burger.

Uitbouw toepassing e-health

De overeenkomst moet GGzE in staat stellen om de toepassing van e-health verder uit te bouwen en te versnellen, doordat CZ financiële ruimte biedt voor innovatie. Beide partijen hebben het vertrouwen dat cliënten hierdoor meer tevreden zullen zijn met de behandeling en ondersteuning die zij ontvangen. Tegelijkertijd is het doel van de overeenkomst om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de ggz te vergroten. GGzE kwam in december al met een webshop die zich richt op het aanbieden van e-health gebaseerde producten en diensten om de regierol van cliënten te ondersteunen. Zij moeten zo bijvoorbeeld zelf kunnen bepalen met welke online behandeling ze aan de slag willen.

Architect van eigen leven

De samenwerkingsovereenkomst werd vorige week bezegeld door Marie-Louise Vossen (lid van de raad van bestuur van GGzE) en Wim van der Meeren (bestuursvoorzitter CZ). De meerjarenafspraak sluit volgens Marie-Louise Vossen aan op de ambitie van GGzE om een inspirerende community te zijn voor mentale kracht. “Het is onze overtuiging dat mensen gelukkiger zijn als ze architect kunnen zijn van hun eigen leven. Wij zetten daarom in op digitale innovaties. Samen met CZ, en andere stakeholders, willen we vooral de toepassing van e-health de komende jaren gaan versnellen.”

Toepassing e-health in zorg lastig

Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter van CZ stelt dat de zorgverzekeraar veel belangstelling ziet voor de ontwikkeling van e-health, zoals apps en games. De daadwerkelijke toepassing (en opschaling) ervan in het zorgproces blijkt veel lastiger. “In onze visie kan e-health face-to-face zorg deels vervangen. Dit is gezien de personeelstekorten en de stijgende kosten van de gezondheidszorg ook nodig. GGzE is de eerste grote GGZ-instelling die e-health op deze wijze structureel onderdeel maakt van haar patiëntenzorg. We hopen dat dit krachtige initiatief veel navolging krijgt."

CZ bezig met e-health

Zorgverzekeraar CZ sloot in december 2017 een vergelijkbare overeenkomst met het Radboudumc. Hun strategische innovatie-alliantie heeft tot doel om samen technologische innovaties te ontwikkelen en deze innovaties sneller toegankelijk te maken voor de patiënt. Op 19 december werden de eerste twee innovatieve projecten gelanceerd: ontwikkeling van een e-healthprogramma met chatbots en AI voor patiënten met hartfalen; ontwikkeling van een gepersonaliseerde keuzehulp voor de oudere patiënt met kanker en een op de patiënt toegespitst advies voor de arts, om gezamenlijke besluitvorming te verbeteren. Beide projecten sluiten ook aan op de ondersteuning van twee concepten van de Vliegwielcoalitie, die zij op 26 januari bekend maakte tijdens de ICT&health conferentie. Verder gaat CZ investeren in de implementatie van e-health technologie om het zo mogelijk te maken voor ouderen en andere kwetsbare groepen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. De zorgverzekeraar liet in november 2017 weten zo in 2018 bij te willen dragen aan de uitrol van 3.000 leefstijlmonitoring-systemen.