Hartstichting subsidieert onderzoek naar nieuwe medicijnen

15 februari 2017
Nieuws

De Hartstichting subsidieert in totaal vier onderzoeken die zich richten op de ontwikkeling van nieuwe behandelingen en geneesmiddelen tegen slagaderverkalking, hartfalen en hartspierziekte, (ernstige) ziekten waar nu nog geen of te weinig goede behandelingen of medicijnen voor zijn. De investering hiervoor bedraagt 1 miljoen euro.

De hartstichting ontving 11 aanvragen en daaruit heeft het de vier beste onderzoeken uitgekozen om in te investeren. Deze vier onderzoeken sluiten het beste aan bij de wensen van wetenschappers, patiënten en artsen.

De investering vindt plaats binnen het Programma Translationeel Onderzoek van ZonMW. Dit programma is opgezet om ervoor te zorgen dat belangrijke medische kennis zo snel mogelijk tot een praktische oplossing voor de patiënt leidt.

Aan dit onderzoeksprogramma werken in totaal 10 gezondheidsfondsen, 8 bedrijven, ZonMw en Health~Holland mee en het heeft als doel om belangrijke kennis uit fundamenteel onderzoek zo snel mogelijk te vertalen naar ‘eerste toepassing bij de mens’, zo zegt de Hartstichting. Door het bundelen van de krachten worden middelen voor onderzoek efficiënter ingezet.

Nieuwe inzichten en ontdekkingen die in het lab worden gedaan zullen getest worden op patiënten en op gezonde vrijwilligers. De Hartstichting zegt het belangrijk te vinden dat medisch-wetenschappelijke inzichten uit onderzoek daadwerkelijk tot oplossingen voor de patiënt leiden. Om ervoor te zorgen dat onderzoeksresultaten snel(ler) vertaald kunnen worden naar de praktijk, zijn ook de overheid en het bedrijfsleven nauw betrokken bij het onderzoek.

Ook de Commissie Maatschappelijke Kwaliteit, die bestaat uit leden die dagelijks werken of in aanraking komen met hart- en vaatziekten, zoals zorgverleners, patiënten en hun naasten, heeft een grote rol gespeeld in het selecteren van de juiste onderzoeken.  

De vier onderzoeken

De hartspierziekte HCM is tot op heden nog niet te voorkomen. Er wordt al sinds 2015 onderzoek verricht naar het voorspellen of mensen met een genetische aanleg ook daadwerkelijk ziek zullen worden. De nieuwe investering zal voornamelijk gebruikt worden om een medicijn te testen dat mogelijk deze hartspierziekte kan voorkomen.

Na een hartinfarct raakt een deel van de hartspier beschadigd en de knijpkracht neemt af. Dit is nog niet geneesbaar, maar Groningse wetenschappers hebben nu ontdekt dat zwavelverbindingen ervoor kunnen zorgen dat veel meer hartspiercellen overleven na een hartinfarct. Dankzij de subsidie kunnen de wetenschappers de effecten van één van deze stoffen nader onderzoeken.

Met de subsidie van de Hartstichting kunnen Maastrichtse wetenschappers meer onderzoeken en testen doen met betrekking tot hartfalen. De huidige behandelingen kunnen hartfalen niet genezen, maar deze onderzoekers hebben een nieuwe methode ontwikkeld, die hartfalen afremt. Voor dat dit getest kan worden moet er eerst grondig onderzoek worden gedaan naar de veiligheid van de nieuwe methode.

Astma en slagaderverkalking zijn twee totaal verschillende ziektes. Toch hebben beide een belangrijke overeenkomst: bij beide ziektes spelen bepaalde cellen van het immuunsysteem (de mestcellen) een grote rol. Leidse wetenschappers gaan met behulp van de subsidie onderzoek doen hierbaar en binnen een paar jaar moet duidelijk zijn of de ontdekkingen over mestcellen ook leiden tot een nieuwe behandeling voor patiënten.